Hyppää sisältöön

Kirjaamo

Kajaanin kaupungilla on yksi yhteinen koko kaupunkia palveleva kirjaamo, joka toimii kaupungin virallisena asiointiosoitteena.

Kirjaamosta saa tietoa vireillä olevista asioista ja tehdyistä päätöksistä. Kirjaamo hoitaa myös kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulua.

Kaupungin päätöksentekoon liittyvät kuulutukset löytyvät omalta sivustoltaan. Samalta sivustolta löydät myös esityslistat, pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset.

Jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen (julkisuuslaki 621/1999, 8 §). Pääosin kaupungin asiakirjat ovat julkisia. Asiakirjat voivat kuitenkin sisältää myös salassa pidettävää tietoa. Salassapidolle on aina jokin julkisuuslaista tai muusta laista tuleva peruste. Asianosaisella on lisäksi oikeus saada tietoa itseään koskevista asioista. Voit tehdä tietopyynnön sähköisellä lomakkeella.

Kirjaamon yhteystiedot

Avoinna ma – to klo 8.00 – 16.00, pe klo 9.00-15.00, juhlapyhien aattoina klo 9.00-15.00

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Postiosoite: Kajaanin kaupunki, PL 133, 87101 Kajaani
Sähköposti: kajaani@kajaani.fi

Tiedusteluihin vastaavat