Hyppää sisältöön

Hyvä Nuasjärven-Oulujärven vesillä liikkuja Kysely Nuasjärven – Oulujärven veneilijöille ja muille vesillä liikkujille

Kyselyn avulla kartoitetaan alueellisen veneilyn luonnetta, vesillä liikkujien tottumuksia ja palvelutarpeita sekä etsitään vaihtoehtoja Nuasjärven ja Oulunjärven vesistöjen välisen veneilyn mahdollistamiseksi kustannustehokkaasti. Samalla vastaajille tarjotaan mahdollisuus osallistua vesistöjen välisten veneily-yhteyksien ja palvelurakenteiden kehittämiseen.

Kysely liittyy Kajaanin kaupungin VEKE- Vesistömatkailun kehittäminen Tervareitillä -hankkeeseen. Hanketta rahoittavat kaupungin lisäksi Oulujärvi Leader ja Elävä Kainuu Leader. Kyselyn toteutuksesta vastaa selvitystyön konsultiksi valittu Infrasuunnittelu Oy.

Kysely on käynnissä MS Forms -verkkokyselynä 16.–31.1.2023. Kyselyn tulokset julkaistaan helmi-maaliskuun vaihteessa Kajaanin kaupungin verkkosivustolla, sekä osana Veneily-yhteyksien kehittäminen Nuasjärven – Oulujärven välillä -raporttia.

Klikkaa itsesi kyselyyn