Hyppää sisältöön

Palveluverkkoselvitys

Miksi palveluverkkoselvitys tehtiin ja mitä siinä tarkastellaan?

Lasten ja nuorten määrä vähenee Kajaanissa voimakkaasti ikäluokkien pienenemisen seurauksena. Tällä on vaikutusta erityisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelujen tarpeeseen, mutta myös muihin kaupungin tarjoamiin palveluihin. Ikäluokkien pieneminen ei kosketa yksinomaan Kajaania, vaan kysymyksessä on valtakunnallinen ilmiö.

Kajaanin kaupungin palveluverkkoselvityksessä tarkastellaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon lisäksi näihin liittyviä tukipalveluita sekä muita erityisesti lapsille ja nuorille suunnattuja palveluita ja niiden laajuutta.

Palveluverkkoselvityksessä otetaan huomioon palveluverkkoon liittyvät tekijät kokonaisuudessaan: missä palveluja järjestetään, miten palveluja voidaan kehittää pitäen samalla huolta talouden tasapainosta, miten tilojen käyttöä voidaan suunnitella ja toteuttaa mahdollisimman resurssiviisaasti jne. Lisäksi otetaan huomioon mahdollisuus yhdistää palveluja samoihin tiloihin ja luopua rakennuksista tavoitteena mahdollisimman tehokas tilojen käyttö.

Palveluverkkoselvitys laadittiin avoimesti eri toimialojen yhteistyössä. Palveluverkkoselvitys etenee seuraavaksi sivistyslautakunnan, kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn vielä ennen kesälomakauden alkua. 

Tiedotteet

Palveluverkkoselvitys

Työryhmä

Kajaanin Kaupunginjohtaja Jari Tolonen on nimennyt 27.10.2023 monialaisen työryhmän laatimaan palveluverkkoselvitystä. Työryhmän puheenjohtajana toimii sivistysjohtaja Mari Selin ja sihteerinä viestintäsuunnittelija Jarkko Piirainen. Työryhmän jäseniä ovat vs. perusopetuksen johtaja Kalle Komulainen, varhaiskasvatuksen johtaja Mika Tiihonen, rehtori Jaakko Vehkaperä, tekninen johtaja Jussi Heikkinen, toimitilapäällikkö Markku Haverinen, kaupungininsinööri Matti Nousiainen, talousjohtaja Joni Partanen, henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen, Mamselli-liikelaitoksen johtaja Tuija Vuorinen ja henkilöstön edustajina Heikki Kallunki ja Hannele Rautiainen.