Hyppää sisältöön

Koulutuspalvelut

AIKOPA

AIKOPA on Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksen aikuis- ja täydennyskoulutusyksikkö. AIKOPAn yhteiskunnallisena ja alueellisena tehtävänä on tuottaa jatkuvan oppimisen palveluja alueen uusiin ja muuttuviin osaamistarpeisiin ja osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi Kainuussa. Tätä toteutetaan Oulun yliopiston ja yhteistyöyliopistojen opintotarjonnalla, yliopistokoulutusten tuonnilla alueelle ja tiiviillä yhteistyöllä alueen toimijoiden kanssa.

AIKOPA tukee yhteisöjen ja yksilöiden jatkuvaa oppimista ja asiantuntijana kehittymistä. Koulutukset järjestetään työelämälähtöisesti ja asiakkaita autetaan löytämään tarpeisiin vastaavaa koulutusta. Koulutuksia ja kehittämistoimintaa suunnitellaan ja toteutetaan alueellisissa verkostoissa. AIKOPAn vahvuuksia ovat verkostomaisen työskentelyn lisäksi asiakaspalvelu ja paikallisuus.

AIKOPAn palveluja ovat

  • koulutusten, seminaarien ja hankkeiden suunnittelu ja toteutus
  • hankesuunnittelun tuki ja konsultointi
  • hankkeiden hallinnointi ja koordinointi.

Lue lisää AIKOPAn verkkosivuilta
Lue lisää Kajaanin yliopistokeskuksen verkkosivuilta

EDUKAI

Edukai Oy on Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen tytäryhtiö. Edukai järjestää työvoimakoulutuksia, korttikoulutuksia, täydennyskoulutuksia ja muita asiantuntijapalveluita työelämän tarpeisiin.

Edukai Remote Services -etäpalvelut (ERS) mahdollistaa paikkariippumattomat ratkaisut globaalisti yritysten ja oppilaitosten etäohjaus- ja etäopetustarpeisiin. Edukai toimii valtakunnallisesti ja ERS-liiketoiminnan osalta myös kansainvälisesti.

Lue lisää Edukain verkkosivuilta
Lue lisää Edukain etäpalveluratkaisusta

Edukain logo ja pöllö