Hyppää sisältöön
Kädet näppäimistöllä

Rakennusvalvonnan sähköisen asioinnin ohje

Ohjeet

 • rakennus- ja toimenpideluvat
 • jatkoaikahakemukset
 • purkamisluvat ja -ilmoitukset
 • maisematyöluvat ja puiden kaataminen asemakaava-alueella

 

Suora osoite sähköiseen lupahakemukseen on

https://asiointi.kajaani.fi/epermit

Valitse avautuvassa ikkunassa Rakennusluvat ja hakemukset ja kirjaudu sisään. Ensimmäisellä kirjautumiskerralla kerralla luo itsellesi käyttäjätunnus. Muista tallettaa salasana. Saat linkin sähköpostiin, jonka kautta voit aktivoida tunnukset.

 • Tämän jälkeen saat luettelon ja voit valita eri lupatyyppivaihtoehdoista (rakennuslupa, toimenpidelupa, purkamislupa, maisematyölupa). Hakemuksen avaaminen edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista. Se tehdään verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta käyttäen. Mobiilivarmenteen saat käyttöösi kun otat yhteyden omaan puhelinoperaattoriin.

 • Lupahakemuksen täyttäjä antaa ohjelmassa käyttöoikeudet hankkeen eri osapuolille (lisää käyttäjätunnukset Käyttöoikeudet-kenttään). Käyttöoikeus voidaan antaa vain henkilölle, jolla on käyttäjätunnus ohjelmaan. Kun käyttäjätunnus lisätään, ohjelma lähettää automaattisesti kirjautumislinkin kyseisen henkilön sähköpostiin. Näin hän pääsee seuraamaan hakemuksen käsittelyä ja täydentämään sitä kirjautumalla sisälle. Henkilöitä joille annetaan käyttöoikeuksia ovat esimerkiksi valtuutuksen antanut luvanhakija, muu omistaja, isännöitsijät, jne. Vastuuhenkilöt saavat käyttöoikeuden automaattisesti, kun vahvistavat oman roolinsa (kts kohta 4 jäljempänä).

 • Täytä Rakennuspaikka – kenttä.Rakennustoimenpide – mökki-merkin alle täydennetään rakennuksen tiedot, joiden perusteella rakennukset tilastoidaan. Jos hanke sisältää useita erityyppisiä rakennushankkeita tai useita rakennuksia, saadaan uusi mökki-merkki Lisää rakennushanke -painikkeesta.
  Täytä Selostus-kentän tiedot, kirjoita myös mikäli hakemukseen sisältyy poikkeamisia tai jos hakemus liittyy johonkin jo myönnettyyn lupaan.

  Tarkista Yhteystiedot-kentästä että luvanhakijana on tontin haltijat. Lisää maksajan yhteystiedot. Huom! Isommissa hankkeissa maksajan osoite on usein eri kuin postiosoite, tarkista rakennuttajalta oikea maksuosoite. Y- ja henkilötunnukset ovat pakollisia.

  Sisältöä pääsee täydentämään sen jälkeen, kun on painanut Muokkaa-painiketta.

 • Täytä ainakin Pääsuunnittelijan ja yleensä myös Vastaavan työjohtajan yhteystiedot.Täydennä vähintään nimet ja sähköpostiosoitteet ja alasvetovalikosta valitse sähköinen vastuuhenkilön vahvistaminen eli kutsut sähköpostilla vastuuhenkilöt rakennushankkeelle. Henkilön on vahvistettava jokainen vastuurooli linkin saatuaan erikseen. Vastuuhenkilön on huomioitava, että linkki ei toimi käytön eli vastuuroolivahvistuksen jälkeen, vaan jatkossa vastuuhenkilön kirjautuminen sähköiseen asiointiohjelmaan tapahtuu ohjelman sivuilla, omalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Mikäli vastuuhenkilöllä ei vielä ole ollut tunnuksia, ne on nyt tehtävä ohjelman Kirjaudu Sisään -ikkunassa.

  Vastuuhenkilö täyttää omat tietonsa niiltä osin kuin ne puuttuvat, sekä liittää mukaan pätevyystodistukset, mikäli ei ole aikaisemmin ollut vastaavassa roolissa. Viranomainen selvittää tämän jälkeen pätevyydet ja tilanteen mukaan vahvistaa asian tai ohjaa luvanhakijaa etsimään hankkeelle uuden pätevyysvaatimukset täyttävän vastuuhenkilön.

 • Piirustukset liitetään mukaan sähköisinä tiedostoina, samoin tarvittavat muut liitteet.Mittakaavaan piirretyt pääpiirustukset on esitettävä uudistuneen (1.1.2018) rakentamismääräyskokoelman mukaisesti. Liitteen tiedostomuoto on pdf, tarkista että liite on tallennettu oikeinpäin, varsinkin pääpiirustukset ovat usein kyljellään mitä ei voida hyväksyä arkistoon. Rakennuspiirustukset siirretään ja säilytetään sähköisessä arkistossa pysyvästi, Arkistolaitoksen antamien määräyksien mukaisesti.

