Hyppää sisältöön

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään Kuntalain 121 pykälässä. Sen lisäksi tarkastuslautakunnan on

1. seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tilintarkastajan tehtävien suorittamista sekä tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi,
2. huolehdittava tilintarkastusta varten olemassa olevista voimavaroista, jotta tilintarkastus voidaan tehdä hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä
3. tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan sekä sisäisen tarkastuksen tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa. Ennen arviointikertomuksen valmistumista tarkastuslautakunta voi antaa valtuustolle tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä. Tarkastuslautakunta voi raportoida tilikauden aikana valtuustolle muista merkittävistä havainnoista.

Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana ja asioiden esittelijänä toimii Toni Raesalmi ja varapuheenjohtajana Minna Leinonen. Sihteerinä toimii hallintosuunnittelija.

Tarkastuslautakunnan jäsenet 2021 – 2025

JäsenVarajäsen
Raesalmi Toni, puheenjohtajaHärkönen Kimmo
Kinnunen Eveliina, varapuheenjohtajaPöllänen Tuija
Husu VilhoKyllönen Antero
Suutari HannuSistonen Toivo
Törrö LeenaTartia-Jalonen Aila

Tiedusteluihin vastaa