Hyppää sisältöön

Osallistuva budjetointi

Kaksi naista nauttii luonnon maisemista

Kajaanissa on käynnistynyt vuonna 2021 osallistuvan budjetoinnin (osbu) toiminta, jossa kaupungin asukkaat ideoivat, suunnittelevat ja äänestämällä päättävät, miten kaupungin rahaa käytetään asukkaiden hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman parantamiseen.

Osallistuvaa budjetointia pilotoivat Kajaanin kaupunki ja PORE Porukalla parempaan -ESR-hanke. Toiminta kohdennetaan aluksi PORE-hankkeen toiminta-alueelle Lohtajan, Ketun ja Huuhkajanvaaran kaupunginosiin. Tavoitteena on kehittää osallistuvan budjetoinnin toimintamalli, joka voidaan laajentaa muihin kaupunginosiin ja ottaa käyttöön osaksi kaupungin vuosittaista toimintaa.

Parhaat kehittämisideat asukkailta

Kajaanin osallistuvan budjetoinnin pilottialueella Lohtajan, Huuhkajanvaaran ja Ketun kaupunginosissa järjestettiin keväällä 2021 kaikille avoimia ideointi- ja keskustelutilaisuuksia, Kajaanin tuuminkeja. Tuumingeissa asukkaat miettivät yhdessä, miten oman asuinalueen viihtyisyyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia voidaan kehittää. Toukokuun tuumingeissa asukkaat valitsivat jatkoon parhaat kehittämisehdotukset.

Alueella järjestettiin kesällä osallistuvan budjetoinnin työpajoja, joissa asukkaat jalostivat ehdotuksista kaksi projektisuunnitelmaa: Lohtajan torialueen uudistaminen sekä Vimpelinlammen ja Pieni-Vimpelin uudistaminen. Projektisuunnitelmia viimeisteltiin syksyllä asukkaiden ja kaupungin asiantuntijoiden kanssa.

Asukkaat äänestivät voittajaksi Vimpelinlammen ja Pieni-Vimpelin uudistusprojektin

Osallistuvan budjetoinnin äänestys järjestettiin Kajaanissa 15.11. –5.12.2021. Kaikki asukkaat saivat iästä ja asuinalueesta riippumatta äänestää kumpi alueellinen kehittämisprojekti tulisi toteuttaa vuonna 2022: Lohtajan torialueen uudistaminen vai Vimpelinlammen ja Pieni-Vimpelin uudistaminen.

Voittajaksi äänestettiin Vimpelinlammen ja Pieni-Vimpelin uudistamisprojekti, joka sai 83 prosenttia äänistä. Toiseksi tullut Lohtajan torin uudistusprojekti sai 17 prosenttia äänistä. Äänestäneitä oli yhteensä 1420. Äänestyksen yhteydessä järjestettiin erillinen arvonta, jossa palkintoina oli kaksi sarjaranneketta Vesiliikuntakeskus Kaukaveteen, viisi vapaalippua Kajaanin kaupunginteatteriin sekä I ❤ Kajaani -tuotteita. Palkintojen voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Äänestyksessä toiseksi jäi Lohtajan torialueen uudistusprojekti. Alue kaipaa uudistusta, jotta siitä saadaan jälleen viihtyisä kohtaamispaikka ja yhteisöllisten tapahtumien keskus. Vaikka kehittämisprojekti ei päässyt tällä kertaa jatkoon, on alueen kehittämistarpeet tunnistettu ja asukkaiden toiveita kuultu tämän prosessin aikana. Tätä tietoa voidaan hyödyntää kaupungin kehittämistoiminnassa tulevaisuudessa.

Voittajaprojektin toteutus

Kaupunginvaltuusto myönsi osallistuvaan budjetointiin 50 000 euron määrärahan vuodelle 2022. Kaupunki toteuttaa asukkaiden suunnitteleman Vimpelinlammen ja Pieni-Vimpelin projektin vuoden 2022 aikana. Kaupungin asiantuntijat valmistelevat kevätkauden aikana kehittämisprojektin, ja rakentamisen tarkempi aikataulu selviää myöhemmin.

Asukkaita tiedotetaan ja alueen voimavaroja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös projektin toteutusvaiheessa. Projektin valmistuttua on mahdollista järjestää alueelle yhteinen avajaistapahtuma.

Projektikohteet

Äänestyksen voittaja: Vimpelinlammen ja Pieni-Vimpelin uudistaminen

Suosittu Vimpelinlammen virkistysalue ja salainen Pieni-Vimpeli ovat kaunista lähiluontoa parhaimmillaan. Asukkaat ovat suunnitelleet uudistuksen, joka parantaa alueen viihtyisyyttä, turvallisuutta ja käyttöpotentiaalia.

Mikä on osallistuva budjetointi?

Osallistuva budjetointi on yhteiskehittämisen menetelmä, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Osallistuvan budjetoinnin toteuttamiseen on monia tapoja, ja sitä voidaan käyttää monenlaisten tarpeiden ja ongelmien ratkaisemisessa. Menetelmä on käytössä monella paikkakunnalla Suomessa sekä eri puolilla maailmaa.

Osallistuvan budjetoinnin hyödyt

 • Monipuolistaa asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia
 • Vahvistaa asukkaiden osallisuuden kokemusta
 • Tekee kaupungin prosesseja ja verovarojen käyttöä ymmärrettäväksi kaupunkilaisille
 • Yhdessä tekeminen vahvistaa asukkaiden yhteisöllisyyttä
 • Toteutettava projekti lisää alueen elinvoimaa ja asukkaiden hyvinvointia

Osallistuvan budjetoinnin vaiheet

 • Ideointivaiheessa kuka tahansa saa tehdä ehdotuksia siitä, miten asukkaiden hyvinvointia ja alueen elinvoimaa voidaan parantaa.

