Hyppää sisältöön

Mittaukset

Tonttipalveluiden toimintaan kuuluu rakennusvalvontaan liittyvät rakennusten ja rakenteiden maastoon merkinnät ja sijaintikatselmukset, poikkeuksena rakennustarkastajan suorittama lopputarkastuksen yhteydessä tehtävä sijaintikatselmus. Tonttipalveluista voi tilata myös rajannäytön.

Tilaa mittaustyö

Rakennuslupaan liittyvät mittaukset

  • Rakennuksen tarkan paikan merkintä maastoon suoritetaan rakennusluvan myöntämisen jälkeen asiakkaan tilauksesta. Rakennuksesta merkitään uloimmista seinälinjoista muodostunut suorakaide. Rakennuksen nurkan paikat merkitään tiivistetylle maapohjalle puupaaluin tai vaihtoehtoisesti lankapukkeihin. Asemakaava-alueella rakennuspaikalle tuodaan merkinnän yhteydessä myös korkeustieto.
  • Edellä mainitut toimenpiteet sisältyvät rakennusvalvontataksaan ja ne veloitetaan rakennusluvan yhteydessä.
  • Mikäli asiakas haluaa ennen rakennuksen paikan merkitsemistä tilata kaivupaikan merkinnän, veloitetaan siitä erikseen. Sijainti merkitään puupaaluin.

  Katso rakennusvalvonnan taksat

  Linkki tilaa mittaustyö lomakkeeseen

  • Rakentamisen edetessä suoritetaan sijaintikatselmus, jonka tarkoituksena on todeta, että rakennus on rakennusluvan edellyttämässä paikassa sijaintinsa ja korkeusasemansa suhteen. Kaivu- ja rakennuspaikan merkinnät sekä sijaintikatselmus on tilattava vähintään kolme (3) arkipäivää ennen haluttua mittausajankohtaa nettilomakkeella tästä.
  • Poratulle maalämpökaivolle tehdään sijaintikatselmus kaivon poraamisen jälkeen. Tilaa sijaintikatselmus vähintään kolme (3) arkipäivää ennen haluttua mittausajankohtaa sivun lopussa olevalla nettilomakkeella. Ilmoita tilausta tehdessäsi nettitilauslomakkeen lisätietoja-kohtaan kaivon/kaivojen syvyydet. Muistathan toimittaa kopion porausraportista rakennusvalvontaan.

  Linkki rakennusvalvonnan taksat

  Linkki tilaa mittaustyö lomakkeeseen

  • Mittauksia rakennuspaikalla suoritetaan vasta rakennusluvan myöntämisen jälkeen.
  • Rakennuksen paikan merkintä tehdään viikon kuluessa tilauksesta. Kohteen nurkkapisteistä tai seinälinjojen leikkauspisteistä mitataan ne neljä (4) pistettä, jotka rakentaja pyytää mitattavaksi.
  • Naulapaalut, lanka- tai moduulilinjat pyritään mittaamaan kolmen työpäivän kuluessa tilaamisesta. Linjojen paikat määritetään rakentajan tekemiin lankapukkeihin.
  • Maankäyttöpalvelut pyrkii suorittamaan sijaintikatselmusmittauksen kolmen työpäivän kuluessa tilauksesta. Rakennusluvasta ilmenee rakennuskohtaisesti missä vaiheessa sijaintikatselmusmittaus on tehtävä.
  • Asema-kaava-alueella rakennuspaikalle tuodaan N2000 mukainen kiintokorkeus. Korkeuslukema merkitään korkeuslappuun (esimerkiksi  164.00). Piirustuksissa osoitetun rakennuksen korkeustason mittaaminen on rakentajan vastuulla.
  • Mittausten valvonta
  • Mittausviranomainen toimittaa tehdyistä mittauksista todistuksen rakennusvalvontaan. Loppukatselmuksen suorittava viranomainen vaatii, että kaikki rakennusluvassa määrätyt mittaukset on suoritettu.

  Linkki rakennusvalvonnan taksat

  Linkki tilaa mittaustyö lomakkeeseen

 • Rakennusluvan yhteydessä laskutetaan kiinteistöinsinöörin taksan mukaisesti neljän nurkkapisteen paikalleenmittaus, neljän lanka- tai moduulilinjan määritys, sijaintikatselmus ja korkeuden määrittäminen rakennuspaikalle niiltä osin kuin rakennuslupapäätöksessä on edellytetty. Pyydettävistä lisämittauksista mittauspalvelut laskuttaa erikseen.

  Linkki rakennusvalvonnan taksat

 • Rajannäyttöä voidaan tarvita, mikäli rajapyykit ovat kadonneet, rajalinjalla on runsaasti kasvillisuutta tai rajan sijainnista on muuten epäselvyyttä. Kiinteistöraja merkitään maastoon tontinomistajan hakemuksesta. Merkintä tehdään maastoon puupaaluin. Asemakaavan ulkopuolisilla alueilla rajannäytöistä vastaa maanmittauslaitos. Rajannäyttö on tilattava viimeistään viisi (5) arkipäivää ennen haluttua mittausajankohtaa nettilomakkeella tästä. Rajannäytöt tehdään maastomittauksista perittävän tuntityötaksan mukaisesti.

  Linkki mittaustyön taksoihin

  Linkki tilaa mittaustyö lomakkeeseen

 • Kajaanin kaupunki tekee tilauksesta korkeuden ja sijainin mittauksia ja maanpintamalleja, lisäksi merkitsee maastoon esim. rakennuksen paikan kaivamista varten.

  Linkki mittaustyön taksoihin

  Linkki tilaa mittaustyö lomakkeeseen

 • Kajaanin kaupunki tekee tilauksesta maaperätutkimusten maastotyötä paino- ja tärykairaamalla sekä asentaa pohjavesipinnan tarkistus putkia. Voit tilalata sen nettilomakkeella tästä.

  Linkki mittaustyön taksoihin

  Linkki tilaa mittaustyö lomakkeeseen

Yhteystiedot

Kajaanin kaupungintalo, Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani