Hyppää sisältöön

Kannanotot talouden sopeuttamissuunnitelman toimenpiteisiin

Kajaanin kaupunki on laatinut talouden sopeuttamissuunnitelman vuonna 2019 ja ohjelmalla tavoiteltiin 5 milj. euron säästöjä kaupungin toiminnoista. Sen vuoksi on jouduttu etsimään uusi toimenpiteitä ja keinoja erityisesti kaupungin palveluverkkoon ja -rakenteisiin liittyen. Eurosäästöjen lisäksi tavoitellaan toimintatapojen kehittämistä ja uudistamista sekä yhteistyön tiivistämistä koko kaupunkikonsernissa.

Osana ohjelman laatimista kuntalaisia kuullaan ennen päätöksentekoa. Kaupunki on järjestänyt 16.5.2022 esittely- ja kuulemistilaisuuden ohjelman sisällöistä ja tämän kyselyn avulla kaupunkilaiset voivat antaa kannanottonsa suunniteltuihin toimenpiteisiin.

Kysely on avoinna 9.6.2022 asti.
29.5.2022 saapuneet kannanotot ovat mukana kaupunginhallituksen käsittelyssä 31.5.2022 ja
9.6.2022 saapuneet kannanotot ovat mukana kaupunginvaltuuston käsittelyssä 13.6.2022.

KANNANOTOT TALOUDEN SOPEUTTAMISSUUNNITELMAN TOIMENPITEISIIN

Tule mukaan kehittämään yhteistyötä

Kajaanin kaupungin osallisuus- ja hyvinvointijaoston järjestämä osallisuusilta oli keskiviikkona 6.4.2022. Tilaisuuden tavoitteena oli löytää uusia väyliä kumppanuuksien kehittämiseen järjestöjen ja Kajaanin kaupungin välille.

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto on kaupungin uusi toimielin, jonka tehtävänä on vastata kaupunkilaisten osallisuudesta ja edistää hyvinvoinnin toteutumista, toimia yhteistyön kehittäjänä ja koordinoijana kaupungin ja järjestöjen välillä, myöntää järjestöavustukset sekä toimia ehkäisevästä päihdetyöstä annetun lain tarkoittamana toimielimenä.

Yhteistyön kehittäminen jatkuu. Osallistu ja vaikuta. Vastausaikaa on 7.5.2022 saakka.

Linkki aineistoon, jossa on lisätietoa osallistumisesta ja vaikuttamisesta (PDF)

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto Veli-Matti Karppinen pj.

Osallistuva budjetointi Osallistu kaupungin kehittämiseen

Osallistuva budjetointi (OsBu) on yhteiskehittämisen menetelmä, jossa kaupungin asukkaat suunnittelevat alueellisen kehittämistoimen, jonka sisällön he päättävät itse. Valittu projekti-idea tai -ideat suunnitellaan toteutettavaksi kaupungilta saadun rahoituksen puitteissa.

Osallistuva budjetointi lisää kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia. Olennaista on saada annetulla määrärahalla aikaan jokin positiivinen, asukkaiden arjessa näkyvä muutos, joka lisää esimerkiksi alueen viihtyisyyttä tai turvallisuutta.

Lue lisää osallistuvasta budjetoinnista