Hyppää sisältöön

Vuolijoen aluelautakunta

Vuolijoen aluelautakunnan tehtävänä on vaikuttaa Kajaanin kaupungin päätöksentekoon sekä kehittää Vuolijoen aluetta. Aluelautakunnan toimialueena on aiemman Vuolijoen kunnan alue. Aluelautakunta toimi kokeiluna vuoden 2019 loppuun saakka, jonka jälkeen se vakinaistettiin. Aluelautakunta

  • antaa lausuntoja kuntastrategiasta ja talousarviovalmistelusta sekä asioista, joiden ratkaisulla on huomattava vaikutus alueen asukkaiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin.
  • antaa lausuntoja alueensa yleis- ja asemakaavoista ja niiden muutoksista.
  • vastata kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa määritellyistä palveluista alueellaan osoitettujen määrärahojen puitteissa. Tällöin aluelautakunta kehittää, ohjaa, seuraa, valvoo ja arvioi niiden toteuttamista kaupunginhallituksen alaisuudessa.
  • edistää alueensa kylien, kansalaisjärjestöjen ja muiden toimijoiden keskinäistä yhteistyötä sekä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.
  • edistää alueensa asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä lähipalveluiden kehittymistä. Siinä tarkoituksessa aluelautakunta tekee yhteistyötä kaupungin alueen sosiaali- ja terveydenhuollon ja hyvinvointipalvelujen järjestäjä- ja kehittäjätahojen kanssa.

Vuolijoen aluelautakunnan jäsenet 2021 – 2025

KyläJäsenVarajäsen
KuusirantaKallio Tuija, puheenjohtaja
Haataja Ari, puheenjohtaja
ari.haataja1@outlook.com
KäkilahtiAlasalmi Lasse, varapuheenjohtaja
KoskiTervaniemi Eveliina
eveliina.tervaniemi@kajaani.net
Leinonen Niilo
Kytökoski-SaaresmäkiTall Ari-PekkaPikkarainen Marita
OjanperäHaataja RailiSchroderus Hilla
OtanmäkiKaltiola Pekka
Ylisirniö Sirpa
OunasMäättä Toivo
toivo.maatta@gmail.com
Karjalainen Merja
merjakarjalaine2@gmail.com
VuolijokiSoini Juhani (Jussi)Teemu Mikkonen
VuottolahtiHaataja Antti
antti.haataja1@hotmail.com
Leinonen Ulla

Tiedusteluihin vastaa