Hyppää sisältöön
Ahma kävelemässä metsässä

Riista- ja petovahingot

Riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta säädetään riistavahinkolaissa.

Tällä hetkellä korvataan hirvi- ja suurpetoeläinten aiheuttamat vahingot.

Hirvieläin vahingosta ilmoittaminen

Ilmoita hirvieläimen aiheuttamasta vahingosta välittömästi tapahtumapaikan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Vahingonkorvauksen hakija voi tehdä vahinkoilmoituksen kuntaan lomakkeella 148 tai Vipu-palvelussa. Lomakkeella tai Vipu-palvelussa  tehty vahinkoilmoitus on samalla myös korvaushakemus. Tärkeintä on, että maaseutuelinkeinoviranomainen pääsee toteamaan ja arvioimaan vahingon mahdollisimman nopeasti.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen pitää viipymättä vahinkokatselmuksen vahinkopaikalla. Maaseutuelinkeinoviranomainen laatii maa- ja metsätalousministeriön vahvistaman kaavan mukaisen arviointiasiakirjan.

Petovahingot

Suurpetojen (karhu, ahma, susi ja ilves) aiheuttamista viljelys-, eläin-, irtaimisto- ja porovahingoista voi hakea korvausta. Vahinko on ilmoitettava vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jotta hän pääsee toteamaan ja arvioimaan vahingon mahdollisimman nopeasti.

Vahinkoilmoituksen voi tehdä puhelimella, sähköpostilla tai lomakkeella 131. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen suorittaa vahinkoa kosekvan maatotarkastuksen, jossa hän toteaa ja arvioi vahingon, sekä laatii arviointiasiakirjan. Maastotarkastukseen kutsutaan mukaan korvauksen hakijan lisäksi riistanhoitoyhdistyksen edustaja.

Suurpetojen vahinkoina voidaan korvata:

  • viljelysvahingot pelloille, puutarhalle, taimistolle ja kootulle sadolle
  • eläinvahingot kotieläimelle, viljellylle eläimelle, hunajasadolle sekä eläintepitoon käytetyille aidoille, rakennuksille ja muille vastaaville rakenteille
  • irtaimistovahingot elottomalle irtaimistolle

Lomakkeiden käsittely

Lomakkeet voi palauttaa sähköpostin liitteellä, postittamalla ne osoitteeseen Kajaanin maaseututoimisto, PL 113, 87101 Kajaani tai tuomalla ne kaupungintalolle  Kajaani Infoon tai aulan postilaatikkoon. Virka-ajan ulkopuolella lomakkeita voi jättää kirjekuoressa myös ulko-oven vieressä olevaan postilaatikkoon. Tarvittaessa voit olla myös yhteydessä Sotkamon ja Kuhmon maaseutupalveluihin.