Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kunnan henkilöstöpolitiikasta. Hallitus huolehtii kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu 11 jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginhallituksen kokoukset

Kaupunginhallitus pitää kokouksensa pääsääntöisesti joka toisen viikon tiistaina. Vuoden 2021 kevätpuolen kokouspäivät ovat 12.1., 26.1., 16.2., 2.3., 16.3., 30.3., 13.4., 20.4. (tarvittaessa), 4.5., 18.5., 8.6. ja 22.6.2021.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimii Teuvo Hatva, 1. varapuheenjohtajana Markku Oikarinen ja 2. varapuheenjohtajana Toivo Sistonen. Kokouksissa asiat esittelee kaupunginjohtaja ja sihteerinä toimii hallintojohtaja.

Kaupunginhallituksen alaiset jaostot

Kaupunginhallituksen alaisena toimii kaksi jaostoa. Työllisyysjaostoon kuuluu viisi jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Työllisyysjaoston esittelijänä toimii työllisyyspäällikkö.

Elinkeinojaostoon vastaavasti valitaan kuusi jäsentä sekä heille varajäsenet. Kaupunginhallitus valitsee yhdeksi asiantuntijajäseneksi edustajan paikallisesta yrittäjäyhdistyksestä. Tällä asiantuntijajäsenellä on jaostossa läsnäolo- ja puheoikeus. Elinkeinojaoston asioiden esittelijänä toimii kaupunginjohtaja.

Kaupunginhallituksen jäsenet 2019 – 2021

JäsenVarajäsen
Hatva Teuvo, puheenjohtaja
teuvo.hatva@kajaani.fi
p. 050 536 7890

Okkonen Arto
Oikarinen Markku, 1. varapuheenjohtaja
markku.oikarinen@kajaani.net
p. 040 029 5803
Varimo Pertti
Sistonen Toivo, 2. varapuheenjohtaja
toivo.sistonen@lh.kajaani.fi
p. 044 238 0410
Leinonen Voitto
Paukkeri Tero
tero.paukkeri@gmail.com
p. 040 581 7472
Niemelä Paavo
Rantala Johanna
johanna.h.rantala@gmail.com
p. 044 240 6869
Ålander Tanja
Fonselius Päivi
paivi.fonselius@gmail.com
Myllylä Raili
Kaikkonen Vesa
vesa.kaikkonen@kajaani.fi
p. 044 710 0215
Räisänen Aki
Juntunen Hannu
hannu.juntunen@hotmail.com
p. 040 081 8144
Käsmä Jouko
Aavakare Eila
eila.aava@gmail.com
p. 044 273 0610
Partanen Minna
Ohtonen Helena
helena_ohtonen@hotmail.com
p. 044 284 7912
Kiljunen Ella
Keränen Silja
silja.keranen@iki.fi
p. 050 019 0683
Kemppainen Anne

Työllisyysjaosto

Työllisyysjaoston tehtävänä on edistää kaupungin työllisyyden kehittämistä sekä ennaltaehkäistä ja korjata työttömyydestä kaupungille ja sen asukkaille aiheutuvia negatiivisia taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Jaoston käytettävissä olevilla määrärahoilla mm. työllistetään työttömiä, avustetaan yhdistyksiä, yrityksiä ja muita toimijoita sekä edistetään työllisyyttä edistäviä projekteja.

Jäsen Varajäsen
Kaikkonen Vesa, puheenjohtajaFonselius Päivi
Ohtonen Helena, varapuheenjohtajaKiljunen Ella
Sistonen ToivoJuntunen Hannu
Paukkeri TeroNiemelä Paavo
Aavakare EilaPartanen Minna

Elinkeinojaosto

Elinkeinojaoston tehtävänä on edistää ja käsitellä kaupunkikehitystä, elinvoima- ja elinkeinopolitiikkaa sekä elinkeinopalvelujen järjestämistä ja kehittämistä koskevia asioita. Elinkeinojaosto hoitaa muut kaupunginhallituksen sille määräämät tehtävät sekä päättää jaoston päätettäväksi osoittamien määrärahojen käyttämisestä.

JäsenVarajäsen
Hatva Teuvo, puheenjohtajaOkkonen Arto
Juntunen Hannu, varapuheenjohtajaSistonen Toivo
Kaikkonen VesaFonselius Päivi
Aavakare Eila Partanen Minna
Oikarinen MarkkuVarimo Pertti
Keränen SiljaKemppainen Anne
Haapaniemi Jari, yrittäjäyhdistyksen edustaja
jari.haapaniemi@priiffari.fi
Piirainen Toni
toni.piirainen@planray.com

Tiedusteluihin kaupunginhallituksen osalta vastaa

Tiedusteluihin työllisyysjaoston osalta vastaa

Tiedusteluihin elinkeinojaoston osalta vastaa