Hyppää sisältöön
Nainen pitää käsiensä välissä pientä keltaista kukkaa

Maaseudun turvallisuus

Pitkien välimatkojen maaseudulla kylien vapaaehtoisten verkoston tarjoama apu luo turvaa asukkaille. Viranomaisten tarjoamat koulutukset vapaaehtoistoimintaan, maatilojen- ja kylien varautumiseen ylläpitävät maaseudun asukkaiden avun antamisen, saamisen ja varautumisen taitoja.

TURVALLISUUTTA KAINUUN MAASEUDULLE-HANKKEESTA ELÄMÄÄN

Kajaanin infotilaisuus kylä- ja kaupunginosapäälliköille pidettiin 11.1.2022 klo 18-20

Kokonaisturvallisuus on suomalaisen varautumisen yhteistoimintamalli, jossa yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä. Lähde: Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017.

Turvallisuutta Kainuun maaseudulle hankkeen tavoitteena on muodostaa Kainuun maakunnan alueelle maaseudun alueellisia vapaaehtoisia pelastusryhmiä 25 kpl, jotka omalla toiminnallaan edistävät maaseudun yleistä turvallisuutta ja toimivat tarvittaessa pelastustoimen tai jonkin muun toimivaltaisen viranomaisen tai kunnan tukena poikkeavissa tilanteissa. Hankkeen kautta on sijoitettavissa 15 kpl sydäniskureita (sydäniskuri neuvoo käyttäjää joko suomen- tai englanninkielellä sekä opastaa elvytyksen aikana ja metronomi auttaa oikean painelutahdin säilyttämisessä). Turvallisuussuunnitelmia on mahdollista toteuttaa tai päivittää, jos suunnitelma on jo olemassa. Hankkeessa on myös info- ja turvallisuusviestintätilaisuuksia turvallisuuden edistämiseksi ja sen aikana on mahdollista muodostaa maaseudun yhdyshenkilöiden verkosto sekä yhdyspinta viranomaisten, kunnan ja muiden keskeisten sidosryhmien välille.

Maaseudun arjen turvallisuuden kehittäminen siten, että kylien asukkaat kokevat asumisen omassa kodissaan omalla kylällään turvalliseksi.

Infotilaisuudessa annettiin kyläpäälliköille tehtäväksi koota maaseudun turvallisuudesta kiinnostuneet henkilöt ja tämän jälkeen ilmoittautua ryhmän kanssa hankekoordinaattori Jari Pirttimaalle p. 0505274673, sähköposti jari.pirttimaa@kainuunnuotta.net. Jarilta voi myös kysyä lisätietoja hankkeesta. Yhteistyössä mukana myös Kainuun pelastuslaitos.

KS: Kainuun maaseudulle tulossa vapaaehtoisia turvallisuusryhmiä