Hyppää sisältöön
Nuoret opiskelevat yhdessä

Hyvinvoinnin edistäminen

Kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtiminen on kunnan perustehtävä. Hyvinvoinnin edistäminen onkin laaja-alaista ja monien toimijoiden yhteistyötä, jonka keskiössä on asukkaat.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kajaanissa tarkoittaa esimerkiksi turvallista ja liikkumaan kannustavaa kaupunkiympäristöä, ilon ja onnistumisen hetkiä luovia kulttuuripalveluita, lähiliikuntapaikkoja, laadukkaita varhaiskasvatus- ja kouluympäristöjä sekä -palveluita. Hyvinvoinnin edistäminen on myös osallisuuden vahvistamista, järjestöyhteistyötä sekä elinvoiman edistämistä. Kyse on siis laajasta kokonaisuudesta, jonka eteen useat ihmiset työskentelevät.

Osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen

Kajaanissa toimii kaupunginhallituksen alainen osallisuus- ja hyvinvointijaosto, jonka tehtävänä on mm. edistää hyvinvoinnin toteutumista kaupungin eri toimialoilla ja kehittää osallisuutta.

Asiantuntijatyöryhmänä toimii Kajaanin monialainen hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen yhteistyöryhmä. Ryhmä valmistelee valtuustokausittain laajan hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman, jota päivitetään vuosittain vuosiraportin ja kaupungin tilinpäätöksen yhteydessä.

Kajaanin hyvinvointikertomus ja -suunnitelma ovat työkaluja hyvinvoinnin edistämiseksi. Ne kokoavat tietoa nykytilanteesta ja niiden avulla suunnataan toimintaa.

Laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma laaditaan kerran valtuustokaudessa. Se sisältää kattavan tiedon kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden tilanteesta. Suunnitelmaan kirjataan hyvinvoinnin edistämisen painopistealueet, tavoitteet, toimenpiteet ja arviointimittarit. Laajaa hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa päivitetään ja sen toteutumista arvioidaan vuosittain. Tällöin myös tavoitteita ja toimenpiteitä voidaan tarkentaa.

Tutustu Kajaanin hyvinvointikertomukseen ja -suunnitelmaan 

Vuosien 2022–2025 hyvinvointikertomus- ja suunnitelmaa on päivitetty keväällä 2023.

Kajaanin kaupunki on myös Terve Kunta -verkoston jäsen.

Kajaanin kaupunki on yhteistyökumppanina Luonnonvarakeskuksen Luontolähete-hankkeessa, jossa lisätään vaikuttavien luontoavusteisten toimintatapojen käyttöä terveyden edistämisessä eri ikäryhmille, erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille esimerkiksi mielenterveys-, nuoriso- ja liikuntapalveluissa. Hankkeen kesto 1.1.2024–31.10.2026. Lue lisää hankkeesta Luken sivuilla.

Tutustu myös

Ohita upotus

Yhteystiedot