Hyppää sisältöön
Kädet näppäimistöllä

Usein kysytyt kysymykset

Autamme sinua rakentamiseen ja rakennettuun ympäristöön liittyvissä kysymyksissä.

Usein kysytyt kysymykset -osiossa on esitetty muutamia useimmin esiin nousevia kysymyksiä, ohjeita ja linkkejä, joista voisi olla sinulle hyötyä. Mikäli kysymykseesi ei löydy vastausta sivuiltamme, ei hätää – ota yhteyttä ja selvitetään asia yhdessä!

Usein kysyttyä

 • Miksi en onnistu kirjautumaan lupahakemukselle sähköisessä asioinnissa?

  osoite sähköiseen asiointiohjelmaan on https://asiointi.kajaani.fi/epermit

  Jos salasana on unohtunut, valitse kirjautumisikkunassa >Unohtuiko käyttäjätunnus tai salasana? Seuraavassa ikkunassa syötä käyttäjätunnuksesi, niin saat siihen liitettyyn sähköpostiin linkin, jonka avulla voit vaihtaa uuden salasanan. Jos syötät sähköpostiosoitteesi, saat sähköpostissa lisäksi käyttäjätunnuksesi. Huomioithan, että ennen vuotta 2020 avattu käyttäjätunnus voi olla eri kuin sähköpostiosoite.

  Mikäli kirjautuminen ei edelleenkään onnistu, tyhjennä selaimen historia ja esitäytetyt lomaketiedot (yleensä selaimen oikeassa yläkulmassa Asetukset). Avaa sähköinen asiointiohjelma uudelleen ja kirjaudu sisään.

  Lue lisää sähköisen asioinnin ohjeesta täältä. 

  Miten täytän lupaan liittyvää Vastaavan työnjohtajan tarkastusasiakirjaa?

  Jokainen Vastuuhenkilön rooli on vahvistettava erikseen sähköpostiin tulleesta linkistä. Huomioithan, että linkki ei toimi aina uudelleen, vaan jatkossa vastuuhenkilön kirjautuminen sähköiseen asiointiohjelmaan tapahtuu omalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

  Lue lisää sähköisen asioinnin ohjeesta ja kirjautumislinkistä täältä

  Tarkastusasiakirjaa on täytettävä töiden etenemisen mukaan, sen jälkeen kun on paikan päällä tehnyt kyseisen tarkastuksen. Tarkastusasiakirja tulee olla ajantasaisesti täytettynä, ennen kuin rakennusvalvonnalta tilataan eri vaiheiden katselmuksia. Tarkastusasiakirjaan voi lisätä liitteitä pdf-muodossa.

  Mistä voin lunastaa rakennuspiirustukset?

  Kauppa-palvelukanavalla on mahdollisuus lunastaa sähköiseen arkistoon tallennettuja rakennusten pääpiirustuksia (pdf). Kauppa-palvelussa ei ole tietoturvasyistä kaikkia kohteita automaattisesti saatavilla.

  Mikäli piirustukset ovat vapaasti lunastettavissa, tilaus maksetaan yleisimpiä verkkomaksutapoja hyödyntäen ja dokumenteista välittyy latauslinkki sähköpostiin pdf-muodossa. Erillistilauksen osalta tilauksen käsittelyä jatketaan yksilöllisemmin sähköpostin välityksellä ja aineistosta laskutetaan hinnaston mukaisesti.

   

 • Missä vaiheessa lupaa kannattaa hakea?

  Rakennusluvan hakeminen kannattaa tehdä ajoissa, sillä käsittelyajat voivat olla joskus pitkiä. Normaali käsittelyaika rakennusluvalle on muutama viikko, mutta ruuhka-aikoina käsittelyajat voivat venyä vieläkin pidemmäksi. Usein suunnitelmat ja liitteet täydentyvät lupahakemusvaiheessa.

  Rakennustyötä ei saa aloittaa ennenkuin lupa on lainvoimainen ja hankkeelle on nimetty vastaava työnjohtaja.