  PORE-hanke ja Digimuutos 3.0 -hanke järjestivät keväällä 2021 alueellisia ideointi- ja keskustelutilaisuuksia, Kajaanin tuuminkeja. Tuumingeissa Lohtajan, Ketun ja Huuhkajanvaaran asukkaat ideoivat, miten oman alueen viihtyisyyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia voidaan kehittää. Ideoita kerättiin myös erilaisten tapahtumien yhteydessä sekä haastattelemalla alueen asukkaita ja toimijoita.

  Asukkailta tuli lukuisia kehittämisideoita. Toukokuun tuumingeissa jatkoon valittiin projektiehdotuksia, joita asukkaat alkoivat suunnitella tarkemmin kesällä 2021.

  Voit tutustua asukkaiden ideoihin tarkemmin Kajaanin tuumingit-sivulla.

  Toimintaan ja tapahtumiin liittyviä ideoita toteutetaan asukkaiden ja alueen toimijoiden yhteistyöllä. Toteutumattomat kehittämisehdotukset voidaan myös ottaa uudelleen käsittelyyn seuraavan vuoden osallistuvan budjetoinnin prosessissa.

 • Kesällä 2021 projekti-ideoista jalostettiin konkreettisia projektisuunnitelmia alueen asukkaille järjestetyissä osallistuvan budjetoinnin työpajoissa. Asukkaat, kaupungin asiantuntija sekä PORE-hankkeen asiantuntijat tutustuivat projektikohteisiin paikan päällä. OsBu-työpajoihin sisältyi muutoskohteiden luona käyntejä, visiointia ja tavoitteiden asettamista, ideointia, priorisointia sekä kustannusarvioiden tekemistä.

  Kahta projektisuunnitelmaa työstettiin vielä työpajojen jälkeen syksyllä 2021 yhteisissä tapaamisissa ja sähköpostin välityksellä asukkaiden, kaupungin asiantuntijoiden ja PORE-hanketoimijoiden kesken. Kohteita käytiin vielä katsastamassa paikan päällä, ja muutoskohteista tehtiin havainnollistavat kuvat ja kuvaukset.

 • 15.11.–5.12.2021 välisenä aikana järjestetään avoin kilpailu, jossa kaikki kajaanilaiset iästä riippumatta pääsevät äänestämään, kumpi projektisuunnitelma halutaan toteuttaa. Äänestys järjestetään kaupungin osallistuvan budjetoinnin verkkosivustolla.

  Kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneen projektin vuoden 2022 aikana, mikäli rahoitukselle saadaan myönteinen päätös.

 • Pilottivaiheessa osallistuvan budjetoinnin rahoituksen hakuvaihe on seuraava:

  1. Osallistuvaan budjetointiin haetaan syksyllä 2021 50 000 euron määrärahaa vuodelle 2022 ja esitetään, että kaupunki varaa jatkossa vuosittain 50 000 euroa Kajaanin osallistuvaan budjetointiin.
  2. Kaupunginhallitus käsittelee talousarviota marraskuussa.
  3. Lopullinen päätös rahoituksen myöntämisestä tehdään kaupunginvaltuuston kokouksessa joulukuussa 2021.

  Pilottivaiheessa osallistuvan budjetoinnin rahoitusprosessi on erilainen kuin toiminnan vakiintuessa – osallistuvan budjetoinnin määrärahaa ei voitu hakea ennen osbu-pilotin käynnistymistä. Tavoitteena on, että kaupungilla on jatkossa käytössä vuosittainen osbu-määräraha, jolloin jo ideointivaiheessa tiedetään käytössä oleva määräraha.

 • Kun rahoitus osallistuvaan budjetointiin on myönnetty, Kajaanin kaupungin asiantuntijat valmistelevat asukkaiden suunnitteleman projektin, jonka kaupunki toteuttaa vuoden 2022 aikana.

  Osbu-toimintaa pilotoivat PORE-hankkeen toimijat huolehtivat siitä, että yhteistyötä alueen asukkaiden kanssa jatketaan ja alueen voimavaroja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös projektin toteutusvaiheessa. Jokin projektin osio voidaan toteuttaa vaikkapa asukkaiden kanssa talkootyönä, tai kutsumalla vaikkapa alueen koululais- tai päiväkotiryhmän taiteilemaan näkyviin oman kädenjälkensä.

  Projektin valmistuttua on mahdollista järjestää esimerkiksi asukkaiden ja alueen toimijoiden yhteinen avajaistapahtuma, jossa uudistettu kohde otetaan käyttöön asiaan kuuluvin seremonioin.

Yhteystiedot

PORE-hankkeen osallistuvan budjetoinnin pilotti

Anne Miettinen
projektikoordinaattori, PORE-hanke, osallistuva budjetointi
+358 50 408 1103
anne.miettinen@diak.fi

Harri Smedberg
projektikoordinaattori, PORE-hanke, osallistuva budjetointi
+358 40 709 2940
harri.smedberg@kajaani.fi

Sanna Heinonen
projektipäällikkö, PORE-hanke
+358 40 626 4182
sanna.heinonen@kamk.fi

Osallistuvan budjetoinnin rahoitukseen ja kaupungin kehittämistoimintaan liittyvät kysymykset:

Tuija Aarnio
Hallintojohtaja
+358 44 710 0216
tuija.aarnio@kajaani.fi

Tuula Romppanen
Kehityspäällikkö
+358 44 710 0231
tuula.romppanen@kajaani.fi