Hyppää sisältöön
Luma /steam sertifikaatti
Kajaanin lyseolle myönnetty LUMA/STEAM-sertifikaatti 17.5.2024.

Kajaanin lyseolle on myönnetty LUMA/STEAM-sertifikaatti

Kajaanin lyseo on saavuttanut LUMA/STEAM-koulun sertifikaatin. Sertifikaatti myönnettiin koulun systemaattisesta työstä matemaattis-luonnontieteelliseen ja teknologiseen osaamiseen liittyvän pedagogiikan, opetushenkilöstön osaamisen, oppimisympäristön, verkostojen ja yhteistyön sekä johtamisen kehittämisessä.

LUMA/STEAM-koulun sertifikaatti on myönnetty Kajaanin lyseolle alueen LUMA-keskuksen toimesta. Sertifikaatin kehittämisessä ovat olleet mukana Teknologiateollisuus ry, Oulun, Tampereen ja Turun kaupungit sekä Oulun yliopisto. Tämä yhteistyö on mahdollistanut Kajaanin lyseon pedagogisen toiminnan kehittämisen, jota koulu voi hyödyntää myös muun pedagogiikka- ja toimintakulttuurin kehittämisessä.

Sertifiointiprosessi on ollut koululle merkittävä oppimisen paikka ja se osoittaa sitoutumista laadukkaaseen perusopetukseen sekä matemaattis-luonnontieteelliseen ja teknologiseen opetukseen. Kajaanin lyseo on tehnyt perusteellisen itsearvioinnin ja panostanut koulun toimintakulttuurin kehittämiseen. Tavoitteena on tarjota oppilaille parhaat mahdolliset valmiudet tulevaisuuden haasteisiin.

Kajaanin lyseossa aloitti syksyllä 1998 ensimmäinen matematiikkaluokka. Syksystä 1999 alkaen koulumme oli LUMA-pilottikouluna eli mukana valtakunnallisessa matemaattisten ja luonnontieteellisten aineiden kehittämishankkeessa. On hienoa saada tällainen tunnustus pitkäjänteisestä työstämme, iloitsee Kajaanin lyseon rehtori Marko Kuvaja.

LUMA/STEAM-koulun sertifikaatti vahvistaa myös koulun laajaa verkostoyhteistyötä. Tiivistä yhteistyötä on tehty eri yritysten, järjestöjen ja oppilaitosten kanssa, esim. Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kajaanin datakeskus (CSC) kanssa. Tämä yhteistyö avaa oppilaille uusia mahdollisuuksia ja auttaa heitä näkemään, miten matemaattis-luonnontieteellinen ja teknologinen osaaminen voi liittyä käytännön elämään ja työelämään.

LUMA/STEAM-koulun sertifikaatti on tunnustus Kajaanin lyseon vahvuudesta ja osaamisesta matemaattis-luonnontieteellisessä ja teknologisessa opetuksessa. Sertifikaatti rohkaisee jatkamaan innostavan ja innostuneen oppimisympäristön kehittämistä jatkossakin.

Lisätietoja:

Janne Juntunen
lehtori
p. 044 4214147
janne.juntunen@edukajaani.fi

LUMA-keskus Suomi verkkosivut