Hyppää sisältöön

Romanityöryhmä

Romanityöryhmä on toiminut vuodesta 2009 lähtien.

Poikkihallinnollisten romanityöryhmien tehtävänä on kehittää paikallisen romaniväestön osallistumismahdollisuuksia omien elinolojensa edistäjinä sekä
parantaa viranomaisten ja romanien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Tärkeää on, että ryhmässä ovat edustettuina kaikki keskeiset tahot: romanit, sivistys- ja perusturva, kulttuuri- ja opetustoimi, työvoimaviranomaiset, seurakunta ja tarpeen mukaan erilaiset asiantuntijatahot. Lääninhallituksessa toimivan alueellisen romaniasiain neuvottelukunnan edustaja voi toimia paikallisen romaniasiain työryhmän asiantuntijajäsenenä.

Suomessa toimivat romanityöryhmät ovat suuntautuneet työssään kunkin alueen romaniväestön kannalta keskeisiin kysymyksiin; mm. integroituminen päivähoitoon, kouluun, jatko-opintoihin, työelämään ja yhteiskuntaan. Toiminnalla on edesautettu romanien osallistumista esimerkiksi työvoimapoliittisiin hankkeisiin ja projekteihin sekä luotu uusia romaniväestön elinolojen sekä koulutustason kohentumista ja työllistymistä tukevia yhteistyömuotoja. Myös suvaitsevaisuuden edistäminen, syrjinnän vastainen työ ja asennekasvatus ovat olleet tärkeä osa työryhmien toimintaa.

Kajaanin kaupungin romanityöryhmän puheenjohtajana toimii perusopetuksen kieli- ja kulttuurikoordinaattori Jenni Kettunen ja varapuheenjohtajana Rickhard Långström. Sihteerinä toimii Ramona Grönstrand.

Romanityöryhmän jäsenet 2017 – 2021

JäsenVarajäsenOrganisaatio
Kettunen Jenni, puheenjohtajaKajaanin kaupunki, sivistystoimiala
Långström Rickhard, varapuheenjohtajaPaikallinen romaniyhteistö
Grönstrand Ramona, sihteeriPaikallinen romaniyhteistö
Svarts Lindgren TanjaPaikallinen romaniyhteisö
Immonen MarjattaOhtonen HelenaKajaanin kaupunki, kaupunginhallitus
Savela KatiTorvinen AriKainuun TE-palvelut
Vehkaoja TarjaKajaanin ev.lut. seurakunta
Leppänen JaanaKukkonen IsmoKOY Kajaanin Pietari
Ahola-Anttonen PäiviKuparinen HeliKainuun sote
Heikkinen JanneKajaanin poliisiasema, Oulun poliisilaitos
Okkonen HelenaKomulainen Marja-RiittaKajaanin kaupunki, varhaiskasvatus
Okkonen NeaPätsi PetteriKajaanin kaupunki, nuorisopalvelut
Piirainen JukkaJuntunen EmmaKajaanin kaupunki, kv-palvelut

Tiedusteluihin vastaa