  Rakennusluvan hakeminen kannattaa jättää kokeneen ammattilaisen tehtäväksi, sillä silloin se tulee paitsi tehtyä ajallaan myös oikein. Voit valtuuttaa lupahakemuksen täyttämiseen myös esimerkiksi pääsuunnittelijan.

  Rakennuslupa on voimassa viisi vuotta, jolloin rakentaminen tulee saada päätökseen. Mikäli rakennusprojekti ylittää luvan voimassaoloajan, on luvalle haettava jatkoaikaa luvan voimassaollessa.

  Paljonko rakennuslupa maksaa?

  Maankäyttö ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään vahvistetussa taksassa.

  Lue lisää rakennuslupaan liittyvistä maksuista täältä

  Sain rakennusluvan, mitä seuraavaksi?

  Lupapäätös ja pääpiirustukset ovat sähköisen asiointiohjelman Päätös-välilehdellä tai ne on toimitettu sinulle muulla tavoin.

  Lue lupapäätös ja siihen liittyvät ehdot sekä tarkasta mitä maastomittauksia ja viranomaiskatselmuksia on määrätty. Kysythän jos on epäselvää.

  Onko hankkeella jo vastuuhenkilöt vahvistettu? Huolehdi että vastuuhenkilöt täydentävät sähköiset tarkastuslistat ajallaan ja varatkaa katselmusajat rakennustarkastajalta. Tarkista luvan voimassaoloaika ja merkitse se kalenteriisi, aloitusilmoitus ja loppukatselmus on suoritettava luvan voimassaollessa.

  Lue lisää Rakentamisen vaiheista

  Mitä tarkoittaa katselmus?

  Katselmuksella tarkoitetaan viranomaiskatselmuksia, jotka suoritetaan paikan päällä luvanvaraisen hankkeen edetessä. Katselmuksen tarkoituksena on tukea hankkeeseen ryhtynyttä ja hänen rakentajatiimiään, sekä valvoa että hanke toteutetaan esitettyjen suunnitelmien ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Hankkeen katselmukset määritellään rakennus- tai toimenpideluvan ehdoissa.

  Hankkeeseen ryhtyvä on viime kädessä vastuussa lupapäätöksen ehtojen noudattamisesta ja tilaa lupaehdoissa vaaditut viranomaiskatselmukset ajallaan. Loppukatselmus on suoritettava ennen luvan voimassaoloajan umpeutumista.

  Ennen viranomaiskatselmuksen tilaamista vastaavien työnjohtajien on tehtävä omat tarkastuksensa ja merkittävä ne tarkastusasiakirjaan. Työnjohtajan, jonka toimialaan kyseinen katselmus kuuluu on oltava läsnä katselmuksella.

  Lue katselmuksista lisää täältä

  Millaisiin remontteihin tarvitaan lupa? Mikä ero on rakennus- ja toimenpideluvalla?

  Rakennuslupa tarvitaan uuden rakennuksen rakentamisen lisäksi silloin, kun tehdään oleellisia muutoksia ja korjauksia, joilla voi olla vaikutusta terveyteen ja turvallisuuteen. Rakennuslupa on voimassa viisi vuotta. Remonttia varten haetaan rakennuslupa, jos kyseessä on esimerkiksi:

  • Korjaus- ja muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
  • Rakennuksen laajentaminen
  • Rakennuksen kerrosalan lisääminen
  • Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen
  • Kantavan rakenteen purkamin, rakentaminen tai muuttaminen
  • Kylpyhuoneen laajennus tai uusien kylpyhuone/saunatilojen rakentaminen

  Toimenpidelupa riittää pienempään remonttiin. Toimenpidelupa on voimassa kolme vuotta.

