Hyppää sisältöön

Hulevesi

Mitä hulevesi on?

Hulevedellä tarkoitetaan kaikkia sade- ja sulamisvesiä sekä kiinteistöjen perustusten kuivatusvesiä. Erityisesti hulevesiä muodostuu keväisin lumien sulaessa, kesäisin rankkasateiden aikaan sekä syksyn sateisina kausina.

Kajaanin kaupunki huolehtii asemakaava-alueellaan katu- ja puistoalueiden hulevesien hallinnasta. Kiinteistöt huolehtivat hulevesistä tonteillaan, myös kiinteistöjen välisistä rajaojista.

Hulevesiliittymä

Useimmissa tapauksissa kiinteistöillä on mahdollisuus, näin halutessaan, liittyä hulevesiviemäriverkostoon. Liittyminen vaatii uusilta asiakkailta toimenpideluvan hakemista rakennusvalvonnasta. Toimenpidelupaa haetaan sähköisesti, lue lisää tästä.

Toimepidelupahakemukseen on liitettävä muun muassa:

  • suunnittelijan laatimat asemapiirustukset, joista selviää kiinteistön sadevesi- ja salaojaputkistot kaivoineen ja korkoineen
  • kaupungin antama hulevesiverkon tonttikaivon suunnitelmatieto tai jo rakennetun hulevesi-tonttikaivon liitoskohtalausunto
  • hakemus hulevesien johtamisesta

Hulevesiliittymäkaivosta Kajaanin kaupunki perii kertaluontoisen maksun liittymisen yhteydessä

  • pientalot 1 200 € (sis. alv 24%) ja
  • muut rakennukset 3,60 €/k-m2, kuitenkin vähintään 1 200 € (sis. alv 24%)

Lisäksi peritään maksu toimenpidelupakäsittelystä rakennusvalvonnan voimassa olevan hinnaston mukaan, katso rakennusvalvontaviranomaisen maksut.

Mikäli kiinteistö ei liity hulevesiverkkoon, on kiinteistön käsiteltävä muodostuvat hulevedet omalla tontillaan siten, ettei niistä aiheudu haittaa naapurikiinteistölle tai katualueelle. Tämä menettely on pyydettäessä pystyttävä esittämään rakennusvalvonnan edustajalle. Kiinteistön hulevesien uudelleenjärjestely vaatii lähes aina toimenpideluvan, vaikka kiinteistö ei liittyisikään kaupungin hulevesiviemäriverkostoon.

Kuinka toimin ongelmatilanteessa?

Hulevesiviemäröinti kuuluu Kajaanin Veden ympärivuorokautiseen varallaolojärjestelmään, kiireelliset vikailmoitukset puhelinnumeroon 044 710 0100.

Yhteystiedot