Hyppää sisältöön
Kaveri porukka yhdessä tietokoneen ääressä

Kansainväliset palvelut

Kajaanin kansainvälisten palveluiden tehtävä on varmistaa eri syistä Kajaaniin ja Kainuuseen muuttaneiden ulkomaalaisten arjen sujuvuus, hyvinvointi, turvallisuus ja kotoutuminen moninaiseen suomalaiseen yhteiskuntaan.

Kansainvälisissä palveluissa toimitaan asiakaslähtöisesti ja aktiivisessa yhteistyössä eri toimijatahojen kanssa.

Kajaanin vastaanottokeskuksen toiminta siirtyi Migrin kilpailutuksen myötä 1.8.2023 alkaen Kajaanin kaupungilta Babando Oy:lle.

Yhteystiedot