Hyppää sisältöön

Vuolijoen aluelautakunta

Vuolijoen aluelautakunnan tehtävänä on vaikuttaa Kajaanin kaupungin päätöksentekoon sekä kehittää Vuolijoen aluetta. Aluelautakunnan toimialueena on aiemman Vuolijoen kunnan alue. Aluelautakunta toimi kokeiluna vuoden 2019 loppuun saakka, jonka jälkeen se vakinaistettiin. Aluelautakunta

  • antaa lausuntoja kuntastrategiasta ja talousarviovalmistelusta sekä asioista, joiden ratkaisulla on huomattava vaikutus alueen asukkaiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin.
  • antaa lausuntoja alueensa yleis- ja asemakaavoista ja niiden muutoksista.
  • vastata kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa määritellyistä palveluista alueellaan osoitettujen määrärahojen puitteissa. Tällöin aluelautakunta kehittää, ohjaa, seuraa, valvoo ja arvioi niiden toteuttamista kaupunginhallituksen alaisuudessa.
  • edistää alueensa kylien, kansalaisjärjestöjen ja muiden toimijoiden keskinäistä yhteistyötä sekä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.
  • edistää alueensa asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä lähipalveluiden kehittymistä. Siinä tarkoituksessa aluelautakunta tekee yhteistyötä kaupungin alueen sosiaali- ja terveydenhuollon ja hyvinvointipalvelujen järjestäjä- ja kehittäjätahojen kanssa.

Vuolijoen aluelautakunnan jäsenet 2020 – 2021

KyläJäsenVarajäsen
KuusirantaHaataja Ari, puheenjohtaja
ari.haataja1@outlook.com
Kallio Tuija
KoskiTervaniemi Eveliina, varapuheenjohtaja
eveliina.tervaniemi@kajaani.net
Leinonen Niilo
KäkilahtiKomulainen Ari
ari.komulainen61@gmail.com
Ahlström Sari
OjanperäSchroderus Hilla
hilla.schroderus@gmail.com
Sivonen Antti
OtanmäkiOhtonen Auli
Kaltiola Pekka
OunasMäättä Toivo
toivo.maatta@gmail.com
Karjalainen Merja
merjakarjalaine2@gmail.com
VuolijokiOhtonen Päivi
paivi.ohtonen@luukku.com
Soini Jussi
VuottolahtiHaataja Antti
antti.haataja1@hotmail.com
Leinonen Ulla

Tiedusteluihin vastaa