Hyppää sisältöön
Päiväkodissa on kivaa tekemistä

Kajaanin varhaiskasvatus sai laadunarviointikyselystä hyvät tulokset

Varhaiskasvatuksen laadunarviointikysely toteutettiin 13.-27.3.2024 ja kyselyyn saatiin vastauksia

 • huoltajilta 347 kappaletta
 • vuonna 2019 syntyneiltä lapsilta 40 kappaletta
 • varhaiskasvatuksen henkilöstöltä 254 kappaletta

Lisäksi kauden 2023-2024 aikana uusilta asiakasperheiltä kysyttiin mielipidettä palveluohjauksesta ja perehdytyksestä ja siihen kyselyyn saimme vastauksia 70 kappaletta.

Osana laadunarviointikyselyä saimme lisäksi arvokasta tietoa huoltajilta ja lapsilta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioihin liittyen, jota hyödynnämme Kajaanin varhaiskasvatuksen toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman kehittämisessä.

Lämmin kiitos kaikille mielipiteensä ilmaisseille! Saamme kyselyn kautta arvokasta tietoa varhaiskasvatuksen laadusta ja varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisesta.

Lasten kyselyn tulokset:

Vahvuudet

 • Onko sinulla kavereita päiväkodissa/perhepäivähoidossa? 97,4% (kyllä)
  • Onko sinua aikuinen vastassa, kun tulet päiväkotiin? 92,3% (kyllä)
  • Saatko leikkiä päiväkodissa/perhepäivähoidossa niitä leikkejä, joita sinä haluat? 92,3% (kyllä)
  • Auttaako aikuinen selvittämään kiusaamistilanteita päiväkodissa/perhepäivähoidossa? 92,1% (kyllä)

Kehittämiskohteet

 • Saatko vaikuttaa siihen mitä päiväkodissa tehdään? Esim. minne mennään retkelle, mitä jumpassa tehdään, mitä lauluja lauletaan, mitä askarteluja tehdään? 48,7% (kyllä)
  • Kyllä + joskus 71,8%
 • Onko sinusta mukava tulla päiväkotiin/perhepäivähoitoon? 64,1% (kyllä)
  • Kyllä + joskus 82%
 • Jos haluat, saatko olla aikuisen sylissä päiväkodissa/perhepäivähoidossa? 69,2% (kyllä)
  • Kyllä + joskus 71,8%

Huoltajakyselyn tulokset:

Vahvuudet:

 • Varhaiskasvatuksen ilmapiiri on lämmin ja hyväksyvä 95,3% (samaa mieltä)
 • Sain lapseni varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelussa henkilöstöltä riittävästi tietoa lapseni toiminnasta, oppimisesta ja hyvinvoinnista varhaiskasvatuksen arjessa 95,16% (kyllä)
 • Lapset vastaanotetaan ja hyvästellään päivittäin henkilökohtaisesti 94,2% (kyllä)

Kehittämiskohteet:

 • Tiedän, mistä varhaiskasvatusyksikön vuosisuunnitelma löytyy 43,7%
 • Tiedän, miten varhaiskasvatusryhmässä puututaan kiusaamistilanteisiin 59% (kyllä)
 • Lapseni ryhmässä puututaan kiusaamistilanteisiin 71,4% (kyllä) *
  • Kyllä + en osaa sanoa 96,2%

Henkilöstökyselyn tulokset:

Vahvuudet:

 • Lasten kanssa harjoitellaan vuorovaikutustaitoja ja hyviä tapoja 100% (kyllä)
 • Lapset vastaanotetaan ja hyvästellään päivittäin henkilökohtaisesti 99,6% (samaa mieltä)
 • Vahvuuteni ja mielenkiinnon kohteeni huomioidaan työyhteisössä 99,2% (samaa mieltä)

Kehittämiskohteet:

 • Oletko asettanut itsellesi tavoitteet itsearviointilomakkeeseen (tasa-arvo ja yhdenvertaisuus)? 62,6% (kyllä)
 • Oletko tehnyt tiimisi lapsista läheisyyden kehän? 78% (kyllä)
 • Ryhmässämme toteutetaan säännöllisesti pedagogista dokumentointia 87% (kyllä)

 

Lisätietoja varhaiskasvatuksen laadunarviointiin liittyen

 • Sipilä Riikka

  Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö

  Toimipaikka

  Päiväkodit ja perhepäivähoito

  Sivistystoimiala

  Varhaiskasvatuksen hallinto

  Varhaiskasvatus

  Päiväkodit ja perhepäivähoito

  Sivistystoimiala

  Varhaiskasvatuksen hallinto

  Varhaiskasvatus