  • Rakennuksen julkisivun tai kattomuodon muuttaminen
  • Ulkoverhouksen rakennusmateriaalin muuttaminen
  • Katukuvaan vaikuttavan markiisin asettaminen
  • Ikkunajaon eli julkisivun muuttaminen
  • Rakennuksen huoneistojärjestelyjen muuttaminen
  • Joissain tapauksissa aidan, tai kadun reunusmuurin rakentaminen
  Toimenpidelupa voidaan hakea sellaisten rakennelmien ja laitosten, kuten säiliön ja piipun pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei edellytä rakennuslupaa.

  Millaiset piirustukset on oltava lupahakemuksen liitteenä?

  Rakennus- ja toimenpidelupahakemuksen liitteeksi on laadittava asianmukaiset piirustukset, eli suunnitelmat, joiden perusteella rakennushanke voidaan arvioida lupakäsittelyn yhteydessä.

  Rakennushanke toteutetaan luvassa hyväksyttyjen pääpiirustuksien mukaan, jonka vuoksi ne on laadittava pätevän ihmisen toimesta. Pääpiirustukset arkistoidaan pysyvästi kaupunginarkistoon, josta ne on saatavissa myöhemminkin, rakennusvalvonnan maksujen mukaisesti.

  Lue lisää piirustuksien vaatimuksista täältä.

  Mikä ero on naapurin kuulemisella ja naapurin suostumuksella?

  Jos rakennushanke poikkeaa asemakaavamääräyksestä tai rakennusjärjestyksestä, hankkeelle saatetaan tarvita naapurin suostumus. Tyypillisesti esimerkiksi silloin, kun rakennus sijoittuu erityisen lähelle naapurin rajaa (alle 4/5m).

  Useimmissa tapauksissa lupahakemuksen vireille tulosta naapurille tiedottaminen, eli naapurinkuuleminen on riittävä toimenpide. Rakennusvalvonta opastaa, mikäli hankkeelle tarvitaan naapurin suostumus. Naapuritiedot on pyydettävä lupahakemuksen Naapurit-välilehdellä.

  Naapurinkuulemislomake on sähköisessä asiointiohjelmassa tulostettavissa niiden naapureiden osalta, kuin kuuleminen on tarpeen. Erillinen täytettävä paperilomake löytyy verkkosivuiltamme, tästä linkistä

   

 • Minkä verran ja mihin kohti tonttia saan rakentaa?

  Tarkista ensimmäisenä, onko alueella maankäyttöä ohjaavaa, voimassaolevaa kaavaa ja onko kiinteistöllesi määritelty rakennuspaikkaa kaavassa. Kaavamääräykset ja kaavakarttaotteet löytyvät kaupungin karttapalvelusta https://kartta.kajaani.fi/ims. Ne antavat sinulle perustiedot  rakennusoikeudesta ja tarkemmat kysymykset voit esittää rakennusvalvontaan esimerkiksi sähköpostitse rakennusvalvonta@kajaani.fi.

  Mikäli alueella ei ole kaavaa, rakentamista ohjaa kaupungin rakennusjärjestys. 

  Ohje karttapalveluun ja kaavaotteeseen (PDF)

  Saanko rakentaa talousrakennuksen ilman rakennuslupaa?

  Rakennusjärjestyksen mukaan asemakaava-alueella sijaitsevaan pihapiiriin saa ilman lupamenettelyä rakentaa yhden tulisijattoman, lämpöeristämättömän 10 neliön talousrakennuksen (esim. puuliiteri). Lue lisää rakennusjärjestyksestä.

  Jos vastaavia alle 10 neliön rakennuksia on pihapiirissä enemmän, on niille haettava lupa. Suosittelemme myös harkitsemaan olevien rakennuksien laajentamista, laajentaminen vaatii luvan. Asemakaava-alueen ulkopuolella on voimassa vastaava käytäntö, mutta rakennuksen koko saa olla enintään 20 neliötä.

  Vaikka rakennus ei tarvitsekaan lupamenettelyä, on se sijoitettava kaavan ja rakennusjärjestyksen mukaisesti kiinteistön rakennusalueelle. Sijoittamisessa on huomioitava etäisyydet muihin rakennuksiin, vesistöihin ja naapurin rajoihin.

