Hyppää sisältöön

Kajaanin kaupungin perusopetus tarjoaa oppilaille turvallisen oppimisympäristön ja luo hyvät valmiudet jatko-opintoihin. Kajaanissa koulut sijaitsevat lähellä luontoa ja monipuolisesti erilaisia virikkeitä tarjoavaa ympäristöä hyödynnetään toiminnassa kaikkina vuodenaikoina.

Moderni kouluympäristö

Kajaanin kouluja on remontoitu vastaamaan muuttuvia opetusmenetelmiä, ja tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään opetuksessa ensimmäisestä luokasta lähtien. Kajaanin perusopetus on monikulttuurista. Oppilaat puhuvat yli 20 eri äidinkieltä. Vuonna 2021 on käynnistynyt laajamittainen kaksikielinen perusopetus, jossa opetusta annetaan englanniksi ja suomeksi.