Hyppää sisältöön

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään Kuntalain 121 pykälässä. Sen lisäksi tarkastuslautakunnan on

1. seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tilintarkastajan tehtävien suorittamista sekä tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi,
2. huolehdittava tilintarkastusta varten olemassa olevista voimavaroista, jotta tilintarkastus voidaan tehdä hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä
3. tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan sekä sisäisen tarkastuksen tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa. Ennen arviointikertomuksen valmistumista tarkastuslautakunta voi antaa valtuustolle tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä. Tarkastuslautakunta voi raportoida tilikauden aikana valtuustolle muista merkittävistä havainnoista.

Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana ja asioiden esittelijänä toimii Ari Toppinen ja varapuheenjohtajana Pasi Arffman. Sihteerinä toimii hallintosuunnittelija.

Tarkastuslautakunnan jäsenet 2017 – 2021

JäsenVarajäsen
Toppinen Ari, puheenjohtajaLeppänen Akseli
Arffman Pasi, varapuheenjohtajaRomppainen Mikko
Klemetti KyöstiLesonen Jouni
Kyllönen SariMikkonen Ritva
Törrö LeenaTartia-Jalonen Aila

Tiedusteluihin vastaa