Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus ja jaostot sekä Kainuu-Koillismaan työllisyysalueen johtokunta

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kunnan henkilöstöpolitiikasta. Hallitus huolehtii kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu 11 jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen.

Luottamushenkilöiden sähköpostiosoitteet

Kajaanin kaupungin luottamushenkilöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lh.kajaani.fi 

Kaupunginhallituksen kokoukset

Kaupunginhallitus pitää kokouksensa pääsääntöisesti joka toisen viikon tiistaina.

Kevään 2024 kokouspäivät ovat 9.1., 23.1., 30.1. (tarvittaessa), 13.2., 27.2., 19.3., 26.3., 9.4., 16.4. (tarvittaessa), 30.4., 14.5., 28.5., 4.6. (tarvittaessa) ja 18.6.

Syksyn 2024 kokouspäivät ovat 13.8., 27.8., 10.9., 8.10., 22.10., 12.11., 19.11., 26.11., ja 17.12.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimii Teuvo Hatva, 1. varapuheenjohtajana Eero Suutari ja 2. varapuheenjohtajana Miikka Kortelainen. Kokouksissa asiat esittelee kaupunginjohtaja ja sihteerinä toimii hallintojohtaja.

Kaupunginhallituksen alaiset jaostot

Kaupunginhallituksen alaisena toimii neljä jaostoa. Elinkeinojaostoon valitaan kuusi jäsentä sekä heille varajäsenet. Kaupunginhallitus valitsee yhdeksi asiantuntijajäseneksi edustajan paikallisesta yrittäjäyhdistyksestä. Tällä asiantuntijajäsenellä on jaostossa läsnäolo- ja puheoikeus. Elinkeinojaoston asioiden esittelijänä toimii kaupunginjohtaja.

Konsernijaostoon vastaavasti valitaan viisi jäsentä sekä heille varajäsenet. Konsernijaoston asioiden esittelijänä toimii kaupunginjohtaja.

Osallisuus- ja hyvinvointijaostoon valitaan viisi jäsentä sekä heille varajäsenet. Jaoston asioiden esittelijänä toimii hyvinvointikoordinaattori.

Työllisyysjaostoon kuuluu viisi jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Työllisyysjaoston asioiden esittelijänä toimii työllisyyspäällikkö.

Kaupunginhallituksen jäsenet 2023 – 2025

JäsenVarajäsen
Hatva Teuvo, puheenjohtaja
teuvo.hatva@kajaani.fi
p. 050 536 7890

Määttä Pertti
Suutari Eero, 1. varapuheenjohtaja
Hyvärinen Markku
Kortelainen Miikka, 2. varapuheenjohtaja
p. 045 133 5123
Lämpsä Jouni
Immonen MarjattaPatronen Kaija
Karppinen Veli-MattiPyykkönen Pauli
Kilpeläinen Pasi
p. 050 414 4166
Arffman Pasi
Partanen MinnaHeikkinen Tea
Fonselius Päivi
Leiviskä Niina
Halonen AuliStricker Rea
Ohtonen Helena
Kangasharju Marjo
Keränen Silja
Kemppainen Anne

Elinkeinojaosto

Elinkeinojaoston tehtävänä on edistää ja käsitellä kaupunkikehitystä, elinvoima- ja elinkeinopolitiikkaa sekä elinkeinopalvelujen järjestämistä ja kehittämistä koskevia asioita. Elinkeinojaosto hoitaa muut kaupunginhallituksen sille määräämät tehtävät sekä päättää jaoston päätettäväksi osoittamien määrärahojen käyttämisestä.

JäsenVarajäsen
Partanen Minna, puheenjohtajaArffman Pasi
Fonselius Päivi, varapuheenjohtajaKortelainen Miikka
Karppinen Veli-MattiHatva Teuvo
Suutari EeroHalonen Auli
Hyvärinen MarkkuStricker Rea
Keränen SiljaKemppainen Anne
Rimpiläinen Esa, yrittäjäyhdistyksen edustajaOkkonen Mika

Konsernijaosto

Konsernijaoston tehtävänä on mm. ohjata ja valvoa omistajana, että tytäryhteisöt toimivat asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti, valvoa tytäryhteisöjen toimintapolitiikkaa, seurata ja arvioida tytäryhteisöjen hallitustyöskentelyn edellyttämää asiantuntemusta, toimialatuntemusta, kokemusta sekä riippumattomuutta, käsitellä ja merkitä tiedoksi tytäryhteisöjen seurantaraportit, valvoa, ohjata ja valmistella sijoitustoimintaa hyväksytyn sijoitussuunnitelman mukaisesti sekä se voi tehdä esityksiä kaupunginhallitukselle omistajapoliittisista linjauksista ja konserniohjauksen periaatteista.

