Hyppää sisältöön

Hankkeet

Kajaanin kaupungin hanketoiminta

Kajaanin kaupungin hanketoiminta on aktiivista. Vuoden 2023 aikana kaupunki oli mukana n. 90 hankkeessa, joko päävastuullisena tai osatoteuttajana muiden hallinnoimissa hankkeissa. Hanketoimintaa on kehitetty määrätietoisesti hanketukipalvelujen ja kehittämisverkoston avulla.

Hankkeiden julkaisusivusto

Hankkeista tiedottamisen ja hanketoiminnan näkyvyyden parantamiseksi Kajaanin kaupunki julkaisee erilliselle julkaisusivustolle vuoden 2023 alusta alkaen käynnistyneiden hankkeiden tietoja. Kajaanin kaupungissa hankkeiden yhtenä lähtökohtana on kaupungin strategian tavoitteiden toteuttaminen, siksipä hankkeet ryhmitellään sivustolla strategian tavoitteiden pohjalta.

Katso Kajaanin kaupungin hankkeet

Mikä on hanke?

Hankkeen tarkoituksena on kehittää olemassa olevia toiminta- ja palveluprosesseja sekä luoda uusia palveluita ja käytänteitä. Hanke on aina määräaikainen, mutta sen tuloksia voidaan hyödyntää hankkeen päätyttyäkin.

Hankkeessa voi olla mukana useita osapuolia, jolloin yksi toimija on päävastuussa koko hankkeesta ja muut toimijat hankkeen osatoteuttajia. Hankkeen vastuista ja hankkeeseen osallistumisesta sovitaan hakuvaiheessa aiesopimuksella ja myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen tarkennetaan toimijoiden välisellä yhteistyösopimuksella.

Hankkeelle haetaan ulkopuolista rahoitusta laaditun hankesuunnitelman perusteella. Hankerahoittajat määrittelevät hakuehdoissaan, millaisille hankkeille rahoitusta myönnetään. Jos hankkeessa on useampia toimijoita, hankkeen omarahoitus osuus jaetaan osapuolien kesken.

Yhteystiedot