  Millaisen luvan taloyhtiön jätekatos tarvitsee?

  Kunta ei voi velvoittaa rakentamaan jätekatoksia, mikäli jätteenkeräys on huolehdittu asiallisesti ja ympäristö huomioiden.  Vakiintunut käytäntö on, että uusissa useamman asunnon rakennuskohteissa rakennetaan myös jätekatokset ja rakentamisen yhteydessä huomioidaan niiden lukitseminen ja paloturvallisuus.

  Taloyhtiön pihaan myöhemmin rakennettavat jätekatokset ja myös ns. metalliset suojakuoret olemassa olevien jäteaitauksien tilalle, kaikki tarvitsevat toimenpideluvan. Koska jäteastiat ovat taloyhtiön yhteiskäytössä, niin toimenpideluvan yhteydessä tarkastellaan mm. soveltuminen ympäristöön sekä palokuorma-turvallisuus.

  Pientalojen osalta, pienet jätekatokset eivät tarvitse erillistä lupaa, niiden palokuorma ei ole niin merkittävä.

  Tarvitseeko terassin valokate tai terassin tai parvekkeen lasittaminen lupaa?

  Mikäli avonaiseen terassiin on tarkoitus asentaa kate tai lisätä lasitukset, hankkeelle on haettava toimenpidelupa. Samoin, mikäli erikseen piha-alueella sijaitseva pergola-tyyppinen tila katetaan, on lupa haettava.

  Jos terassi tai parveke sijaitsee rakennuksen seinälinjan sisällä, eikä ulkone muusta rakennuksen seinämassasta lasitus ei omakotitaloissa pääsääntöisesti tarvitse lupaa. Selvitä kuitenkin asemakaava-alueella rakennuksen mahdollista julkisivua koskevat kaavamääräykset.

  Muissa tapauksissa, esimerkiksi useamman huoneiston asuinrakennuksien osalta ota yhteys rakennustarkastajaan paloturvallisuuden ja luvanvaraisuuden varmistamiseksi.

  Saako tontille rakentaa raja-aidan?

  Tonttien välinen aitaaminen (korkeintaan 150cm korkea) on pääsääntöisesti sallittu ilman lupamenettelyä, kun se tehdään kokonaisuudessaan omalle tontille. Mikäli raja-aita rakennetaan yhdessä naapurin kanssa, asiasta kannattaa tehdä kirjallinen sopimus. Jos kyseessä on kadunvarren aitaaminen, tarvitaan aitaamiselle aina toimenpidelupa.

  Saanko viedä metsäpalstalleni jalasmökin? Entä saanko viedä siirrettävän saunan rantaan?

  Sauna ja yleensä myös jalasmökki tarvitsevat aina rakennusluvan.

  Tarkista ensimmäisenä, onko alueella kaavaa ja onko kiinteistöllesi määritelty rakennuspaikkaa kaavassa. Kaavamääräykset ja kaupungin karttapalvelut antavat sinulle perustiedot, tarkemmat kysymykset voit esittää rakennusvalvontaan. Mikäli alueella ei ole kaavaa, rakentamista ohjaa kaupungin rakennusjärjestys. 

  Siirreltävällä jalasmökillä tai saunalla ei voi kiertää luvan tarvetta. Mikäli tontille ei ole määritelty rakennusoikeutta, rakentamista ei sallita, eikä rakennuksille voida myöntää rakennuslupaa.

  Mikäli kyseessä on metsätila, johon ei ole erikseen määritelty rakennusoikeutta, mutta metsätöiden tekemistä varten olisi tarpeen pieni tulisijaton taukomaja, on rakentamismahdollisuus varmistettava rakennusvalvonnasta.

 • Rakentamislaista, joka tulee voimaan vuoden 2025 alussa, kerrotaan tarkemmin verkkosivuillamme. Lue lisää tästä

 • Remonttia ja muutoksia varten haetaan rakennuslupa, jos kyseessä on esimerkiksi:

  • Korjaus- ja muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
  • Rakennuksen laajentaminen
  • Rakennuksen kerrosalan lisääminen
  • Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen
  • Kantavan rakenteen purkaminen, rakentaminen tai muuttaminen
  • Kylpyhuoneen laajennus tai uusien kylpyhuone/saunatilojen rakentaminen

  Toimenpidelupa riittää pienempään remonttiin.

