Hyppää sisältöön

Lautakunnat ja toimielimet

Lautakunnat

Lautakunnat johtavat ja kehittävät alaistaan toimialaa ja vastaavat palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunnilla on oikeus siirtää toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille. Lautakunnat seuraavat ja arvioivat palvelujen vaikuttavuutta ja varaavat asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Kajaanissa toimii neljä lautakuntaa ja Vuolijoen aluelautakunta sekä muutamia neuvostoja ja työryhmiä. Liikelaitoksilla on omat johtokuntansa. Ympäristöteknisen lautakunnan alaisena toimii lupajaosto.

  • Keskusvaalilautakunta
  • Sivistyslautakunta
  • Tarkastuslautakunta
  • Ympäristötekninen lautakunta ja lupajaosto
  • Vuolijoen aluelautakunta

Liikelaitosten johtokunnat

Kajaanin kaupungin liikelaitosten johtokunnat vastaavat liikelaitoksen toiminnasta, kehittämisestä ja tuottavuudesta ja toimivat yhteistyössä liikelaitoksensa johtajan kanssa sen mukaan kuin, mitä kaupunginvaltuusto määrittää liikelaitoksen toiminnallisiksi ja taloudellisiksi tavoitteiksi sekä tuottovaatimuksiksi. Lisäksi johtokunnat seuraavat ja raportoivat asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

  • Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta
  • Kajaanin Mamselli-liikelaitoksen johtokunta
  • Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta

Kuntalain mukaiset neuvostot

Muut vaikuttamisryhmät

  • Romanityöryhmä
  • Maahanmuuttajaneuvosto

 

Tiedusteluihin vastaa