Hyppää sisältöön

Ympäristötekninen lautakunta ja lupajaosto

Ympäristötekninen lautakunta

  • edistää Kajaanin toimivuutta, turvallisuutta ja viihtyisyyttä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja päättää maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä lukuun ottamatta asioita, joista päättää kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus tai rakennusvalvontaviranomainen,
  • edistää toiminnallaan kuntalaisten osallistumisoikeuksia, huolehtii toimialansa toiminnan, talouden ja työyhteisön kehittämisestä, asettaa niihin liittyviä tavoitteita ja seuraa toiminnan tuloksia sekä ohjaa ja valvoo toimialansa suunnittelua ja toteutusta,
  • valmistelee ja ylläpitää viisi vuotta eteenpäin tehtävää investointisuunnitelmaa, jolla turvataan kaupungin omistaman rakennus- ja kunnallisteknisen omaisuuden toimivuus ja estetään korjausvelan kasvu
  • huolehtii kaavoituksesta, kaupungin maa- ja vesiomaisuudesta, kartasto- ja mittaustoimesta, rakennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta, kaupungin toimitiloista, kiinteistöistä ja rakennuksista, kunnallistekniikasta sekä liikuntapalveluista

Ympäristöteknisen lautakunnan puheenjohtajana toimii Pasi Kilpeläinen ja varapuheenjohtajana Kaija Patronen. Esittelijänä toimii tekninen johtaja ja sihteerinä palvelusihteeri.

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto

Ympäristöteknisen lautakunnan alainen lupajaosto toimii rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena sekä maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena.

Lupajaoston puheenjohtajana toimii Markus Leinonen ja varapuheenjohtajana Jarmo Lokka. Esittelijänä toimii tekninen johtaja ja sihteerinä palvelusihteeri.

Ympäristöteknisen lautakunnan jäsenet 2021 – 2025

JäsenVarajäsen
Kilpeläinen Pasi, puheenjohtajaArffman Valtteri
Patronen Kaija, varapuheenjohtajaRimpiläinen Anni
Poutiainen JukkaHaataja Jani

Leinonen MinnaKarjalainen Marju
Heikkinen TeaAlanne Olga
Manninen AnssiKoskelo Sakari
Pääkkönen TittaKyllönen Antero
Pakkala-Juntunen SannaLeinonen Voitto
Kemppainen KariPiirainen Raimo
Alakärppä MikkoJyrkäs Nina
Moilanen VeijoSeppänen Irja

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston jäsenet 2021 – 2025

JäsenVarajäsen
Leinonen Markus, puheenjohtajaHyvärinen Markku
Lokka Jarmo, varapuheenjohtajaKinnunen Eero
Pollänen TuijaVirkkunen Tuula
Tervonen JouniLesonen Jyrki
Tartia-Jalonen AilaKyllönen Tiina

Tiedusteluihin vastaa