  • Rakennuksen julkisivun tai kattomuodon muuttaminen
  • Ulkoverhouksen rakennusmateriaalin muuttaminen
  • Katukuvaan vaikuttavan markiisin asettaminen
  • Ikkunajaon eli julkisivun muuttaminen
  • Rakennuksen huoneistojärjestelyjen eli huonetilojen muuttaminen
  • Joissain tapauksissa aidan, tai kadun reunusmuurin rakentaminen
  Toimenpidelupa voidaan hakea sellaisten rakennelmien ja laitosten, kuten säiliön ja piipun pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei edellytä rakennuslupaa.

  Vaatiiko lämmitysjärjestelmän muutos toimenpideluvan, esimerkiksi öljylämmityksestä luopuminen? 

  Asuinrakennuksen lämmitysjärjestelmän muutos vaatii aina toimenpideluvan.  Lupaa haetaan sähköisesti ja liitteenä on esitettävä suunnitelmat. Mikäli öljysäiliö sijaitsee maan alla, se on poistettava ja tarkastettava valtuutetun tarkastusliikkeen toimesta. Tarkastuspöytäkirja esitetään lupaprosessin yhteydessä, viimeistään loppukatselmuksessa.  Lisätietoja tarvittavista liitteistä ja ohjeistusta muutoksen toteuttamisessa LVI-tarkastajalta.

  Mitä pitää huomioida kun vaihtaa maalämpöön?

  Maalämpöön siirtyminen on myös luvanvarainen toimenpide ja lupahakemukselle on liitettävä asemapiirros jossa esitetään maalämpökaivon sijainti, mielellään myös syvyys, mikäli se on jo tiedossa.  Mikäli maastoon kaivetaan lämmönkeruuputkisto, on sen sijainti esitettävä asemapiirroksessa. Asemakaava-alueella mittausyksikkö paikantaa maalämpökaivot lupaprosessin yhteydessä (sijainnin merkintä tai sijaintikatselmus). Maalämpökaivon etäisyydet:

  • Rakennuksesta tai katoksen kantavista rakenteista min. 3m
  • Naapurin rajasta min. 7,5 m ja jos jää sen alle niin hankkeelle on pyydettävä naapurin suostumus
  • Viemärit ja vesijohdot min. 5m
  • Pohjavesialueen läheisyydessä huomioitava pohjavesiottamon etäisyys, ota yhteyttä tarkempia tietoja varten.

  Miten onnistuu rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen, esimerkiksi kesämökki ympärivuotiseen asuinkäyttöön?

  Rakennuksen tai rakennuksen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen vaatii rakennusluvan.

  Jos kyseessä on kesämökin käyttötarkoituksen muutos omakotitaloksi, hanke saattaa vaatia myös poikkeamisluvan. Kesämökin muutos asuinrakennuskäyttöön ei useinkaan ole itsestäänselvyys. Ensimmäiseksi on syytä selvittää alueen kaava, kaavassa annetut määräykset ja edellytykset muutoksen toteutukselle. Lisätietoja alueen kaavoituksesta ja kaavamääräyksistä löytyy  kaupungin karttapalvelusta ja ottamalla yhteyttä rakennusvalvontaan.

  Lisäksi käyttötarkoituksen muutoksessa tarkasteluun nousee rakennuspaikan sijainti ja itse kiinteistön ominaisuudet, sekä asuinrakennuksen tekniset ominaisuudet niin rakenteiden, kuin esimerkiksi LVI-järjestelmien osilta. Nämä tekniset ominaisuudet on huomioitava myös mikäli rakennuksen osan käyttötarkoitus muuttuu olennaisesti, esimerkiksi liikerakennuksen sisällä.

