Hyppää sisältöön

Jalankulku ja pyöräily

Kajaanissa on yhteensä 183,4 kilometriä jalankulun ja pyöräilyn verkostoa. Väylät ovat pääosin yhdistettyjä pyöräilyn ja jalankulun väyliä. Pyörä- ja jalankulkuverkosto on kattava ja se sisältää päällystettyjen väylien lisäksi useita päällystämättömiä puistokäytäviä sekä pyöräteitä. Puistokäytävät mahdollistavat viihtyisän ja eloisan reitin asuinalueiden välillä.

Kajaanin kaupungin hoidossa olevia pyöräteitä ja puistokäytäviä on Kajaanin keskustaajama alueella noin 163 km. Lisäksi ELY-keskuksen hoidossa olevia pyöräteitä on Kajaanissa noin 40 km. Kajaanissa keskustaajama on noin viiden kilometrin säteellä ydinkeskustan palveluista. Tiivis keskustaajama luo potentiaalia kävelyn ja pyöräilyn kasvulle ja mahdollistaa kestävien liikkumistapojen kehityksen.

Kajaani on laatinut yhdessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa yhteistyönä Kajaanin pyörätieverkon kehittämissuunnitelman. Suunnitelman pääpainona on kehittää nykyisten pyöräilyväylien laatua, sujuvuutta ja turvallisuutta. Pyöräilyn edistämiseksi keskustaan on asennettu uusia pyöränhuoltopisteitä sekä runkolukittavia pyöräpysäköintipaikkoja. Pyöränhuoltopisteet löytyvät Kauppatorilta, Matkakeskukselta ja Kajaanin ammattikorkeakoulun kampusalueelta.