Hyppää sisältöön

Vuolijoen aluelautakunta

Vuolijoen aluelautakunnan tehtävänä on vaikuttaminen Kajaanin kaupungin päätöksentekoon sekä kaupungin Vuolijoen osa-alueen kehittäminen. Aluelautakunnan toimialueena on aiemman Vuolijoen kunnan alue. Aluelautakunnan tehtävät ja toimivalta.

1. päättää kaupunginvaltuuston myöntämien määrärahojen kohdentamisesta ja käyttämisestä tehtävän mukaiseen käyttötarkoitukseen ja tekee tarvittavat
hankintapäätökset

2. suunnittelee, arvioi, toteuttaa ja seuraa alueen kehittämishankkeita ja osallistuu tarvittaessa hankerahoitukseen ja rahoituksen hakemiseen

3. avustaa kyläyhdistyksiä ja muita aktiivisia kyläyhteisöjä kehittämis- ja investointihankkeissa

4. edistää alueensa asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, hyvinvointia ja lähipalveluiden kehittymistä

5. aluelautakunnalla on lausunto-oikeus kuntastrategiaan ja talousarviovalmisteluun sekä asioihin, joiden ratkaisulla on huomattava vaikutus sen toimialueen asukkaiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin. (kv 31.5.2021)

Vuolijoen aluelautakunnan jäsenet 2021 – 2025

KyläJäsenVarajäsen
KuusirantaKallio Tuija, puheenjohtaja
Haataja Ari, puheenjohtaja
ari.haataja1@outlook.com
KäkilahtiAlasalmi Lasse, varapuheenjohtajaKomulainen Ari
KoskiTervaniemi Eveliina
eveliina.tervaniemi@kajaani.net
Karjalainen Ilkka
Kytökoski-SaaresmäkiTall Ari-PekkaPikkarainen Marita
OjanperäHaataja RailiSchroderus Hilla
OtanmäkiKaltiola Pekka
Ylisirniö Sirpa
OunasMäättä Toivo
toivo.maatta@gmail.com
Karjalainen Merja
merjakarjalaine2@gmail.com
VuolijokiSoini Juhani (Jussi)Mikkonen Teemu
VuottolahtiHaataja Antti
antti.haataja1@hotmail.com
Leinonen Ulla

Tiedusteluihin vastaa