Hyppää sisältöön
Lumikone työssään

Katujen kunnossapito

Katu ja puisto -yksikkö vastaa Kajaanin kaupungissa katujen ja muiden yleisten alueiden ylläpidosta sekä kunnossapidosta ympärivuotisesti.

Kaupunki huolehtii yleiseen käyttöön luovutettujen ja kunnossapitoon otettujen katujen ja kävely- ja pyöräilyväylien lumen aurauksesta ja liukkauden torjunnasta. Ajoradat ja kävely- ja pyöräilyväylät ovat liikenteellisen merkityksensä perusteella jaettu kolmeen kunnossapitoluokkaan (I-III).

Talvihoidon tavoiteaikataulut

Kunnossapitotöiden ollessa käynnissä auraus etenee kunnossapitoluokkien mukaisesti kiireellisyysjärjestyksessä ykkösluokasta kakkoseen ja siitä
taas kolmoseen. Kevyen liikenteen väylien (kunnossapitoluokka I) pyritään hoitamaan ensimmäisenä.

Yllättävät sääolosuhteet- ja muutokset voivat viivästyttää kunnossapitoa.

Yksityistiellä aurauksesta, hiekoituksesta ja sohjon poistosta vastaa tiekunta tai kiinteistöjen omistajat itse.

  • Kaikkiaan noin 45 kilometriä
  • Pääväylät aurataan arkiaamuisin, kun lunta on kertynyt kadulle keskimäärin 3 cm
  • Auraus on tehtävä ennen työmatkaliikennettä klo 7
  • Mikäli lumisade loppuu ennen klo 12, aurataan pääväylät arkisin uudelleen
  • Viikonloppuisin ja arkipyhinä kunnossapitoluokassa I voidaan noudattaa kunnossapitoluokan II
   laatuvaatimuksia
  • Jatkuvan lumisateen aikana ajoradat pidetään liikennöitävässä kunnossa
  • Sohjoa poistetaan, kun kertyneen sohjon määrä on keskimäärin 3 cm
  • Kadun jäätyessä, sitä hiekoitetaan (tai suolataan) tarvittaessa mahdollisimman pian ja normaalisti
   tarvittaessa aurauksien jälkeen
  • Polanne pyritään pitämään vähäisenä pääväylillä, polanteenpoiston yhteydessä portit avataan
   enimmästä lumesta ja irtojäästä
  • Kaikkiaan noin 38 kilometriä
  • Kokoojakadut aurataan arkiaamuisin, kun lunta on kertynyt kadulle keskimäärin 5 cm ja luokan I
   kadut on aurattu
  • Auraus on tehtävä yöllisen lumisateen jälkeen klo 9:n mennessä
  • Mikäli lumisade loppuu ennen klo 12, aurataan kokoojakadut arkisin uudelleen
  • Viikonloppuisin ja arkipyhinä kunnossapitoluokan II kadut aurataan kunnossapitoluokan I jälkeen
  • Jatkuvan lumisateen aikana ajoradat pidetään liikennöitävässä kunnossa
  • Sohjoa poistetaan, kun kertyneen sohjon määrä on keskimäärin 4 cm
  • Kadun jäätyessä, sitä hiekoitetaan (tai suolataan) pakottavissa tapauksissa mahdollisimman pian ja
   normaalisti tarvittaessa aurauksien jälkeen
  • Polannetta voi jonkin verran kertyä kokoojakadulle, polanteenpoiston yhteydessä portit avataan
   enimmästä lumesta ja irtojäästä
  • Kaikkiaan noin 120 kilometriä
  • Asuntokadut aurataan arkiaamuisin, kun lunta on kertynyt kadulle keskimäärin 7 cm ja luokan II
   kadut on aurattu
  • Viimeistään asuntokadut aurataan kahden arkipäivän kuluessa
  • Viikonloppuisin ja arkipyhinä kunnossapitoluokan III katuja ei aurata
  • Sohjoa poistetaan, kun kertyneen sohjon määrä on keskimäärin 5 cm
  • Kadun jäätyessä, liukkautta torjutaan hiekoittamalla pakottavissa tapauksissa mahdollisimman pian
   ja normaalisti asuntokatuja ei hiekoiteta
  • Kertyvä polanne pyritään pitämään mahdollisimman tasaisena asuntokaduilla, keväisen polanteen
   poiston yhteydessä portit avataan enimmästä lumesta ja irtojäästä
  • Kaikkiaan noin 78 kilometriä
  • Kevyen liikenteen väylä aurataan arkiaamuisin, kun lunta on kertynyt väylälle keskimäärin 3 cm
  • Auraus on tehtävä ennen työmatkaliikennettä klo 7
  • Mikäli lumisade loppuu ennen klo 12, aurataan väylät arkisin uudelleen
  • Viikonloppuisin ja arkipyhinä kunnossapitoluokassa I voidaan noudattaa kunnossapitoluokan II
   laatuvaatimuksia
  • Sohjoa poistetaan, kun kertyneen sohjon määrä on keskimäärin 2 cm
  • Kevyen liikenteen väylää hiekoitetaan tarpeen mukaan mahdollisimman pian ja normaalisti aurauksien jälkeen tai kun väylän jäätyminen on huomattu
  • Kaikkiaan noin 45 kilometriä
  • Kevyen liikenteen väylä aurataan arkiaamuisin, kun lunta on kertynyt väylälle keskimäärin 4 cm
  • Arkiaamuisin auraus on tehtävä yöllisen lumisateen jälkeen klo 9:n mennessä
  • Mikäli lumisade loppuu ennen klo 12, aurataan väylät arkisin uudelleen
  • Viikonloppuisin ja arkipyhinä kunnossapitoluokan II kadut aurataan kunnossapitoluokan I jälkeen
  • Sohjoa poistetaan, kun kertyneen sohjon määrä on 3 cm
  • Kevyen liikenteen väylää hiekoitetaan tarpeen mukaan mahdollisimman pian ja normaalisti
   aurauksien jälkeen tai kun väylän jäätyminen on huomattu
  • Kaikkiaan noin 12 kilometriä
  • Kevyen liikenteen väylä ja puistokäytävä aurataan,
   arkiaamuisin, kun lunta on kertynyt väylälle 5 cm
  • Auraus tapahtuu välittömästi kunnossapitoluokka II kevyen liikenteen väylien jälkeen,
   mutta viimeistään kuitenkin kahden arkipäivän kuluessa
  • Viikonloppuisin ja arkipyhinä kunnossapitoluokan III väyliä ei aurata
  • Sohjoa poistetaan, kun kertyneen sohjon määrä on 4 cm
  • Väylän liukkautta torjutaan hiekoittamalla mahdollisimman pian aurauksien jälkeen tai kun
   todetaan väylän olevan liukas

