Hyppää sisältöön
Paloauton ikkuna jossa yleinen hätänumero

Päivystys ja vikailmoitukset

Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät päivystyspalvelut ovat nähtävillä Kainuun hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Yleinen hätänumero on 112 – henkeä uhkaava tilanne
Päi­vys­ty­sa­pu 116 117 – äkil­li­nen sai­ras­tu­mi­nen tai ta­pa­tur­ma (katso täältä, millaisissa tilanteissa Päivystysapu palvelee)
Myrkytystietokeskus 0800 147 111 – vas­taa ym­pä­ri vuo­ro­kau­den äkil­lis­ten myr­ky­tys­ten eh­käi­syyn ja hoi­toon liit­ty­viin ky­sy­myk­siin

Muu päivystys

  • Tienkäyttäjän linja (ELY-keskus) 0200 2100 – Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm)
  • Liikennevalopäivystys (Destia Oy) 044 7033 563 – päivystys 24 h/vrk
  • Liikenteen ylläpito (ELY-keskus) 0295 020 600 –  asiakaspalvelu ma–pe klo 9–16 (pvm/mpm)
  • Katujen ja teiden kunnossapito (Kajaanin kaupunki)  044 7100 099 – aurauspäivystys talvisin klo 16.00-7.00
  • Vesihuollon vikailmoitukset 044 7100 100 – häiriöt vedenjakelussa tai veden laadussa, putkirikoista ja viemäritukoksista (24 h/vrk)
  • Kiinteistöpäivystys (Kajaanin kaupunki) 044 7100 092 –  päivystys klo 16.00-6.00 ja viikonloppuisin

Vikailmoitukset

  • Katuvalojen vikailmoitukset palautepalvelun kautta
  • Sähköverkon vikailmoitukset 0800 9 2500 – (mm. sähköverkolle kaatuneet puut ja muut havainnot) päivystys 24 h/vrk
  • Kaukolämpöverkon vikailmoitukset 010 226 1321 – päivystys 24 h/vrk

Palo- tai onnettomuusvaarasta ilmoittaminen (Kainuun pelastuslaitos)

Yleisellä alueella sattunut vahinko

Yleisillä alueilla sattuneista vahingoista vastaa yleensä se taho, joka vastaa kyseisen alueen hoidosta.

Mikäli käyttäjälle tapahtuu esimerkiksi kaupungin hoitamalla katuverkolla vahinko, joka katsotaan aiheutuneen väylän puutteellisesta kunnossapidosta on tienkäyttäjällä mahdollisuus hakea korvausta kaupungilta vahingon kulujen kattamiseksi.

Katso miten haet vahingonkorvausta