Hyppää sisältöön
Sininen ilmakuva kaupungista ja Kajaanin kaupungin tunnus
Kajaanin kaupunki

Kajaanin kaupungin sivistystoimialan palveluverkkoselvitys on valmistunut

Kajaanin kaupungissa loppuvuodesta 2023 aloitettu palveluverkkoselvitys on valmistunut. Selvitys etenee nyt valmistuttuaan sivistyslautakunnan, kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn vielä ennen kesälomakauden alkua.

Selvityksen tarkoituksena oli tarkastella lasten ja nuorten määrän voimakkaan vähenemisen vaikutuksia varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoon, näihin liittyviin tukipalveluihin ja erityisesti lapsille ja nuorille suunnattuihin palveluihin.

Palveluverkkoselvitystyöryhmä julkisti jo aiemmin perusopetusta koskevia esityksiään, jotka ovat työn edetessä vielä kehittyneet. Työryhmän puheenjohtajana toimineen sivistysjohtaja Mari Selinin mukaan työryhmän tavoitteena on ollut tehdä pidemmän aikavälin suunnitelma siitä, miten palveluverkkoa voitaisiin tiivistää oppilasmäärän pienentyessä.

– Lasten ja nuorten määrän vähenemisellä on vaikutusta myös kaupungin saamiin valtionosuuksiin, minkä vuoksi kaupungilla on jatkossa vähemmän resursseja palvelujen järjestämiseen, Selin toteaa.

Perusopetuksen palveluverkon osalta työryhmä esittää jo aiemmin linjatun Soidinsuon koulun lakkauttamisen lisäksi Jormuan ja Vuolijoen koulujen lakkauttamista, Otanmäen yläkoulun oppilaiden siirtämistä Kajaanin lyseoon viimeistään vuonna 2027, kahden yläkoulun malliin siirtymistä vaiheittain vuosina 2030–2032 ja Seminaarin koulun vuokratiloista luopumista.

Selin kertoo, että Lohtajan alueen osalta työryhmä päätyi esittämään kahta vaihtoehtoista ratkaisua: peruskorjausta 1–2 vuosiluokkien tai 1–6 vuosiluokkien käyttöön. Molemmissa vaihtoehdoissa samassa rakennuksessa voisivat toimia lisäksi varhaiskasvatus sekä nuoriso- ja kirjastopalvelut.

– Yhtenä periaatteena työryhmä piti myös muutoin palvelujen kokoamista saman katon alle silloin, kun se ikäluokkien pienentyessä on mahdollista. Esimerkiksi Nakertajan ja Kätönlahden koulujen oppilasmäärän vähentyessä koulutiloissa voisi toimia myös esiopetus.

Selinin mukaan varhaiskasvatuksen osallistujamäärässä ei ole nähtävissä yhtä voimakasta vähenemistä kuin perusopetuksessa. Varhaiskasvatuksen osalta työryhmä esittää ensisijaisesti henkilökunnan määrän sopeuttamista vähenevään lapsimäärään ja vasta sen jälkeen palveluverkon supistamista. Palveluverkon supistaminen tapahtuisi ensin niin sanotuista erillisistä laajennustiloista.

Jatkossa päiväkotitoiminnan painopistettä voitaisiin siirtää koulujen läheisyyteen silloin, kun se on mahdollista. Keskustan alueella selvitetään vuokratiloista luopumisen mahdollisuutta. Jatkossa perustettavien päiväkotiyksiköiden tulisi olla vähintään neliryhmäisiä.

Kulttuuri- ja nuorisopalvelujen osalta palveluverkkotyöryhmä ei tehnyt esityksiä palveluverkon supistamisesta. Työryhmä katsoi, että kaupungin olisi syytä varautua mahdollisiin museoiden ja esittävän taiteen valtionosuuksien leikkauksiin etukäteen.

– Museoiden osalta työryhmä esittää yhteistyön syventämistä, yhden johtajan mallin hallintokokeilua ja sen selvittämistä, voisivatko Kainuun museo ja Kajaanin taidemuseo toimia yhtenä hallinnollisena ja toiminnallisena kokonaisuutena, Selin kertoo.

Kajaanin kaupungin sopeuttamisohjelman päivittäminen ja palveluverkkoselvitys on toteutettu samanaikaisesti.

Voit tutustua palveluverkkoselvitykseen kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.kajaani.fi/palveluverkkoselvitys.