  Näistä lisätietoja antavat rakennustarkastajat ja LVI-tarkastaja.

  Millainen purkaminen tarvitsee luvan?

  Rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan asemakaava-alueella purkamislupa.

  Talousrakennuksen purkaminen haja-asutusalueella vaatii ilmoitusmenettelyn, joka jätetään sähköisesti samaan tapaan kuin purkamislupahakemus. Ilmoituksen tai purkamislupahakemuksen perusteella viranomainen arvioi onko purkukohde historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas, pyytää asiantuntijalausunnot sekä selvittää edellytykset purkamiselle.

  Purkamisesta on tiedotettava purkupaikalla erillisellä kyltillä, näkyvällä paikalla.

  Purkamislupa on voimassa kolme vuotta. Lue lisää purkamisluvasta täältä

 • Tarvitseeko omakotitalon tai muun huoneiston kylpyhuoneen/saunan pintaremontti toimenpideluvan?

  Erillistä lupamenettelyä ei tarvitse. Hankkeeseen ryhtyvä on viime kädessä vastuussa työn jäljestä ja huolehdittava että remontti toteutetaan nykymääräyksien mukaisesti. Osakkeenomistajan on muistettava tehdä ilmoitus isännöitsijälle, vaikka rakennusvalvonnasta ei lupaa tarvitsekaan hakea.

  Vaatiiko lämmitysjärjestelmän muutos toimenpideluvan, esimerkiksi öljylämmityksestä luopuminen?

  Lämmitysjärjestelmän muutos vaatii aina toimenpideluvan.  Lupaa haetaan sähköisesti ja liitteenä on esitettävä suunnitelmat. Mikäli öljysäiliö sijaitsee maan alla, se on poistettava ja tarkastettava valtuutetun tarkastusliikkeen toimesta. Tarkastuspöytäkirja esitetään lupaprosessin yhteydessä, viimeistään loppukatselmuksessa.  Lisätietoja tarvittavista liitteistä ja ohjeistusta muutoksen toteuttamisessa LVI-tarkastajalta.

  Mitä pitää huomioida kun vaihtaa maalämpöön?

  Maalämpöön siirtyminen on myös luvanvarainen toimenpide ja lupahakemukselle on liitettävä asemapiirros jossa esitetään maalämpökaivon sijainti, mielellään myös syvyys, mikäli se on jo tiedossa.  Mikäli maastoon kaivetaan lämmönkeruuputkisto, on sen sijainti esitettävä asemapiirroksessa. Asemakaava-alueella mittausyksikkö kartoittaa maalämpökaivot lupaprosessin yhteydessä (sijainnin merkintä tai sijaintikatselmus).

  Maalämpökaivon etäisyydet:

  • Rakennuksesta min. 3m.
  • Naapurin rajasta min. 7,5 m ja jos jää sen alle, niin pyydettävä naapurin suostumus.
  • Viemärit ja vesijohdot min. 5m.
  • Pohjavesialueen läheisyydessä huomioitava pohjavesiottamon etäisyys, ota yhteyttä tarkempia tietoja varten.

  Onko aurinkopaneelien asentaminen luvanvaraista?

  Jos aurinkopaneeli asennetaan lappeen suuntaisesti, lupamenettelyä ei tarvita. Lisätietoja LVI-tarkastajalta 

  Milloin on liityttävä jätevesiverkostoon?

  Kiinteistön jätevedellä tarkoitetaan kaikkea viemäriin laskettavaa vettä. Kiinteistön jätevesijärjestely vaatii toimenpideluvan, lupaviranomaisena toimii rakennusvalvonta.

  Rakennuslupaa vaativien hankkeiden yhteydessä Kajaanin Veden tai vesi- ja viemäriosuuskunnan toiminta-alueella sijaitsevan kiinteistön on liityttävä jätevesiverkostoon. Esimerkiksi asemakaavatontille rakennettava pihasauna, johon tulee vain ns. kantovesi, on liitettävä jätevesiverkostoon.

