Hyppää sisältöön

Kajaanin kaupungin liputusohje 

Liputus Suomen lipulla

Kajaanin kaupunki noudattaa sisäministeriön ohjeistusta Suomen lipulla liputtamisesta. Kaupunki liputtaa virallisina liputuspäivinä sekä nk. vakiintuneina liputuspäivinä. Viralliset liputuspäivät on lueteltu liputuksesta Suomen lipulla annetun asetuksen (383/1978) 2 §:ssä. Vakiintuneet liputuspäivät on merkitty Helsingin Yliopiston toimittamaan Valtiokalenteriin.

1. Viralliset ja vakiintuneet liputuspäivät

Virallisina sekä vakiintuneina liputuspäivinä kaupunki liputtaa kaupungintalolla ja kaupungin kiinteistöissä toimitilapalveluiden henkilöstön toimesta työaikana, mikäli liputuspäivä on arkipäivä.

Viikonloppuisin, sekä arkipyhinä liputus toteutetaan ostopalveluna kolmessa kaupungin kiinteistössä (kaupungintalo, pääkirjasto, sekä Toppilan hoivalaitos). Mikäli kiinteistössä on vakituista henkilökuntaa, voi henkilöstö liputtaa kohteessa myös viikonloppuisin ja arkipyhinä.

2. Sisäministeriön suosittelemat liputuspäivät

Sisäministeriön suosittelemina liputuspäivinä liputetaan mahdollisuuksien mukaan kaupungintalolla, mikäli liputuspäivä on normaali arkipäivä.

Viralliset liputuspäivät ovat 

 • 28.2. Kalevalan päivä eli suomalaisen kulttuurin päivä
 • 1.5. Vappu eli suomalaisen työn päivä
 • toukokuun toinen sunnuntai eli äitienpäivä
 • 4.6. puolustusvoimain lippujuhlan päivä eli Suomen marsalkka C.G.E. Mannerheimin syntymäpäivä
 • kesäkuun 20. ja 26. päivän välinen lauantai eli juhannuspäivä, Suomen lipun päivä
 • marraskuun toinen sunnuntai eli isänpäivä
 • 6.12. itsenäisyyspäivä
 • päivä, jolloin Suomessa toimitetaan valtiolliset vaalit, kunnallisvaalit, Euroopan
 • parlamentin edustajien vaalit tai neuvoa-antava kansanäänestys
 • päivä, jolloin tasavallan presidentti astuu toimeensa.

Vakiintuneet/ muut liputuspäivät ovat 

 • 5.2. J. L. Runebergin päivä
 • 19.3. Minna Canthin päivä eli tasa-arvon päivä
 • 9.4. Mikael Agricolan päivä eli suomen kielen päivä, joka on myös Elias Lönnrotin syntymäpäivä
 • 27.4. kansallinen veteraanipäivä
 • 9.5. Eurooppa-päivä
 • 12.5. J. V. Snellmanin päivä eli suomalaisuuden päivä
 • toukokuun kolmas sunnuntai, kaatuneitten muistopäivä
 • 6.7. Eino Leinon päivä eli runon ja suven päivä
 • 10.10. Aleksis Kiven päivä eli suomalaisen kirjallisuuden päivä
 • 24.10. Yhdistyneiden Kansakuntien päivä
 • 6.11. Svenska dagen, ruotsalaisuuden päivä
 • 20.11. Lapsen oikeuksien päivä
 • 8.12. Jean Sibeliuksen päivä eli suomalaisen musiikin päivä

Suositeltuja liputuspäiviä ovat 

 • 3.2. Alvar ja Aino Aallon sekä suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun päivä
 • 6.2. saamelaisten kansallispäivä
 • 8.4. romanien kansallispäivä
 • 9.8. Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivä
 • elokuun viimeinen su Suomen luonnon päivä
 • 1.10. Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä

3. Kertaluonteiset liputuspäivät 

Kertaluonteisia liputuspäiviä voivat olla kansalliseen tapahtumaan, kuten esimerkiksi itsenäisyyden juhlavuoteen, liittyvät päivät tai kaupungin toimintaan liittyvät tapahtumat kuten avajaistilaisuudet, koulujen päätöstilaisuudet tai lakkiaiset.

Kertaluonteisina liputuspäivinä liputetaan kaupungintalolla ja/tai kiinteistöissä, joihin tapahtumat olennaisesti liittyvät.

4. Suruliputus

Kaupunki suruliputtaa organisaatiota koskevissa kuolemantapauksissa sen kiinteistön alueella, jossa menehtynyt on työskennellyt. Luottamushenkilön menehdyttyä suruliputus on kaupungintalolla. Yleisen käytännön mukaan suruliputus aloitetaan heti kun on saatu tieto kuolemantapauksesta tai mikäli liputusaika jäisi lyhyeksi, suruliputus suoritetaan seuraavana päivänä. Suruliputuksen järjestämisestä vastaa menehtyneen henkilön esimies ja tilakeskus.

Yleisessä suruliputuksessa seurataan sisäministeriön suositusta.

Liputus Euroopan unionin lipulla tai muiden valtioiden lipuilla

Euroopan unionin lipulla liputtamisesta seurataan sisäministeriön suositusta.

Virallisten kansainvälisten vierailuiden yhteydessä liputetaan mahdollisuuksien mukaan kyseisen maan lipulla kaupungintalolla ja kiinteistöissä, joihin vierailu kohdistuu. Kaupunginjohtaja päättää kyseisistä liputuksista.

Lippujen arvojärjestyksestä noudatetaan kansainvälistä liputustapaa.

Muilla lipuilla liputus

Muilla lipuilla liputtamisesta päättää kaupunginjohtaja, lain, hyvien tapojen ja kaupungin arvojen mukaisesti. Tällaisilla liputuksilla tarkoitetaan lähinnä kansainvälisiä tai valtakunnallisia teematapahtumia tai liputuspäiviä, jos toimijalla on käytössä vakiintunut lippu. Näissä tapauksissa liputus tapahtuu tarkoituksenmukaisissa kaupungin kiinteistöissä, torilla tai katujen varsilla.

Tilakeskus vastaa liputuksesta, mutta kaupunki ei hanki lippuja.

Kaupungintalolla ei liputeta järjestöjen tai muiden toimijoiden lipuilla. Kaupungintalolla liputetaan Suomen ja muiden valtioiden, EU:n, Puolustusvoimien ja Naton lipuilla.

Muut yleiset ohjeistukset liputuksesta

Liputuksesta voi poiketa, jos liputuskohteessa ei ole varsinaista toimintaa tai liputuksen järjestäminen edellyttäisi kohtuuttomia erityisjärjestelyjä, lukuun ottamatta kaupungintaloa.

Yleisestä suruliputuksesta ei kuitenkaan voida poiketa.

 

Kajaanin kaupungin liputusohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 19.9.2023.