Hyppää sisältöön
Autoja liikenteessä

Katu- ja liikennesuunnittelu

Kajaanin kaupungissa katujen suunnittelua ja suunnitteluttamista hoitaa Maankäyttö- suunnittelu- ja viranomaistulosalue.

Aluesuunnitteluyksikkö vastaa

 • katujen ja yleisten alueiden suunnittelusta
 • hankekohtaisten suunnitelmien laatimisesta sekä
 • toimii oman alansa asiantuntijana katu- ja liikennesuunnitteluun liittyvissä asioissa.

Liikenteen suunnittelun suuret linjat muodostetaan jo kaavoituksessa, ensin yleiskaavassa ja osayleiskaavoissa. Kaavoituksen edetessä asemakaavoitukseen liikennejärjestelyjen linjaukset tarkentuvat, tällöin laaditaan liikennesuunnitelma. Liikennesuunnitelmassa määritellään mm. katutilan jakamisesta eri liikennemuotojen välillä.

Liikennesuunnitelmaa seuraa katusuunnitelma, jossa esitetään

 • kadun tarkka mitoitus,
 • korkeusasema,
 • valaistus- ja kuivatusratkaisut sekä
 • pintamateriaalit ja istutukset

Katusuunnitelma laaditaan kaikista rakennettavista ja peruskorjattavista kohteista, mikäli katuun on suunnitteilla  merkittäviä teknisiä muutoksia. Ajankohtaisista katusuunnitelmista järjestetään osallistumis- ja arviointisuunnitelmatilaisuus (OAS), joissa kuntalaisen on mahdollista tarkastella ja kommentoida suunnitelmaluonnoksia. Tilaisuudesta ilmoitetaan sanomalehdessä ja kirjeitse osallisille. Viikko OAS-tilaisuuden jälkeen suunnitelmat tulevat vielä nähtäville Kajaani Infoon sekä kaupungin nettisivuille, jolloin kuntalaisen on mahdollista kommentoida suunnitelmia kahden viikon ajan.

Yksittäisistä muutoksista, kuten liikennemerkkien sijoittamisesta tai hidasteen rakentamisesta, ei laadita erillistä katusuunnitelmaa.

Yhteystiedot

 • Kauppinen Jari

  Suunnittelupäällikkö

  Toimipaikka

  Kaavoitus ja aluesuunnittelu

  Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaisalue

  Ympäristötekninen toimiala

  Kaavoitus ja aluesuunnittelu

  Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaisalue

  Ympäristötekninen toimiala

 • Rissanen Teemu

  Suunnitteluinsinööri

  Toimipaikka

  Kaavoitus ja aluesuunnittelu

  Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaisalue

  Ympäristötekninen toimiala

  Kaavoitus ja aluesuunnittelu

  Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaisalue

  Ympäristötekninen toimiala

 • Mursu Kimmo

  Suunnittelija

  Toimipaikka

  Kaavoitus ja aluesuunnittelu

  Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaisalue

  Ympäristötekninen toimiala

  Kaavoitus ja aluesuunnittelu

  Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaisalue

  Ympäristötekninen toimiala

 • Koponen Milla

  Suunnitteluassistentti

  Toimipaikka

  Kaavoitus ja aluesuunnittelu

  Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaisalue

  Ympäristötekninen toimiala

  Kaavoitus ja aluesuunnittelu

  Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaisalue

  Ympäristötekninen toimiala

 • Elfving Anu

  Toimistoinsinööri

  Toimipaikka

  Kaavoitus ja aluesuunnittelu

  Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaisalue

  Ympäristötekninen toimiala

  Kaavoitus ja aluesuunnittelu

  Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaisalue

  Ympäristötekninen toimiala