Hyppää sisältöön

Vesihuolto Kajaanissa

Kajaanissa talousveden tuotannosta ja jakelusta sekä jäteveden viemäröinnistä ja puhdistamisesta toiminta-alueellaan vastaa Kajaanin Vesi -liikelaitos.

Muilla alueilla yhdyskunnan vesihuollosta huolehtii vesi- ja viemäriosuuskunnat tai kiinteistöt itsenäisesti.

Talousvedellä tarkoitetaan juotavaksi, ruoanlaittoon tai muihin kotitaloustarkoituksiin käytettävää vettä. Jätevedellä tarkoitetaan käytöstä poistettua, puhdistusta vaativaa vettä.

Hulevedet ja niiden hallinta asemakaava-alueella on vuoden 2016 alusta ollut Kajaanin kaupungin vastuulla. Hulevesillä tarkoitetaan tarkoitetaan kaikkia sade- ja sulamisvesiä sekä kiinteistöjen perustusten kuivatusvesiä.