Hyppää sisältöön

Kajaanissa järjestetään laadukasta varhaiskasvatusta ja esiopetusta lasten ja perheiden tarpeet huomioiden. Kajaanissa varhaiskasvatusta tarjoaa 18 kunnallista ja 11 yksityistä päiväkotia, sekä 15 yksityistä perhepäivähoitajaa. Varhaiskasvatus tukee lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminnan suunnittelun lähtökohtana on lapsen vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet.

Kajaanin varhaiskasvatuksen painopistealueina ovat osallisuus, positiivinen pedagogiikka sekä tunne- ja vuorovaikutustaidot. Päiväkotiympäristöt sijaitsevat Kajaanissa luonnon lähellä, ja monipuolisesti erilaisia virikkeitä tarjoavaa ympäristöä hyödynnetään toiminnassa kaikkina vuodenaikoina.

Kaksivuotinen esiopetuksen kokeilu alkaa

Kajaani on mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan kajaanilaisista päiväkodeista mukana ovat Kuurna, Huuhkajavaara ja Pilke Valonkatu. Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myös kokeiluun osallistuvat lapset, jotka saavat tiedon koeryhmään osallistumisesta.

Lue lisää kaksivuotisesta esiopetuksesta Kajaanissa