Hyppää sisältöön
Nuoret opiskelevat yhdessä

Hyvinvoinnin edistäminen

Kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtiminen on kunnan perustehtävä. Hyvinvoinnin edistäminen onkin laaja-alaista ja monien toimijoiden yhteistyötä, jonka keskiössä on asukkaat.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kajaanissa tarkoittaa esimerkiksi turvallista ja liikkumaan kannustavaa kaupunkiympäristöä, ilon ja onnistumisen hetkiä luovia kulttuuripalveluita, lähiliikuntapaikkoja, laadukkaita varhaiskasvatus- ja kouluympäristöjä sekä -palveluita. Hyvinvoinnin edistäminen on myös osallisuuden vahvistamista, järjestöyhteistyötä sekä elinvoiman edistämistä. Kyse on siis laajasta kokonaisuudesta, jonka eteen useat ihmiset työskentelevät.

Osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen

Kajaanissa toimii kaupunginhallituksen alainen osallisuus- ja hyvinvointijaosto, jonka tehtävänä on mm. edistää hyvinvoinnin toteutumista kaupungin eri toimialoilla ja kehittää osallisuutta. (Linkki osallisuus- ja hyvinvointijaoston sivulle)

Asiantuntijatyöryhmänä toimii Kajaanin monialainen hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen yhteistyöryhmä. Ryhmä valmistelee valtuustokausittain laajan hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman, jota päivitetään vuosittain vuosiraportin ja kaupungin tilinpäätöksen yhteydessä.

Kajaanin hyvinvointikertomus ja -suunnitelma ovat työkaluja hyvinvoinnin edistämiseksi. Ne kokoavat tietoa nykytilanteesta ja niiden avulla suunnataan toimintaa.

Laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma laaditaan kerran valtuustokaudessa. Se sisältää kattavan tiedon kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden tilanteesta. Suunnitelmaan kirjataan hyvinvoinnin edistämisen painopistealueet, tavoitteet, toimenpiteet ja arviointimittarit. Laajaa hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa päivitetään ja sen toteutumista arvioidaan vuosittain. Tällöin myös tavoitteita ja toimenpiteitä voidaan tarkentaa.

Tutustu Kajaanin hyvinvointikertomukseen ja -suunnitelmaan 

Vuosien 2022–2025 hyvinvointikertomus- ja suunnitelma päivitetään keväällä 2023 ja siihen otetaan yhä vahvemmin osiksi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, ehkäisevän päihdetyö sekä arjen turvallisuutta edistävät toimenpiteet.

Yhteystiedot