Hyppää sisältöön
Leikkipuisto

Kajaanin kylät

Kajaanin kaupunki kehittää kyliään ja kaupunginosiaan kylä- ja kaupunginosaohjelman avulla. Ohjelman piiriin kuuluu koko Kajaanin alue. Kylä- ja kaupunginosaohjelman lisäksi Vuolijoen kuntaliitos aluetta kehittää Vuolijoen aluelautakunta.

Kylä- ja kaupunginosaohjelma

Kylä- ja kaupunginosaohjelmassa tarkastellaan Kajaanin kylien ja kaupunginosien kehittämiskysymyksiä asukkaiden ja toimijoiden näkökulmasta ja pyritään vahvistamaan alueiden kehitysedellytyksiä. Ohjelmassa määritellään kylien ja kaupunginosien rooli kaupungin kehittämisessä ja osana kaupungin talous- ja toimintasuunnittelua. Kajaanin uudessa kaupunkistrategian kokonaisuudessa ohjelma on yksi kuudesta poikkileikkaavasta alaohjelmasta.

Keskeistä on kylien ja kaupunginosien saaminen luontevaksi osaksi kaupungin strategian ja talousarvion valmistelua ja toteutusta. Kylien ja kaupunginosien asioita tuodaan ohjelman kautta talousarvion tiedontuotantoon, päätöksentekoon, johtamiseen ja kansalaiskeskusteluun.

Vuosina 2023-2026 ohjelmassa on kehittämistä ohjaamassa neljä teemaa:

 1. Yhteisöllisyys ja kansalaisvaikuttaminen
  Tavoitteena on, että Kajaanissa on yhteisöllisiä, turvallisia ja aktiivisia kyliä ja kaupunginosia, joiden kehittäminen on asukaslähtöistä, suunnitelmallista, eri-ikäisten tarpeet huomioon ottavaa ja koko kaupungin alueen vuorovaikutusta tukevaa. Osallistava alueellinen yhteissuunnittelu edellyttää asukkaiden, viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden tasa-arvoista vuorovaikutusta ja sitoutumista tehtyihin päätöksiin.
 2. Palvelut
  Tavoitteena on, että kylissä ja kaupunginosissa on lasten ja nuorten kasvatuspalveluja sekä omaehtoista, asukaslähtöistä ja ennaltaehkäisevää hyvinvointia tukevaa harraste- ja palvelutoimintaa. Kuntalaisten tasa-arvoa saatavuudessa tuetaan monipuolisilla ja monimuotoisilla asukasta lähelle tulevilla palveluilla.
 3. Ympäristö, asuminen ja yhteydet
  Tavoitteena on, että mahdollisuus tilavaan ja luontoläheiseen asumiseen kylillä ja kaupunginosissa säilyy ja paranee, kun niiden kaavoitus, vesi- ja jätevesihuolto, asuinympäristöt ja yhteydet ovat kunnossa.
 4. Elinkeinot, yrittäjyys ja työ
  Tavoitteena on parantaa maaseutuelinkeinojen ja –yrittäjyyden kehittymisen toimintaedellytyksiä erityisesti luonnonvaroihin, luontoon ja palveluyrittäjyyteen perustuvassa yritystoiminnassa sekä erityisesti nuorten työllistymisessä. Työvoiman saatavuuden varmistaminen.

Kylä- ja kaupunginosaohjelman seurantaryhmän kokoonpano.

Vuolijoen aluelautakunta

Vuolijoen liitosalueella kehittämistä toteuttaa Vuolijoen aluelautakunta tiiviisti yhteistyössä alueella toimivien yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Aluelautakunnan jäsenet ovat Vuolijoen alueen kylien esittämiä ja kyläkokouksen vahvistamia jäseniä. Lopullisen jäsenesityksen kyläkokoukselta vastaanottaa kaupunginhallitus, joka virallisesti valitsee jäsenet lautakunnan kokoonpanoon.

Aluelautakunnan tiekartan painopisteet ovat:

 • kehittämistyön resurssit
 • asuminen
 • palvelut
 • yrittäjyys ja työ
 • alueellinen imago

Vuolijoen aluelautakunnan kokoonpano ja päätökset. 

Kajaanin maaseudun kehittämisen yhteistyökumppanit.

Maaseutuverkoston Youtube-kanavalla on kattava valikoima videotallenteita maaseudun ajankohtaisista asioista ja koulutuksista.

Kajaanin kaupungin avustukset

Yhteystiedot