Hyppää sisältöön

Viranhaltijapäätökset

Kaupunginvaltuusto voi siirtää hallintosäännöllä toimivaltaa muille toimielimille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille.

Viranhaltijapäätökset julkaistaan pääsääntöisesti kokonaisuudessaan  kaupungin verkkosivuilla. Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista. Muunmuassa liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, ei julkaista verkkosivuilla.

Rakennusvalvonnan päätökset, joihin on kunnan jäsenen muutoksenhakuoikeus, löytyvät kuulutuksista.

Julkiset tiedot viranhaltijapäätöksistä ovat kokonaisuudessaan saatavissa kaupungin kirjaamosta.

Viranhaltijapäätökset

Tiedusteluihin vastaa