  Pääpiirustuksien sisältöön ja kelpoisuuteen on kiinnitettävä huomiota, tarkista vaatimukset etukäteen. Suunnitelmien puutteet on yleisin syy lupakäsittelyn viivästymiselle.

  Mikäli rakennuspaikan haltijana on useampi henkilö, tarkista että olet muistanut nimetä kaikki luvanhakijoiksi ja lisää kaikilta allekirjoitettu valtakirja osoitettuna lupahakemuksen täyttäjälle. Myös puolisolta toiselle.

 • Muista tarkistaa edellyttääkö hanke naapurikuulemista ja lisää kuulemiset tarvittaessa liitteeksi. Voit pyytää naapuritietojen julkaisemista välilehdellä, jolloin rakennusvalvonta vahvistaa sinulle ketä tarvitsee kuulla ja heidän yhteystietonsa. Julkaisuista tiedoista saat käyttöösi ja tulostettavaksi Naapurinkuulemislomakkeen. Jos haluat, että rakennusvalvonta tiedottaa naapureille rakennushankkeesta, kerro vapaamuotoisesti Viestit- viestikentässä rakennusvalvontaan. Naapureille tiedottamisesta peritään voimassaolevan taksan mukaisesti.

 • Kun lupahakemus on ”jätetty”-tilassa Perustiedot-välilehteä ei voi muokata. Rakennusvalvonta voi pyynnöstäsi palauttaa jätetyn lupahakemuksen täydennettäväksi. Lupahakemus palautetaan myös, mikäli siinä on puutteita. Viestintä ja täydennyspyynnöt hakijan sekä hakemukseen liitettyjen henkilöiden ja rakennusvalvonnan välillä tapahtuvat Viestit-palstalla.Kun täydennät tai korjaat sinulle palautettua lupahakemusta, muista jättää lupahakemus uudelleen.

 • Päätöksiä valmistellaan rakennustarkastajien viranhaltijapäätöksenä, viikottain.

  Kun päätöskäsittely on valmis, lupapäätös sekä pääpiirustukset ovat Päätös-välilehdellä pdf-liitteinä. Muista tallentaa ne itsellesi tai ota tulosteeksi taloyhtiön tai kiinteistön asiakirjoihin.

  Lue päätös ja ehdot huolellisesti ja toimita se tarpeen mukaan eteenpäin niille osapuolille, joilla ei ole käyttöoikeutta sähköiseen hakemukseen. Tämä on erityisen tärkeää mikäli sinut on valtuutettu hakemaan lupaa jonkun puolesta, sinun on toimitettava päätös hankkeeseen ryhtyvälle.

Pääpiirustuksien sisältöön ja kelpoisuuteen on kiinnitettävä huomiota, tarkista vaatimukset etukäteen. Suunnitelmien puutteet on yleisin syy lupakäsittelyn viivästymiselle.

Rakentamisvaihe sähköisessä asiointipalvelussa

Kun olet saanut lupapäätöksen ja se on lainvoimainen, varsinainen rakennus- tai toimenpidetyö voi alkaa.

Ennen aloittamista tarkista, että hankkeelle on nimetty lupaehdoissa vaaditut vastuuhenkilöt. Voit täydentää mahdolliset puuttuvat vastaavien työnjohtajien tiedot ja lähettää heille kutsun eli Vastuuhenkilö-linkki sähköpostitse (kts kohta 4). Ilmoita työn aloittamisesta ohjelman kautta Viestit-kentässä.

Erityissuunnitelmat, mikäli niitä hankkeen lupaehdoissa on pyydetty, liitetään palveluun pdf-liitteinä. Sellaiset rakenne- ja erityissuunnitelmat, jotka koskevat työmaan aloitusvaihetta, on liitettävä sähköiseen järjestelmään ennen aloituskokousta. Aloituskokouksen tarve määritellään lupaehdoissa ja mikäli ehdoissa on määrätty aloituskokous pidettäväksi, sen kutsuu koolle rakennushankkeeseen ryhtyvä.

 • Vastaava työnjohtaja ja pääsuunnittelija merkitsevät oman tarkastuslistansa mukaisesti tehdyt tarkastukset. Kun rakennustyöt ovat siinä vaiheessa, että lupaehtojen mukainen viranomaiskatselmus voidaan suorittaa, tarkastusvaiheen vastuuhenkilö käy kirjaamassa omat tarkastettavat alueet sähköiseen järjestelmään ja tilaa sen jälkeen viranomaiskatselmuksen. Hankkeeseen ryhtyvän velvollisuus on seurata hankkeen edistymistä.

  Katselmus tilataan rakennusvalvonnan asiakaspalvelusta ja siitä huolehtii aina rakennuttaja tai hänen edustajansa (esim. vastaava työnjohtaja), jos he ovat näin sopineet.

 • Rakennustarkastajat merkitsevät suoritetut katselmukset huomautuksineen asiointipalveluun, jolloin ne ovat kaikkien asianosaisten nähtävissä reaaliaikaisesti.

  Katselmuspöytäkirjat, mukaan lukien hankkeen loppukatselmuspöytäkirja liitetään sähköisesti allekirjoitettuna Päätökset-välilehdelle. Voit tallentaa tai halutessasi tulostaa paperisen version talteen omiin asiakirjoihin.

Yhteystiedot