JäsenVarajäsen
Kortelainen Miikka, puheenjohtajaLeiviskä Niina
Hatva Teuvo, varapuheenjohtajaPyykkönen Pauli
Heikkinen TeaPartanen Minna
Suutari EeroHyvärinen Markku
Keränen SiljaKemppainen Anne

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto

Osallisuus- ja hyvinvointijaoston tehtävänä on mm. edistää kaupunkilaisten hyvinvoinnin toteutumista kaupungin eri toimialoilla, toimia yhteistyön kehittäjänä ja koordinoijana kaupungin ja järjestöjen välillä, vastata kaupungin osallisuuden toteuttamisesta ja kehittämisestä, myöntää liikunta- ja kulttuuriavustukset ja näiden alojen palkinnot, tapahtuma-avustukset, nuorisoavustukset, asukas- ja kyläyhdistysten avustukset sekä muut kaupungin avustukset, joita ei ole erikseen muualle säädetty sekä päättää avustusten jakoperusteet sekä toimia ehkäisevästä päihdetyöstä annetun lain tarkoittamana toimielimenä.

JäsenVarajäsen
Pyykkönen Pauli, puheenjohtajaKinnunen Eveliina
Pakkala-Juntunen Sanna, varapuheenjohtajaAlakärppä Mikko
Patronen KaijaImmonen Marjatta
Lesonen JyrkiKääminen Teppo
Hakkarainen PeppiinaKyllönen Noora

Työllisyysjaosto

Työllisyysjaoston tehtävänä on edistää kaupungin työllisyyden kehittämistä sekä ennaltaehkäistä ja korjata työttömyydestä kaupungille ja sen asukkaille aiheutuvia negatiivisia taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Jaoston käytettävissä olevilla määrärahoilla mm. työllistetään työttömiä, avustetaan yhdistyksiä, yrityksiä ja muita toimijoita sekä edistetään työllisyyttä edistäviä projekteja. Työllisyysjaosto ohjaa ja valvoo kaupungin työllistämiskokeiluja ja osallistuu niiden valmisteluun.

Jäsen Varajäsen
Halonen Auli, puheenjohtajaStricker Rea
Arffman Pasi, varapuheenjohtajaKilpeläinen Pasi
Immonen MarjattaPatronen Kaija
Lämpsä JouniKortelainen Miikka
Ohtonen HelenaKangasharju Marjo

Kainuu-Koillismaan työllisyysalueen johtokunta

Kaupunginvaltuuston 6.2.2024 tekemällä päätöksellä kaupungin hallintosääntöön on lisätty vuoden 2025 alusta tapahtuvan työvoimapalvelu-uudistuksen vaatimat säännökset. Hallintosäännöllä on mm. perustettu Kainuu-Koillismaan työllisyysalueen johtokunta, jonka tehtävänä on toimia työllisyysalueen työvoimaviranomaisena, hyväksyä ministeriölle laadittavat työvoimapalveluiden järjestämissuunnitelmien päivitykset, laatia työllisyysalueen yhteistoimintatehtävien talousarvio ja vastata muista alueen yhteisistä tehtävistä.

KuntaVarsinainen jäsenHenkilökohtainen varajäsen
HyrynsalmiKemppainen TapaniKortelainen Juha
KajaaniHalonen AuliArffman Pasi
KuusamoParviainen UllaLeinonen-Viinikka Tarja
KuhmoHeinonen JuhaJuntunen Juhana
PaltamoKorvajärvi TuulaKeränen Kari
PuolankaOikarinen HilkkaNivakoski Markku
RistijärviOikarinen PaavoHeikkinen Salla
SotkamoKorhonen JoukoKilpeläinen Mika
SuomussalmiHeikkinen JuhaMatero Taina
TaivalkoskiHaataja MirvaPyttynen Anna

Tiedusteluihin kaupunginhallituksen osalta vastaa

Tiedusteluihin elinkeinojaoston osalta vastaa

Tiedusteluihin konsernijaoston osalta vastaa

Tiedusteluihin osallisuus- ja hyvinvointijaoston osalta vastaa

Tiedusteluihin työllisyysjaoston sekä Kainuu-Koillismaan työllisyysalueen johtokunnan osalta vastaa