Hyppää sisältöön
Mies katsoo puhelimesta karttaa

Kartat ja paikkatieto

Kajaanin kaupunki tuottaa ja ylläpitää erilaisia karttoja, paikkatietoaineistoja ja karttapalveluita omaan käyttöön sekä niitä tarvitseville kuntalaisille.

Paikkatiedot ylläpitää muun muassa maastotietoja, rakennuksia, kiinteistöjä, katuverkkoa ja kaavoitusta koskevia kartta- ja ominaisuustietoaineistoja paikkatietojärjestelmässä.

Paikkatietopalvelu on muun muassa ympäristö- ja maankäyttötulosalueen kaikkien palveluiden ydinpalvelu, joka tukee prosesseja ja kehittämistä.

Kartat

Tuotteita ovat erilaiset kartta- ja tiedostotulosteet sekä painetut opas- ja osoitekartat. Niiden sähköiset tiedostot ovat yrittäjien ja kaupunkilaisten saatavilla, esimerkiksi rakennushanketta, esitettä tai internet-sivuja varten.

Siirry Kajaanin kaupungin karttapalveluun

Karttatuotteet

 • Siirry karttapalvelun kantakarttateemaan

  Kantakartta (kaavan pohjakartta) on ilmakuvauksen ja täydentävien maastokartoitusten pohjalta tehty kartta, jossa näkyvät muun muassa maaston pohjakuviot, rakennukset, kiinteistöjen rajat, kiinteistötunnukset, korkeustiedot sekä tiestö. Kantakarttaa käytetään suunnittelun ja rakentamisen pohjakarttana, jonka tarkkuus on noin 5 cm ja mittakaava 1:500 – 1:2000.

  Aineistoa on saatavana vektorimuotoisena Autocad-, Mapinfo, Fingis ja Tielaitos(Geonic)- formaateissa sekä erilaisina rasterikuvaformaatteina. Aineiston alueen ja tietosisällön voi rajata vapaasti.

 • Siirry karttapalvelun kaavoitusteemaan

  Ajantasa-asemakaava kuvaa voimassa olevat kaavamerkinnät.

  Ajantasa-asemakaava on saatavissa pdf- tai paperitulosteena ja vektorimuodossa sekä sopimuksen mukaan rasterimuodossa. Kaavamerkinnät tulee selvittää kyseisen kaavan kaavamääräyksistä, jotka ovat saatavissa pdf-tulosteina.

 • Siirry karttapalvelun opaskarttateemaan


  Opaskartasta on karsittu yksityiskohtia painottaen katu- ja tieverkoston ja osoitteiden merkitystä.

  Opaskartasta voidaan valmistaa myös erilaisia teemakarttoja. Opaskarttaa on saatavissa tulosteena, numeerisessa muodossa, vektori- tai rasteriaineistona.

 • Siirry karttapalvelun ilmakuvateemaan


  Kajaanin kaupungilta löytyy karttapalvelun ilmakuvateemasta ortokuvia eli oikaistuja ilmakuvia kaikkialta kaupungin alueelta. Uusimmat ilmakuvat ovat Maanmittauslaitoksen tuotantoa. Viimeisin omaa tuotantoa oleva ilmakuva on heinäkuulta 2021. Ilmakuvien pikselikoot maastossa vaihtelevat viidestä senttimetristä puoleen metriin.

  Ortokuva on mittatarkka ilmakuva (MML)

 • Siirry karttapalveluun

  Haja-asutusalueen osoitekartassa osoitenumerointi perustuu rakennuspaikan etäisyyteen tien alkupisteestä.

  Haja-asutusalueen osoitenumerointi perustuu rakennuspaikan etäisyyteen tien alkupisteestä. Osoitenumero saadaan ottamalla metrimäärästä viimeinen numero pois. Parilliset numerot ovat tien vasemmalla puolellaja parittomat oikealla puolella.

 • Virastokartalta näkyy voimassa oleva kiinteistöjako, osoitteet ja nimistö pelkistetyillä pohjakuvioilla. Kartta soveltuu esim. seinäkartaksi toimistoon.

 • Siirry internetkarttapalvelun ilmkuvatasoon

   

  Kaupunki on tuottanut ja rakentanut historiallisten ilmakuvien sarjan keskustan alueelta vuodesta 1939, viimmeisin heinäkuulta 2021, jotka ovat nähtävissä karttapalvelun Ilmakuvat –tasolta.

 • Kajaanin kaupunki käyttää omassa tuotannossaan ETRS –GK27 –koordinaattijärjestelmää sillä poikkeuksella, että itäkoordinaatin edestä on poistettu asteluku 27.

  Tasokoordinaattijärjestelmä: ETRS-GK27
  Korkeusjärjestelmä: N2000

  ETRS-GK27           ETRS-TM35FIN    KKJ3                   Kajaani vvj
  x 7125000.000          7122150.000 7       125132.657         25131.330
  y (27)535000.000    534986.000           3535172.482      35174.363

   

  Korkeusjärjestelmä N2000

  Kajaanin keskustassa eri korkeusjärjestelmien erot ovat seuraavat:

  N43               N60          N2000
  +140.00     +140.13       +140.43

Kajaanin kaupungin paikkatieto-ohjelma 2021–2030

Kajaanin kaupungin paikkatieto-ohjelma 2021–2030 on yksi kaupunkistrategiaa toteuttavista ohjelmista. Se määrittää paikkatiedon suuntaviivoja ja tavoitteita kaupungin toimialoille ja liikelaitoksille vuoteen 2030 saakka. Paikkatieto-ohjelma pohjautuu kansalliseen paikkatietostrategiaan, lakiin ja asetukseen paikkatietoinfrastruktuurista sekä yhteiseurooppalaiseen Inspire-direktiiviin. Ohjelma tukee kaupungin kokonaisarkkitehtuurin sekä tietoturva ja -suojapolitiikan kehittämistä. Ajantasaisen, luotettavan ja reaaliaikaisen paikkatietoinformaation avulla pyritään parantamaan ja tehostamaan kaupungin palveluita, toimintoja ja tiedolla johtamista sekä tarjotaan luotettavia paikkatietoaineistoja kansalaisille, yrityksille ja eri sidosryhmille.

Kajaanin kaupungin paikkatieto-ohjelma 2021–2030

Yhteystiedot

Kajaanin kaupungintalo, Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

 • Maankäytön palvelunumero

  Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaisalue

  Tontti ja paikkatieto

  Ympäristötekninen toimiala

  Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaisalue

  Tontti ja paikkatieto

  Ympäristötekninen toimiala

 • Mäenparras Jouko

  Paikkatietoasiantuntija

  Toimipaikka

  Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaisalue

  Tontti ja paikkatieto

  Ympäristötekninen toimiala

  Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaisalue

  Tontti ja paikkatieto

  Ympäristötekninen toimiala

 • Kurkinen Elias

  Paikkatietokäsittelijä

  Toimipaikka

  Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaisalue

  Tontti ja paikkatieto

  Ympäristötekninen toimiala

  Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaisalue

  Tontti ja paikkatieto

  Ympäristötekninen toimiala

 • Klemetti Heikki

  Kartoittaja

  Toimipaikka

  Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaisalue

  Tontti ja paikkatieto

  Ympäristötekninen toimiala

  Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaisalue

  Tontti ja paikkatieto

  Ympäristötekninen toimiala