Hyppää sisältöön
Kolme autoa parkissa

Pysäköinti

Pysäköinti keskustan alueella

Kajaanin keskustassa on tarjolla 2h ja 3h aikarajoitettuja pysäköintipaikkoja. Aikarajoitus on voimassa arkisin klo 8-17.
Muutoin pysäköinti on rajoittamatonta.

Moottoripyörän ja mopon pysäköinti

Moottoripyörien ja mopojen erilliset pysäköintipaikat sijaitsevat Kajaanin keskustassa Pohjolankadun sivuväylällä (4 paikkaa) ja liikuntapuiston pysäköintialueella sekä Ämmänkoskenkadun luona. Moottoripyöräilijän ei tarvitse käyttää pysäköintikiekkoa, mutta aikarajoituksia on noudatettava.

Katso moottoripyörän ja mopon pysäköintialueet kartalla

 • Pysäköinninvalvonnan tehtävänä on huolehtia poliisin ohella Kajaanin kaupungin alueella ajoneuvojen pysäyttämistä, seisottamista ja pysäköimistä koskevien kieltojen ja rajoitusten noudattamisen jatkuvasta valvonnasta ja pysäköintivirhemaksujen määräämistä koskevista tehtävistä siten kuin niistä on säädetty ja määrätty.

  Sen lisäksi pysäköinninvalvonta huolehtii hylätyistä ajoneuvoista ja liikennealueiden kunnossapitoa haittaavista ajoneuvoista.

  Pysäköinninvalvojana toimii Tuija Aarnio ja  kentällä 2 pysäköinnintarkastajaa.

 • Virheellisestä pysäköinnistä pysäköinnintarkastajat voivat antaa pysäköintivirhemaksukehotuksen. Maksu määräytyy sisäasiainministeriön 9.6.2020 antaman päätöksen mukaisesti, joka Kajaanin kaupungissa 1.7.2020 lukien on 40 euroa.

  Pysäköintivirhemaksu määrätään autoilijalle ajoneuvon pysäyttämistä, seisottamista ja pysäköimistä koskevien kieltojen ja rajoitusten sekä pysäköintikiekon käyttöä koskevien säännösten ja määräysten rikkomisesta.

  Myös moottorikäyttöisen ajoneuvon tarpeetonta joutokäyntiä koskevien kieltojen ja rajoitusten rikkomisesta voidaan pysäköintivirhemaksulain mukaan määrätä pysäköintivirhemaksu.

  Pysäköintivirhemaksu on maksettava 30 päivän kuluessa (laki  pysäköinninvalvonnasta 17 §). Maksun suorittamatta jättämisestä määräaikana seuraa maksun korotus 14 eurolla (laki pysäköinninvalvonnasta 17 §)

  Pysäköintivirhemaksuun tyytymätön asiakas voi saattaa asian edelleen pysäköinninvalvojan käsiteltäväksi laatimalla oikaisuvaatimuksen.

 • Oikaisuvaatimuksen tekeminen

  Jos katsotte pysäköintivirhemaksua koskevan päätöksen aiheettomaksi, teillä on oikeus 30 päivän aikana tiedoksisaannista tehdä kirjallinen tai sähköinen oikaisuvaatimus pysäköinninvalvojalle pysäköinninvalvonnan osoitteeseen (laki pysäköinninvalvonnasta 15 §). Oikaisuvaatimuksessa on esitettävä nimenne ja osoitteenne, pankkitilin numero, pysäköintivirhemaksua koskevan päätöksen asiannumero, ajoneuvon rekisterinumero ja perustelut oikaisuvaatimukselle. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksessa vedotaan. Oikaisuvaatimuksen tekeminen ei pidennä maksuaikaa.

  Oikaisuvaatimuksessa on selvitettävä:

  • tekijän nimi
  • osoite
  • pysäköintivirheen asianumero (sijaitsee maksukehotuksen oikeassa yläkulmassa)
  • ajoneuvon rekisterinumero sekä tilinumero mahdollista palautusta varten.

  Tee sähköinen oikaisuvaatimus tai tulostettava oikaisuvaatimus.

  Oikaisuvaatimuksen toimitus

  Kajaanin pysäköinninvalvonta
  Pohjolankatu 13
  87100 Kajaani

  Kajaani Info (kaupungintalo, Pohjolankatu 13) tai sähköpostilla osoitteeseen tuija.aarnio@kajaani.fi tai pys.valvonta@kajaani.fi

 • Ilmoitukset romuajoneuvoista, hylätyistä ajoneuvoista ja liikennealueiden kunnossapitoa haittaavista ajoneuvoista tehdään sähköpostitse osoitteeseen pys.valvonta@kajaani.fi tai puhelimitse numeroon 044 710 0969

  Siirtopäätökset tekee kaupunginlakimies, pysäköinninvalvoja Tuija Aarnio, puh. 044 7100 216.

  Kunta on velvollinen huolehtimaan romuajoneuvon siirtämisestä alueellaan, mikäli romuajoneuvon haltija laiminlyö velvollisuuteensa. Yksityisestä alueelta kunta siirtää ajoneuvon vain yksityisen alueen haltijan perustellusta pyynnöstä.

  Tienpitoviranomainen on velvollinen suorittamaan hylätyn ajoneuvon (= muu kuin romuajoneuvo) varastosiirron alueellaan. Yksityistieltä tai -alueelta kunta siirtää hylätyn ajoneuvon vain tienpitäjän tai alueen haltijan perustellusta pyynnöstä.

Yhteystiedot