Hyppää sisältöön

Kajaanissa järjestetään laadukasta varhaiskasvatusta ja esiopetusta lasten ja perheiden tarpeet huomioiden. Kajaanissa varhaiskasvatusta tarjoaa 18 kunnallista ja 8 yksityistä päiväkotia, sekä 16 yksityistä perhepäivähoitajaa. Varhaiskasvatus tukee lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminnan suunnittelun lähtökohtana on lapsen vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet.

Kajaanin varhaiskasvatuksen painopistealueina ovat osallisuus, arviointi sekä inkluusio. Päiväkotiympäristöt sijaitsevat Kajaanissa luonnon lähellä, ja monipuolisesti erilaisia virikkeitä tarjoavaa ympäristöä hyödynnetään toiminnassa kaikkina vuodenaikoina.

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto on myöntänyt Kajaanin kaupungille Vuoden varhaiskasvatuskunta 2021 -tunnustuksen.

Kajaani on vuoden varhaiskasvatuskunta 2021

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto on myöntänyt Kajaanin kaupungille Vuoden varhaiskasvatuskunta -tunnustuksen. Tunnustus myönnetään vuosittain yhdelle kunnalle, joka tekee määrätietoisesti työtä varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseksi tarjotakseen pienimmille kuntalaisille parhaan mahdollisen alun opinpolulleen ja hyvät eväät elämään.

Kajaanin kaupunki pyrkii takaamaan laadukkaan varhaiskasvatuksen kehittämällä ja arvioimalla toimintaa säännöllisesti. Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö on keskeistä varhaiskasvatuksen laadun toteutumiseksi. Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja kehitetään, järjestämällä säännöllisesti ajankohtaisia ja laadukkaita koulutuksia.

Lue tiedote aiheesta

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Kajaani on mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan kajaanilaisista päiväkodeista mukana ovat Kuurna, Huuhkajavaara ja Pilke Valonkatu. Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myös kokeiluun osallistuvat lapset, jotka saavat tiedon koeryhmään osallistumisesta.

Lue lisää kaksivuotisesta esiopetuksesta Kajaanissa