Hyppää sisältöön
Kajaaninjoki ja linnanrauniot

Organisaatio

Kaupunginvaltuusto on kaupungin ylin päättävä toimielin. Se vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta.

Luottamushenkilöorganisaatiosta tarkemmin

Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Kaupunkiorganisaatio jakaantuu toimialoihin ja liikelaitoksiin.

Konsernipalvelut-toimialaa johtaa kaupunginjohtaja. Toimialan tulosyksiköitä ovat elinvoimapalvelut, henkilöstöpalvelut, hallintopalvelut ja talouspalvelut.

Sivistystoimialaa johtaa sivistysjohtaja. Toimiala jakaantuu kolmeen tulosalueeseen: varhaiskasvatus, perusopetus ja kulttuuri- ja nuorisopalvelut.

Ympäristöteknistä toimialaa johtaa tekninen johtaja. Toimialan tulosalueita ovat maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistoiminnat, kunnallistekniikka ja liikunta sekä tilakeskus.

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitosta, Kajaanin Mamselli -liikelaitosta ja Kajaanin Vesi -liikelaitosta johtavat liikelaitosten johtajat.

Lisäksi Kajaani-konserniin kuuluu tytäryhtiöitä: Kajaanin Teknologiakeskus Oy, Loiste Oy, Kiinteistö Oy Lohtajan palvelukeskus, Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari, As. Oy Kajaanin Sammonkaaren Pietari, Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy, Edukai Oy, Kajaanin Energiatuotanto Oy, Kainuun Voima Oy ja Loiste Lämpö Oy.

 • Kajaanin kaupungin johtoryhmä

  • Tuija Aarnio, hallintojohtaja
  • Teuvo Hatva, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
  • Jussi Heikkinen, tekninen johtaja
  • Risto Hämäläinen, kehitysjohtaja
  • Heikki Kallunki, henkilöstön edustaja
  • Jyrki Komulainen, henkilöstöjohtaja
  • Milja Korhonen, markkinointi- ja viestintäpäällikkö
  • Joni Partanen, talousjohtaja
  • Mari Selin, sivistysjohtaja
  • Tuula Romppanen, kehityspäällikkö
  • Jari Tolonen, kaupunginjohtaja

  Kajaanin kaupungin laaja johtoryhmä edellä mainittujen lisäksi

  • Eila Aavakare, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
  • Kari Myöhänen, tietohallintojohtaja
  • Anni Miettunen, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtaja
  • Juha Nurminen, Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtaja
  • Matti Sarén, Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja
  • Tuija Vuorinen, Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtaja

Johto

Kaupunginjohtaja
Jari Tolonen

Toimialojen johtajat
Konsernipalvelut-toimiala: kaupunginjohtaja Jari Tolonen
Sivistystoimiala: sivistysjohtaja Mari Selin
Ympäristötekninen toimiala: tekninen johtaja Jussi Heikkinen

Liikelaitosten johtajat
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos: johtaja Anni Miettunen
Kajaanin Mamselli -liikelaitos: johtaja Tuija Vuorinen
Kajaanin Vesi -liikelaitos: johtaja Juha Nurminen

Konsernipalvelut-toimiala

Konsernipalvelut toimiala vastaa kaupungin elinvoima-, hallinto-, henkilöstö- ja talouspalveluista.

Toimialan johtaja: kaupunginjohtaja Jari Tolonen
Elinvoimapalvelut: kehitysjohtaja Risto Hämäläinen
Hallintopalvelut: hallintojohtaja Tuija Aarnio
Talouspalvelut: talousjohtaja Joni Partanen
Henkilöstöpalvelut: henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen

Sivistystoimiala

Sivistystoimiala vastaa varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, nuorisopalveluista, kansalais- ja musiikkiopisto-opetuksesta sekä kirjasto- ja kulttuuripalveluista.

Toimialan johtaja: sivistysjohtaja Mari Selin
Varhaiskasvatus: tulosalueen johtaja Mika Tiihonen
Perusopetus: tulosalueen vs. johtaja Kalle Komulainen
Kulttuuri- ja nuorisopalvelut: tulosalueen johtaja Mari Selin

Ympäristötekninen toimiala

Ympäristötekninen toimiala vastaa kaupunkisuunnittelusta, toimitiloista, yhdyskuntateknisistä palveluista sekä liikuntapalveluista.

Toimialan johtaja: tekninen johtaja Jussi Heikkinen
Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue: suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen
Tilakeskus: toimitilapäällikkö Markku Haverinen
Kunnallistekniikka ja liikunta: kaupungininsinööri Matti Nousiainen

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos

Koulutusliikelaitos vastaa toisen asteen koulutuksesta.
Liikelaitoksen johtaja: johtaja Anni Miettunen

Kajaanin Mamselli -liikelaitos

Kajaanin Mamselli -liikelaitos vastaa ateria- ja puhtaanapitopalveluista.
Liikelaitoksen johtaja: johtaja Tuija Vuorinen

Kajaanin Vesi -liikelaitos

Kajaanin Vesi -liikelaitos vastaa vesi- ja viemärilaitostoiminnasta.
Liikelaitoksen johtaja: johtaja Juha Nurminen