Hyppää sisältöön
Ilmakuva Kajaanin keskustasta

Kaupunki ja hallinto

Kajaanin kaupungin tehtävänä on luoda perusta asukkaiden hyvälle elämälle. Kaupunki yhdessä sen liikelaitosten kanssa vastaa asukkaiden peruspalveluista, kuten muun muassa päivähoito, perusopetus, kirjastopalvelut, museot ja kansalaisopisto. Kaupunki ja liikelaitokset vastaavat myös kaavoituksesta, maankäytön suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä huolehtivat kaduista, teistä, puistoista ja vesihuollosta. Kainuussa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä vastaa Kainuun sote.

Kajaanin hallinnossa asioita valmistellaan avoimesti, mikä takaa kuntalaisille mahdollisuuden vaikuttaa. Kuntien päättäjät valitaan joka neljäs vuosi kuntavaaleissa. Kuntavaaleissa asukkailla on mahdollisuus valita edustajat kuntien päättäviin elimiin. Kuntavaalit ovat ennen kaikkea lähidemokratiaa edustavat vaalit, joissa valitaan ne päättäjät, jotka ovat lähimpänä asukkaiden jokapäiväistä arkea.