  Kajaanin Veden tai muun vesi- ja viemäriosuuskunnan toiminta-alueen ulkopuolella toimitaan alueen kaavamääräysten, hajajätevesiasetuksen- ja mahdollisen viemäriosuuskunnan ohjeistuksen mukaan.

  Mikäli kiinteistön rakennukset asemakaava-alueen ulkopuolella ovat ns. kantoveden varassa, voidaan viemärin jätevedet imeyttää hallitusti maaperään. Uudisrakentamisen tai korjaus- ja muutostöiden yhteydessä on kuitenkin esitettävä jätevesisuunnitelma.

  Ne kiinteistöt, jotka ovat paineistetun talousveden piirissä, mutta eivät jätevesiverkoston alueella, voivat järjestää jätevesien käsittelyn kiinteistöllään annettujen ohjeiden mukaisesti (lue lisää).)  Otathan yhteyden kvv-suunnittelijaan.

  Lue lisää Kajaanin Veden toiminta-alueesta ja liittymisestä täältä

  Lue lisää vesi- ja viemäriosuuskunnista ja toiminnasta täältä

  Milloin on liityttävä hulevesiverkostoon?

  Hulevesillä tarkoitetaan kiinteistön sade, eli sade-, (katto-) ja kiinteistön kuivatusvesiä. Hulevesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin ja kiinteistön omistajan on oltava tietoinen kiinteistönsä hulevesien johtamisesta. Mikäli olet epävarma, ota yhteys kvv-suunnittelijaan.

  Kajaanin kaupungilla on asemakaava-alueella melko kattava rakennettu hulevesiverkosto.

  Hulevedet voi hyvällä suunnittelulla imeyttää omalla kiinteistöllä tai tapauskohtaisesti liittää kaupungin hulevesiverkostoon. Hulevesien imeytyksestä ei saa aiheutua haittaa naapureille.

  Hulevesien hallinnan uudelleenjärjestely vaatii  toimenpideluvan rakennusvalvonnasta ja sitä haetaan sähköisesti.

  Liitteeksi

  • suunnittelijan laatimat asemapiirustukset, joista selviää kiinteistön sadevesi- ja salaojaputkistot kaivoineen ja korkoineen
  • kaupungin antama hulevesiverkon tonttikaivon suunnitelmatieto tai jo rakennetun hulevesi-tonttikaivon liitoskohtalausunto
  • hakemus hulevesien johtamisesta.

   

   Lue lisää Kajaanin hulevesistä täältä.

 • Saanko kaataa pihapuita omalla tai vuokratontilla?

  Asemakaava-alueella puiden kaatamisesta on ensin keskusteltava naapureiden ja rakennusvalvonnan kanssa. Rakennustarkastaja selvittää ja arvioi toimenpiteen maisemallisen arvon ja tarvittaessa puun tai puiden kaatamiselle on haettava maisematoimenpidelupa. Lue lisää täältä.

  Mikäli kyseessä on vuokratontti, menettely on sama.

  Puun kaataminen omalta tontilta saattaa vaatia luvan, joten tutustu rakennusvalvonnan laatimaan puunkaadon ohjeistukseen. Puun kaatamista harkitessasi muista myös lintujen pesimisajat. Lintujen pesäpuita ei saa kaataa, eikä puita kaadettaessa saa häiritä pesiviä lintuja huhtikuun ensimmäisen päivän ja elokuun 15. päivän välisenä aikana. Puu ei saa myöskään sijaita liito-oravan elinalueella.

  Saanko kaataa naapurin puun tai leikata siitä oksia?

  Naapurin kiinteistöllä sijaitsevaa puuta ei saa kaataa, mutta naapurin puolelta tontillesi ulottuvat juuret ja oksat saa poistaa tontin rajalle asti, mikäli niistä on haittaa. Ensin sinun tulee kuitenkin pyytää naapuria poistamaan juuret ja oksat. Mikäli naapuri ei toimi kohtuullisessa ajassa, voit poistaa juuret ja oksat itse.