Hyppää sisältöön
Henkilö kirjoittamassa papereita

Vahingonkorvaus – milloin ja kuinka sitä haen?

Milloin teen vahingonkorvaushakemuksen?

Vahingonkorvauslakiin (31.5.1974/412) perustuvan korvauksen hakeminen Kajaanin kaupungilta voidaan tehdä, mikäli vahinko on sattunut kaupungin hallinnoimalla alueella ja on syytä olettaa kaupungin olevan osallinen vahinkoon, esimerkiksi merkittävällä kunnossapidon laiminlyönnillä.

Esinevahinkoon liittyvissä vahingoissa korvausta haetaan omasta vakuutusyhtiöstä. Työssä tai työmatkalla sattuneesta vahingosta korvausta haetaan työnantajan tapaturmavakuutuksesta.

Mitä vahingonkorvaushakemuksen tulee sisältää?

Korvausvaatimus tehdään kirjallisena ja siinä esitetään seuraavat tiedot:

 • Mitä, missä ja milloin tapahtui
 • Aiheutuneet vammat ja/tai vahingot
 • Korvausvastuun syy (esim. kadun huono kunto)
 • Vaatimus (aiheutuneet kulut, tilapäinen haitta tms.)
 • Todistajien yhteystiedot
 • Hakijan yhteystiedot (myös pankkitili)

Korvausvaatimuksen liitteeksi tulee toimittaa:

 • Alkuperäiset maksetut laskut
 • Lääkärintodistus
 • Karttaesitys tapahtumapaikasta
 • Valokuva(t)
 • Poliisin tutkintapöytäkirja
 • Mahdollinen muu korvausvaatimukseen liittyvä aineisto

Yhteystiedot