Maanläjitysalueet

Kajaanin kaupunki vastaanottaa maksua vastaan maankaatopaikoille puhtaita maa-aineksia, louhetta ja talvisin lunta.

 

Maita ja louhetta otetaan vastaan:

 • Ruosteen maankaatopaikka (Vuoreslahdentie 210)
 • Nakertajan maankaatopaikka (Paltaniementie 367)

 

Talvisin lunta otetaan vastaan:

 • Maaston Maankaatopaikka (Vuoreslahdentie 79)

 

Aluetta käyttävän on ilmoitettava ajetut massat kuukausittain seuraavan kuun 15 päivään mennessä s-postiin kadut.puistot@kajaani.fi  jonka perusteella laskutamme 1,48 €/im3 + alv. 24%. Laskutustiedot tulee ilmoittaa samassa viestissä ilmoitettavien massamäärien kanssa.

Maankaatopaikoille tuotavista määristä on tehtävä aina ennakkoilmoitus vuorokausi aikaisemmin ennen massojen ajamisen aloitusta puh. 08-61551 kaupunginvaihde.

Perimme raportoinnin laiminlyömisestä ja/tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta  300€ (alv. 0 %) tarkastusmaksun.

Yleisillä alueilla sattuvat vahingot

Yleisillä alueilla sattuneista vahingoista vastaa yleensä se taho, joka vastaa kyseisen alueen hoidosta.

Mikäli käyttäjälle tapahtuu esimerkiksi kaupungin hoitamalla katuverkolla vahinko, joka katsotaan aiheutuneen väylän puutteellisesta kunnossapidosta, on tienkäyttäjällä mahdollisuus hakea korvausta kaupungilta vahingon kulujen kattamiseksi.

Yhteystiedot