Hyppää sisältöön

Mittaukset

Tonttipalveluiden toimintaan kuuluu rakennusvalvontaan liittyvät rakennusten ja rakenteiden maastoon merkinnät ja sijaintikatselmukset, poikkeuksena rakennustarkastajan suorittama lopputarkastuksen yhteydessä tehtävä sijaintikatselmus. Tonttipalveluista voi tilata myös rajannäytön.

Tilaa mittaustyö

Rakennuslupaan liittyvät mittaukset

  • Rakennuksen tarkan paikan merkintä maastoon suoritetaan rakennusluvan myöntämisen jälkeen asiakkaan tilauksesta. Tilaa rakennuspaikan merkintä vähintään kolme (3) arkipäivää ennen haluttua mittausajankohtaa. Rakennuksesta merkitään uloimmista seinälinjoista muodostunut suorakaide. Rakennuksen nurkan paikat merkitään tiivistetylle maapohjalle puupaaluin tai vaihtoehtoisesti lankapukkeihin. Asemakaava-alueella rakennuspaikalle tuodaan merkinnän yhteydessä myös korkeustieto.
  • Asema-kaava-alueella rakennuspaikalle tuodaan N2000 mukainen kiintokorkeus. Korkeuslukema merkitään korkeuslappuun (esimerkiksi  164.00). Piirustuksissa osoitetun rakennuksen korkeustason mittaaminen on rakentajan vastuulla
  • Edellä mainitut toimenpiteet sisältyvät rakennusvalvontataksaan ja ne veloitetaan rakennusluvan yhteydessä.
  • Mikäli asiakas haluaa ennen rakennuksen paikan merkitsemistä tilata kaivupaikan merkinnän, veloitetaan siitä erikseen. Sijainti merkitään puupaaluin.

  Katso rakennusvalvonnan taksat

  Linkki tilaa mittaustyö lomakkeeseen

  • Rakentamisen edetessä suoritetaan sijaintikatselmus, jonka tarkoituksena on todeta, että rakennus on rakennusluvan edellyttämässä paikassa sijaintinsa ja korkeusasemansa suhteen. Kaivu- ja rakennuspaikan merkinnät sekä sijaintikatselmus on tilattava vähintään kolme (3) arkipäivää ennen haluttua mittausajankohtaa nettilomakkeella tästä.
  • Poratulle maalämpökaivolle tehdään sijaintikatselmus kaivon poraamisen jälkeen. Tilaa sijaintikatselmus vähintään kolme (3) arkipäivää ennen haluttua mittausajankohtaa sivun lopussa olevalla nettilomakkeella. Ilmoita tilausta tehdessäsi nettitilauslomakkeen lisätietoja-kohtaan kaivon/kaivojen syvyydet. Muistathan toimittaa kopion porausraportista rakennusvalvontaan.
  • Mittausviranomainen toimittaa tehdyistä mittauksista todistuksen rakennusvalvontaan. Loppukatselmuksen suorittava viranomainen vaatii, että kaikki rakennusluvassa määrätyt mittaukset on suoritettu.

  Linkki rakennusvalvonnan taksat

  Linkki tilaa mittaustyö lomakkeeseen

 • Rakennusluvan yhteydessä laskutetaan kiinteistöinsinöörin taksan mukaisesti neljän nurkkapisteen paikalleenmittaus lankapukkeihin tai naulapaaluihin, sijaintikatselmus ja korkeuden määrittäminen rakennuspaikalle niiltä osin kuin rakennuslupapäätöksessä on edellytetty. Pyydettävistä lisämittauksista mittauspalvelut laskuttaa erikseen.

  Linkki rakennusvalvonnan taksat

 • Rajannäyttöä voidaan tarvita, mikäli rajapyykit ovat kadonneet, rajalinjalla on runsaasti kasvillisuutta tai rajan sijainnista on muuten epäselvyyttä. Kiinteistöraja merkitään maastoon tontinomistajan hakemuksesta. Merkintä tehdään maastoon puupaaluin. Asemakaavan ulkopuolisilla alueilla rajannäytöistä vastaa maanmittauslaitos. Rajannäyttö on tilattava viimeistään viisi (5) arkipäivää ennen haluttua mittausajankohtaa nettilomakkeella. Rajannäytöt tehdään maastomittauksista perittävän tuntityötaksan mukaisesti.

  Linkki mittaustyön taksoihin

  Linkki tilaa mittaustyö lomakkeeseen

 • Kajaanin kaupunki tekee tilauksesta korkeuden ja sijainin mittauksia ja maanpintamalleja, lisäksi merkitsee maastoon esim. rakennuksen paikan kaivamista varten. Tilattava vähintään kolme (3) arkipäivää ennen työn suorittamis ajankohtaa.

  Linkki mittaustyön taksoihin

  Linkki tilaa mittaustyö lomakkeeseen

 • Kajaanin kaupunki tekee tilauksesta maaperätutkimusten maastotyötä paino- ja tärykairaamalla sekä asentaa pohjavesipinnan tarkistus putkia. Tilattava vähintään kolme (3) arkipäivää ennen työn suorittamis ajankohtaa.

  Maaperätutkimusten maastotyötä paino- ja tärykairaamalla taksa on esim. omakotirakennukselle kaksi tutkimuspistettä on 500e + lisä pisteet 100e/kpl, sis. ALV:n

  Linkki mittaustyön taksoihin

  Linkki tilaa mittaustyö lomakkeeseen

Yhteystiedot

Kajaanin kaupungintalo, Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

 • Maankäytön palvelunumero

 • Seilonen Juha

  Maanmittausinsinööri

  Toimipaikka

  Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaisalue

  Tontti ja paikkatieto

  Ympäristötekninen toimiala

  Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaisalue

  Tontti ja paikkatieto

  Ympäristötekninen toimiala

 • Nieminen Janne

  Kartoittaja

  Toimipaikka

  Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaisalue

  Tontti ja paikkatieto

  Ympäristötekninen toimiala

  Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaisalue

  Tontti ja paikkatieto

  Ympäristötekninen toimiala

 • Malinen Tero

  Kartoittaja

  Toimipaikka

  Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaisalue

  Tontti ja paikkatieto

  Ympäristötekninen toimiala

  Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaisalue

  Tontti ja paikkatieto

  Ympäristötekninen toimiala