Hyppää sisältöön
Nuori mies ja nainen nauramassa

Korkeakoulutus

Oulun yliopisto ja Kajaanin ammattikorkeakoulu muodostavat Kajaanin korkeakoulukonsortion, joka sisältää Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksen toiminnot sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun toiminnot. Konsortio on korkeakoulujen strategisen yhteistyön ja toiminnan koordinoinnin nykyinen muoto Kainuussa.

Kajaanin ammattikorkeakoulu

Kajaanin ammattikorkeakoulussa pienestä voi kasvaa suurta. He tarjoavat oikeanlaisen kasvualustan opiskella, kehittää uutta ja muuttaa maailmaa. Kajaanin ammattikorkeakoulu kouluttaa tulevaisuuden osaajia; sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, sosionomeja, tradenomeja, insinöörejä, liikunnanohjaajia ja restonomeja. Tehtäviin kuuluu myös tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta. Kajaanin ammattikorkeakoulu toimii yhteistyössä alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Tule tekemään suuria tekoja Kajaanin ammattikorkeakoulussa. 

Lue lisää Kajaanin ammattikorkeakoulun verkkosivuilta

Kajaanin yliopistokeskus

Oulun yliopiston koordinoima Kajaanin yliopistokeskus on on verkostomallinen tiedeyhteisö.

AIKOPA on Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksen aikuis- ja täydennyskoulutusyksikkö. AIKOPAn yhteiskunnallisena ja alueellisena tehtävänä on tuottaa jatkuvan oppimisen palveluja alueen uusiin ja muuttuviin osaamistarpeisiin ja osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi Kainuussa. Tätä toteutetaan Oulun yliopiston ja yhteistyöyliopistojen opintotarjonnalla, yliopistokoulutusten tuonnilla alueelle ja tiiviillä yhteistyöllä alueen toimijoiden kanssa.

Lue lisää Kajaanin yliopistokeskuksen verkkosivuilta
Lue lisää AIKOPAn verkkosivuilta