Hyppää sisältöön

Ympäristötekninen lautakunta ja lupajaosto

Ympäristötekninen lautakunta

  • edistää Kajaanin toimivuutta, turvallisuutta ja viihtyisyyttä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja päättää maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä lukuun ottamatta asioita, joista päättää kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus tai rakennusvalvontaviranomainen,
  • edistää toiminnallaan kuntalaisten osallistumisoikeuksia, huolehtii toimialansa toiminnan, talouden ja työyhteisön kehittämisestä, asettaa niihin liittyviä tavoitteita ja seuraa toiminnan tuloksia sekä ohjaa ja valvoo toimialansa suunnittelua ja toteutusta,
  • valmistelee ja ylläpitää viisi vuotta eteenpäin tehtävää investointisuunnitelmaa, jolla turvataan kaupungin omistaman rakennus- ja kunnallisteknisen omaisuuden toimivuus ja estetään korjausvelan kasvu
  • huolehtii kaavoituksesta, kaupungin maa- ja vesiomaisuudesta, kartasto- ja mittaustoimesta, rakennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta, kaupungin toimitiloista, kiinteistöistä ja rakennuksista, kunnallistekniikasta sekä liikuntapalveluista

Ympäristöteknisen lautakunnan puheenjohtajana toimii Kaija Patronen ja varapuheenjohtajana Ritva Mikkonen. Esittelijänä toimii tekninen johtaja ja sihteerinä palveluisihteeri.

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto

Ympäristöteknisen lautakunnan alainen lupajaosto toimii rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena sekä maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena.

Lupajaoston puheenjohtajana toimii Tiina Kyllönen ja varapuheenjohtajana Voitto Leinonen. Esittelijänä toimii tekninen johtaja ja sihteerinä palvelusihteeri.

Ympäristöteknisen lautakunnan jäsenet 2017 – 2021

JäsenVarajäsen
Patronen Kaija, puheenjohtajaNiemelä Paavo
Mikkonen Ritva, varapuheenjohtajaPyy Mervi
Poutiainen JukkaIkonen Teemu

Ålander TanjaKinnunen Eveliina
Leinonen MarkusLeinonen Voitto
Huotari PanuHautajoki Antti
Seppänen IrjaKomulainen Onerva
Kilpeläinen PasiPyy Markku
Kemppainen KariPesonen Mikko
Tartia-Jalonen AilaKeränen Pirra
Huusko PäiviKarvinen Hanna

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston jäsenet 2017 – 2021

JäsenVarajäsen
Kyllönen Tiina, puheenjohtajaTartia-Jalonen Aila
Leinonen Voitto, varapuheenjohtajaMaunu Mikko
Ålander TanjaKinnunen Eveliina
Lokka JarmoKinnunen Eero
Tervonen JouniHuotari Veikko

Tiedusteluihin vastaa