Hyppää sisältöön
Ilmakuva Kajaanin keskustasta

Yleisten alueiden luvat

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviin töihin tarvitset kaupungin myöntämän luvan. Lupaa haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta.

Voit myös vuokrata katu- tai muuta yleistä aluetta esimerkiksi tapahtuman järjestämiseen!

Lupatyypit

Luvanvaraisia töitä ei saa aloittaa ennen kuin kaupunki on käsitellyt ilmoituksen ja myöntänyt tarvittavat luvat.
Ilmoituksien ja lupahakemusten käsittelyaika on enintään 21 vuorokautta.

Poikkeuksena ovat äkilliset, merkittävän vahingon estämiseksi tehtävät
välttämättömät korjaukset, joista tehdään jälkikäteen kirjallinen ilmoitus viikon
kuluessa.

 • Katu- ja puistoalueelle, tai muulle yleiselle alueelle,
  pysyvästi sijoitettavien

  • johtojen
  • laitteiden
  • rakenteiden

  osalta on haettava kaupungilta sijoituslupaa.

 • Työstä vastaavan on tehtävä ilmoitus kaupungille kadulla tai muulla yleisellä
  alueella suoritettavasta saneeraus tai rakentamistyöstä, mukaan lukien myös
  vesihuoltoverkostoa koskevat työt.

  Ilmoituksesta tulee selvitä:

  • Työmaasta vastaava henkilö ja hänen ammattipätevyytensä
  • Alueen sijainti (lisäksi karttaliite)
  • Alueen työnaikainen käyttötarkoitus
  • Alueen laajuus
  • Työn aloitus ja arvioitu kesto (vrk/vko)
  • Työnaikaiset liikennejärjestelyt
  • Laitteiden ja rakenteiden sijoittaminen sekä sijoittamissopimus tai -päätös
 • Ennen kaivutöiden aloittamista katu- tai puistoalueella on kaupungilta haettava kaivulupaa

  • kaivulupa vaaditaan kaikissa yleisillä alueilla tehtävissä kaivutöissä
  • työt voidaan aloittaa vasta myönteisen päätöksen jälkeen

  Muistathan myös kaapelinäytöt!

 • Viitoituslupaa haetaan

  • tilapäiselle viitoitukselle tai
  • tilapäiselle opastukselle

  Viitoituslupa voidaan myöntää paikkaan, jossa viitoituksesta ei aiheudu
  haittaa liikenneturvallisuudelle, eikä yleisen alueen käytölle tai kunnossapidolle.

 • Mainostaulun

  • pysyvään tai
  • väliaikaiseen sijoittamiseen

  tarvitaan mainostaulun sijoittamislupa Kajaanin kaupungilta.
  Mainostaulun pysyvä sijoittaminen vaatii lisäksi toimenpideluvan.

 • Katualueen tai muun yleisen alueen vuokraus määräajaksi on mahdollista,
  esimerkiksi tapahtuman järjestämiseen, työmaan varastoalueeksi tai terassin pitämiseen.

  Katualueen käytöstä peritään vuokraa, jonka suuruus määräytyy

  • alueen sijainnin
  • vuokra-ajan pituuden ja
  • alueen laajuuden mukaan

  Vuokran tarkemmat määräytymisperusteet löytyvät maksurakennetaulukosta ja aluejako maksuluokituskartasta.

Yhteystiedot