Hyppää sisältöön

Kajaanin sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote).

Kainuun sote tuottaa kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut myös kuudelle muulle kunnalle: Hyrynsalmelle, Kuhmolle, Paltamolle, Ristijärvelle, Sotkamolle ja Suomussalmelle. Puolangan kunta on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän osajäsen.

Kainuun soten yhteystiedot

Pu­he­lin­vaih­de 08 61561

Avoin­na

  • ma–to kello 8–16
  • pe kello 8–15
  • juh­la­py­hien aat­to kello 8–15

So­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­hin liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä apua saa pu­he­li­mit­se, säh­kö­pos­tit­se tai Kai­nuun uu­den sai­raa­lan asia­kas­pal­ve­lu­pis­tees­sä (Kainuun uuden sairaalan pääaula, ovi F1, Sot­ka­mon­tie 13, 87300 Ka­jaa­ni)

Katso kaikki Kainuun soten yhteystiedot

So­te-pal­ve­lu­jen neu­von­nan yh­teys­tie­dot ja pal­ve­lua­jat:

  • Pu­he­li­mit­se 08 61561 (ar­ki­sin ma-to klo 7.30 – 18.00 se­kä pe ja juh­la­py­hien aat­to­na kel­lo 7.30 – 16.00).
  • Säh­kö­pos­til­la pal­ve­lu­neu­von­ta@kai­nuu.fi (säh­kö­pos­tei­hin vas­ta­taan vii­meis­tään seu­raa­va­na ar­ki­päi­vä­nä).
  • Kai­nuun uu­den sai­raa­lan pääau­lan asia­kas­pal­ve­lu­pis­te (ovi F1), avoin­na ar­ki­sin ma-to klo 7.00 – 18.00 se­kä pe ja juh­la­py­hien aat­to­na kel­lo 7.00 – 16.00).

Kainuun keskussairaalan saapumis- ja asiointiohjeet

Siirry Kainuun soten verkkosivuille