Hyppää sisältöön
Kajaaninjoki ja linnanrauniot

Organisaatio

Kaupungin päätöksentekojärjestelmän määrittävät kuntalaki ja hallintosääntö.

Kaupungin ylimmän johdon muodostavat kaupunginjohtaja Jari Tolonen, hallintojohtaja Tuija Aarnio, sivistysjohtaja Mari Lyyra ja tekninen johtaja Jussi Heikkinen.

 • Kajaanin kaupungin johtoryhmä

  • Tuija Aarnio, hallintojohtaja
  • Teuvo Hatva, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
  • Jussi Heikkinen, tekninen johtaja
  • Risto Hämäläinen, kehitysjohtaja
  • Heikki Kallunki, henkilöstön edustaja
  • Jyrki Komulainen, henkilöstöjohtaja
  • Milja Korhonen, markkinointipäällikkö
  • Tarja Lempeä, talousjohtaja
  • Mari Lyyra, sivistysjohtaja
  • Tuula Romppanen, kehityspäällikkö
  • Jari Tolonen, kaupunginjohtaja

  Kajaanin kaupungin laaja johtoryhmä edellä mainittujen lisäksi

  • Eila Aavakare, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
  • Markku Haverinen, Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtaja
  • Heikki Hyvönen, tietohallintopäällikkö
  • Juha Nurminen, Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtaja
  • Anssi Parviainen, pelastusjohtaja
  • Matti Sarén, Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja
  • Anu Kuosmanen, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen vt. johtaja
  • Tuija Vuorinen, Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtaja

Päätöksenteko

Kuntalaisten vaaleilla neljäksi vuodeksi kerrallaan valitsema kaupunginvaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa. Valtuusto valitsee muut toimielimet.

Kaupunginhallituksen alaisena toimivat elinkeinojaosto, konsernijaosto, osallisuus- ja hyvinvointijaosto sekä työllisyysjaosto.

Lautakuntia ovat sivistyslautakunta, ympäristötekninen lautakunta ja Vuolijoen aluelautakunta. Ympäristöteknisen lautakunnan alaisuudessa toimii lupajaosto.

Kaupunginhallituksen alaisilla liikelaitoksilla on omat johtokuntansa. Liikelaitoksia ovat Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, Kajaanin Mamselli, Kajaanin Vesi.

Valtuusto on lisäksi asettanut toimikaudekseen tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Vaalien järjestämisestä vastaa keskusvaalilautakunta.

Vaikuttamistoimielimiä ovat nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto.

Päätöksenteko