Hyppää sisältöön
Kädet näppäimistöllä

Saavutettavuusseloste

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten kajaani.fi-verkkopalvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saavutettavina.

Kajaanin kaupungin tavoitteena on täyttää saavutettavuudelle asetetut vaatimukset. Seloste koskee Kajaanin kaupungin kajaani.fi-pääsivustoa. Eri domainien (verkkotunnusten) ja alidomainien alla toimiville palveluille on laadittu omat saavutettavuusselosteensa. Kajaani.fi verkkopalvelusta vastaa Kajaanin kaupunki.

Saavutettavuusseloste on laadittu 09.12.2020. Uusi seloste laaditaan, kun verkkopalvelun saavutettavuutta on kehitetty edelleen. Kajaani.fi-sivuston saavutettavuusselosteesta vastaa Kajaanin kaupungin elinvoimapalvelut markkinointi- ja viestintätiimi.

Verkkosivu-uudistus

Kajaanin kaupungin verkkosivujen kokonaisuudistus on käynnissä, ja uudistuksessa rakennetaan sisältöä uudelleen. Kajaanin kaupungin uusi verkkosivusto on julkaistu 10.12.2020. Osa kaupungin julkaisemista sisällöistä ei välttämättä heti täytä saavutettavuuden vaatimuksia, näitä ovat muun muassa erilaiset tiedostot, kartat, tummuuskontrastit, osa kuvista/grafiikasta tai videotallenteet ilman tekstitystä. Kaupunki toimittaa nämä sisällöt/dokumentit saavutettaviksi, kun se on asioinnin kannalta tarpeen.

Digipalveluiden saavuttevuuden tila

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa julkista sektoria noudattamaan Euroopan Unionin saavutettavuusdirektiivin vaatimuksia. WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) on kansainvälinen ohjeistus verkkosisältöjen saavutettavuudesta.

Lain mukaan verkkosivustojen ja sovellusten on täytettävä WCAG 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteerit. Saavutettavat digitaaliset palvelut ovat helppokäyttöisiä kaikille käyttäjille, myös ikääntyneille ja eri tavoin toimintarajoitteisille ihmisille. Kun saavutettavuus on huomioitu, mahdollisimman monet ihmiset voivat käyttää digitaalisia palveluita itsenäisesti. Lue lisää  laista digitaalisten palveluiden tarjoamisesta.

Kajaanin kaupungin tavoitteena on pyrkiä digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa vähintään WCAG-ohjeistuksen mukaiseen A- tai AA-tasoon.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Kajaanin kaupunki pyrkii jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät puutteita saavutettavuudessa, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä ensin meille, eli sivuston ylläpitäjille, ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi.

Palautetta voit antaa esimerkiksi näin:

Mainitsethan palautteessasi, että haluat antaa palautetta saavutettavuudesta.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000