Hyppää sisältöön

Sinä päätät ketkä päättävät – käytä ääntäsi ja vaikuta!

Hyvinvointialueen tehtäviä ovat: perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalihuolto, lasten, nuorten ja perheiden palvelut, työikäisten palvelut, ikääntyneiden palvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, vammaispalvelut, oppilas- ja opiskelijahuolto, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja pelastustoimi.

Alue­vaa­leis­sa va­li­taan val­tuus­to hy­vin­voin­tia­lueil­le. Val­tuus­to vas­taa vuo­den 2023 alus­ta so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon ja pe­las­tus­toi­men pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä hy­vin­voin­tia­lueel­la. En­nak­koää­nes­tys alkoi ko­ti­maas­sa 12.1.2022.

Hy­vin­voin­tia­lueel­la on it­se­hal­lin­to ja ylin­tä pää­tös­val­taa alueen asiois­sa käyt­tää alue­val­tuus­to. Kun­ta­lai­set päät­tä­vät ket­kä edus­ta­vat hy­vin­voin­tia­luee­si alue­val­tuus­tos­sa on. Käy­tä ään­tä­si ja vai­ku­ta!…

Oikeusministeriön vaalisivusto

Kuntalaisten tulevaisuusforum

Kutsuimme kaikki kuntalaiset osallistumaan ja keskustelemaan Kajaanin kaupunkistrategian uudistamisesta. Tilaisuudessa arvioitiin nykyistä strategiaa, esiteltiin elo-syyskuun vaihteessa toteutetun kuntalaiskyselyn tulokset ja kaupungin kehittämiseen vaikuttavia megatrendejä.

Tapahtuma järjestettiin virtuaalisesti Teams-kokouksena 30.9.2021.

Katso tilaisuuden esittelymateriaali

Osallistuva budjetointi Osallistu kaupungin kehittämiseen

Osallistuva budjetointi (OsBu) on yhteiskehittämisen menetelmä, jossa kaupungin asukkaat suunnittelevat alueellisen kehittämistoimen, jonka sisällön he päättävät itse. Valittu projekti-idea tai -ideat suunnitellaan toteutettavaksi kaupungilta saadun rahoituksen puitteissa.

Osallistuva budjetointi lisää kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia. Olennaista on saada annetulla määrärahalla aikaan jokin positiivinen, asukkaiden arjessa näkyvä muutos, joka lisää esimerkiksi alueen viihtyisyyttä tai turvallisuutta.

Lue lisää osallistuvasta budjetoinnista

Ideoi ja vaikuta asuinalueen asioihin Kajaanin tuumingit

Kajaanin tuumingit ovat uusi tapa vaikuttaa suoraan oman asuinalueen asioihin. Tuumingeissa kokoonnutaan kuulemaan, keskustelemaan, ideoimaan ja päättämään yhteisistä asioista. Ensimmäiset tuumingit järjestetään tänä keväänä Lohtajan, Ketun ja Huuhkajavaaran alueella.

Kevään 2021 tuumingeissa ideoitiin yhdessä kehittämiskohteita, joilla lisätään Lohtajan, Huuhkajavaaran ja Ketun alueen viihtyisyyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Osa ideoista voidaan toteuttaa hankkeen toiminnan puitteissa, esimerkiksi järjestämällä yhteisiä tempauksia, tapahtumia tai vaikkapa ryhmätoimintaa.

Lue lisää Kajaanin tuumingeista

Vaikuta Kajaanin kaupungin hyvinvointisuunnitelman laadintaan – vastaa kyselyyn

Kaupunki on avannut kyselyn, jossa kaupunkilaiset voivat osallistua ja vaikuttaa hyvinvointisuunnitelman 2022-2025 laadintaan. Kyselyyn voi vastata 29.10.2021 saakka. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tavoitteena on lisätä kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä, ehkäistä sairauksia ja syrjäytymistä ja vahvistaa osallisuutta. Hyvinvointia ja terveyttä edistetään kaikilla kunnan toimialoilla parantamalla kuntalaisten elämänlaatua, lisäämällä työllisyyttä ja tuottavuutta sekä hillitsemällä sosiaalisten ongelmien ja eriarvoisuuden kasvua.

Linkki tiedotteeseen

Vastaa kyselyyn