Hyppää sisältöön

Palveluverkkoselvitys

Miksi palveluverkkoselvitys tehdään ja mitä siinä tarkastellaan?

Lasten ja nuorten määrä vähenee Kajaanissa voimakkaasti ikäluokkien pienenemisen seurauksena. Tällä on vaikutusta erityisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelujen tarpeeseen, mutta myös muihin kaupungin tarjoamiin palveluihin. Ikäluokkien pieneminen ei kosketa yksinomaan Kajaania, vaan kysymyksessä on valtakunnallinen ilmiö.

Kajaanin kaupunki on aloittanut palveluverkkoselvityksen, jossa tarkastellaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon lisäksi näihin liittyviä tukipalveluita sekä muita erityisesti lapsille ja nuorille suunnattuja palveluita ja niiden laajuutta.

Palveluverkkoselvityksessä otetaan huomioon palveluverkkoon liittyvät tekijät kokonaisuudessaan: missä palveluja järjestetään, miten palveluja voidaan kehittää pitäen samalla huolta talouden tasapainosta, miten tilojen käyttöä voidaan suunnitella ja toteuttaa mahdollisimman resurssiviisaasti jne. Lisäksi on otettava huomioon mahdollisuus yhdistää palveluja samoihin tiloihin ja luopua rakennuksista tavoitteena mahdollisimman tehokas tilojen käyttö.

Palveluverkkoselvitys laaditaan avoimesti eri toimialojen yhteistyössä. Työn etenemistä voi seurata tällä verkkosivustolla, ja työryhmän työstä viestitään myös Kajaanin kaupungin sosiaalisen median kanavissa.

Aikataulu

Työryhmän on jätettävä selvityksensä viimeistään 30.4.2024, jotta palveluverkkoselvityksen sisältö voidaan ottaa huomioon vuoden 2025 talousarvion valmistelussa.

Tiedotteet

Työryhmä

Kajaanin Kaupunginjohtaja Jari Tolonen on nimennyt 27.10.2023 monialaisen työryhmän laatimaan palveluverkkoselvitystä. Työryhmän puheenjohtajana toimii sivistysjohtaja Mari Selin ja sihteerinä viestintäsuunnittelija Jarkko Piirainen. Työryhmän jäseniä ovat vs. perusopetuksen johtaja Kalle Komulainen, varhaiskasvatuksen johtaja Mika Tiihonen, rehtori Jaakko Vehkaperä, tekninen johtaja Jussi Heikkinen, toimitilapäällikkö Markku Haverinen, kaupungininsinööri Matti Nousiainen, talousjohtaja Joni Partanen, henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen, Mamselli-liikelaitoksen johtaja Tuija Vuorinen ja henkilöstön edustajina Heikki Kallunki ja Hannele Rautiainen.