Hyppää sisältöön
Kajaaninjoki ja linnanrauniot

Organisaatio

Kaupungin päätöksentekojärjestelmän määrittävät kuntalaki ja hallintosääntö.

Kaupungin ylimmän johdon muodostavat kaupunginjohtaja Jari Tolonen, hallintojohtaja Tuija Aarnio, vs. sivistysjohtaja Päivi Rissanen ja tekninen johtaja Jussi Heikkinen.

 • Kajaanin kaupungin johtoryhmä

  • Tuija Aarnio hallintojohtaja keskushallinto
  • Teuvo Hatva puheenjohtaja kaupunginhallitus
  • Jussi Heikkinen tekninen johtaja ympäristötekninen toimiala
  • Risto Hämäläinen kehitysjohtaja kaupunginhallitus
  • Heikki Kallunki henkilöstön edustaja
  • Hannu Westerinen vs. henkilöstöjohtaja keskushallinto
  • Tuula Romppanen kehityspäällikkö keskushallinto
  • Päivi Rissanen vs. sivistysjohtaja sivistystoimiala
  • Joni Partanen vs. talousjohtaja keskushallinto
  • Jari Tolonen kaupunginjohtaja

  Kajaanin kaupungin laaja johtoryhmä edellä mainittujen lisäksi

  • Markku Haverinen johtaja Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos
  • Heikki Hyvönen tietohallintopäällikkö keskushallinto
  • Helka-Maria Kinnunen teatterinjohtaja Kajaanin kaupunginteatteri – alueteatteri -liikelaitos
  • Miikka Kortelainen puheenjohtaja kaupunginvaltuusto
  • Juha Nurminen johtaja Kajaanin Vesi -liikelaitos
  • Anssi Parviainen pelastusjohtaja Kainuun pelastuslaitos
  • Matti Sarén rehtori, toimitusjohtaja Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy
  • Anssi Tuominen johtaja Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos
  • Tuija Vuorinen johtaja Kajaanin Mamselli -liikelaitos

Päätöksenteko

Päätösvaltaa kaupungissa käyttävät kuntalaisten vaaleilla neljäksi vuodeksi kerrallaan valitsema valtuusto sekä sen valitsemat kaupunginhallitus ja lautakunnat. Kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto.

Kajaanin kaupungissa on kaupunginhallituksen lisäksi neljä lautakuntaa ja neljä liikelaitosta. Lautakunnat ovat sivistyslautakunta, ympäristötekninen lautakunta, pelastuslautakunta ja Vuolijoen aluelautakunta.  Kaupunginhallituksen alaisena toimivat työllisyysjaosto ja elinkeinojaosto.

Liikelaitoksia ovat Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, Kajaanin Mamselli, Kajaanin Vesi ja Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos.

Valtuusto on lisäksi asettanut toimikaudekseen tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Vaalien järjestämisestä vastaa keskusvaalilautakunta.

Päätöksenteko