Hyppää sisältöön

Strategia

Ihmisiä ulkoilmakonsertissa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 11.6.2018 Luontokaupunki kasvun kärjessä vuosille 2019-2022.

Tavoitteemme on, että vuonna 2022

  • Kajaani on kasvun kärjessä väestön hyvinvoinnissa, kaupungin vetovoimaisuudessa ja innovatiivisuudessa.
  • Kajaanilaisten tyytyväisyys palveluihin ja osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksiin on lisääntynyt.
  • Olemme pienillä ja isoilla teoilla kantaneet vastuutamme tulevaisuudesta. Kasvihuonepäästöt ovat vähentyneet.
  • Nuorilla on mielekästä tekemistä, he opiskelevat tai ovat töissä. Kajaanissa asuu vähintään 38 000 ihmistä. Työllisyystilanne on hyvä. Kajaani houkuttelee yhä enemmän opiskelijoita myös maakunnan ulkopuolelta.

Strategian arviointi

Strategian toteutumista arvioidaan puolivuosittain osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä. Strategiamittarit ovat palveluindeksi, osallistumisindeksi, kasvihuonekaasupäästöt, alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden osuus, työttömien työnhakijoiden osuus, Kajaanin ammattikorkeakoulun ensisijaiset hakijat maakunnan ulkopuolelta ja väestön kehitys.

Seuraa Kajaanin aluekehitystä tietopalvelusta

Lataa kaupunkistrategia

Tulevaisuuden neljä kasvuteemaa

Kasvuteema 1 Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa

Kehitämme Kajaania yhteistyössä asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten kanssa. Luomme foorumeja ja tilaisuuksia osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Osallistamisen päämääränä on kaupunkilaisten hyvinvointi. Parannamme ja uudistamme palveluja ja toimintaympäristöä yhteistyöllä, jossa kaupunki toimii avoimena kehitysalustana palveluratkaisuille. Tämä tarkoittaa uusia kumppanuuksia ja kokeilukulttuuria. Hyödynnämme innovaatioita ja digitalisaatiota palvelujen kehittämisessä ja avaamme dataamme hyötykäyttöön.

Katso mitä olemme tehneet jo nyt

Kasvuteema 2 Resurssiviisautta luontokaupungissa

Puhtaat metsämme ja järvemme ova lähellä. Taajamametsämme ja lähivirkistysalueemme ovat helposti saavutettavissa. Meillä on neljä vuodenaikaa. Pidämme yhdessä huolta luonnostamme ja ympäristöstämme. Käytämme resursseja harkitusti, hyvinvointia ja kestävää kehitystä edistävästi. Tiivis kaupunkirakenne, tilojen tehokas käyttö, energiatehokkuus ja vastuulliset hankinnat vähentävät päästöjämme ja hillitsevät ilmastonmuutosta. Suosimalla kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikenteen käyttöä huolehdimme itsestämme ja luonnostamme. Terveessä ja puhtaassa Kajaanissa on hyvä asua tulevaisuudessakin.

Katso mitä olemme tehneet jo nyt

Kasvuteema 3 Tulevaisuus on nuorissa

Nuorten hyvinvointi on tulevaisuuden kannalta tärkeää. Lisäämme opiskelijamyönteisyyttämme. Haluamme, että kajaanilaisnuoret opiskelevat oppimista, terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia edistävässä oppimisympäristössä. Kiinnitämme huomiotamme nuorten osallisuuteen. Luomme edellytyksiä kulttuurille ja nuorten tapahtumille, kohtaamispaikoille ja harrastusmahdollisuuksille. Tarjoamme nuorille mahdollisuuksia oman elämän rekentamiseen. Haluamme, etti yksikään syrjäydy.

Kajaani on kaupunki, jossa nuorten on hyvä kasvaa. Meille on tärkeää, että nuorille rakentuu myönteinen suhde kotikaupunkiinsa. Tänne on viimeistään perheen perustamisen myötä hyvä palata asumaan ja tekemään töitä. Kotikaupunkiin, joka tarjoaa turvallisen kasvuympäristön uudelle sukupolvelle.

Katso mitä olemme tehneet jo nyt

Kasvuteema 4 Osaajista elinvoimaa

Panostamme uudistavaan elinvoimapolitiikkaan ja tuemme yritystoiminnan kasvua. Haemme kestävää kasvua mittaustekniikasta, pelialalta, luonnonvarojen jalostuksesta ja matkailusta. Rakennamme uutta osaamista tiedon hyödyntämisestä ja digitaalisten palvelujen kehittämisestä.

Tarvitsemme kaupunkiin nuoria tulevaisuuden tekijöitä. Kajaani on vetovoimainen ja haluttu kaupunki opiskelijoille, nuorille pariskunnille ja nuorille perheille. Haluamme nuorten naisten aktiivisuutta ja energiaa kaupungin elinvoiman rakentajiksi. Teemme Kajaanista laajassa yhteistyössä houkuttelevaa paikkakuntaa muuttamiselle, asumiselle ja yritystoiminnalle. Olemme vetovoimainen muuttokohde ulkomaalaisille.

Katso mitä olemme tehneet jo nyt