Hyppää sisältöön

Sidonnaisuudet

Kuntalain mukaan kaupungin on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa. Sidonnaisuuksien ilmoittaminen lisää päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Laki vaatii kaupungin luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita ilmoittamaan omat sidonnaisuutensa kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hänet on valittu tehtävään.

Sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjänä toimii tarkastuslautakunta. Se valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla.

Sidonnaisuusrekisteri on verkkopalvelu, joka mahdollistaa joustavan ja tietoturvallisen tavan ilmoittaa ja seurata luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden sidonnaisuuksia.

Sidonnaisuusrekisteri

Tiedusteluihin vastaa