Hyppää sisältöön

Rakennusluvan hakeminen

Rakennus- ja toimenpidelupia haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta. Sähköisesti voi hakea esimerkiksi rakennus- ja toimenpidelupia, maisematyölupia ja purkamislupia, jotka käsitellään rakennusvalvonnassa.

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Lupapäätöksestä lähetetään lasku ohjelmassa ilmoitetulle maksajalle. Lupaehtoihin kirjatut katselmukset ja maastomittaukset laskutetaan kaikki samalla kertaa. Ylimääräiset maastomittaukset laskutetaan erikseen.

Siirry sähköiseen asiointiin

Kun hankkeelle on myönnetty lupa, rakentaminen etenee vaiheittain. Rakennushankkeeseen ryhtyvä, eli rakennuttaja on aina viime kädessä kokonaisvastuussa rakennushankkeesta.

Rakentamisen vaiheet

 1. Vastuuroolit
 2. Aloittaminen
 3. Hankkeen maastomittaukset
 4. Tarkastusasiakirjojen täydentäminen
 5. Viranomaiskatselmukset
 6. Valmistuminen
Lue tarkemmat ohjeet rakentamisen vaiheista

Onko rakennuslupa pakollinen?

Rakennuslupa on oltava lähes kaikessa rakentamisessa. Lupa vaaditaan uuden rakennuksen rakentamiseen, ja suurempien peruskorjausten tekemiseen joilla on vaikutusta terveyteen ja turvallisuuteen.

Rakennuslupa tarvitaan esimerkiksi sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, mikä on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen sekä laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Myös rakennuksen käyttötarkoituksen olennainen muutos vaatii rakennusluvan.

Jos tilan käyttötarkoitusta muutetaan esimerkiksi laajentamalla pesuhuonetta tai vesi- ja viemäripisteiden paikkoja siirretään, vaaditaan työlle yleensä toimenpidelupa, mutta joissain tapauksissa jopa rakennuslupa. Asia on syytä selvittää rakennusvalvonnasta heti suunnittelun alkuvaiheessa. Esimerkiksi ikkunoiden vaihto voi myös muuttaa rakennuksen ulkonäköä. Jos ikkunamalli muuttuu, on vaihtotyölle haettava toimenpidelupa.

Toimenpidelupa

Toimenpidelupa voidaan hakea sellaisten rakennelmien pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei edellytä varsinaista rakennuslupaa. Pienet rakennelmat kuten katokset, kesäkeittiöt, laiturit, mastot yms. edellyttävät toimenpidelupaa.

 • Rakennuksen julkisivun tai kattomuodon muuttaminen
 • Ulkoverhouksen rakennusmateriaalin muuttaminen
 • Katukuvaan vaikuttavan markiisin asettaminen
 • Ikkunajaon eli julkisivun muuttaminen
 • Rakennuksen huoneistojärjestelyjen muuttaminen
 • Joissain tapauksissa aidan, tai kadun reunusmuurin rakentaminen

Miksi lupajärjestelmää tarvitaan? 

Rakennusvalvonnalla ja siihen kuuluvalla lupamenettelyllä pyritään huolehtimaan yleisen edun vaatimusten huomioon ottaminen rakentamisessa. Samalla täyttyy kunnan velvollisuus ylläpitää rakennus- ja huoneistorekisteriä valtion tietojärjestelmiin.

Rakentaminen ei ole vain siihen ryhtyvän asia. Rakennettu ympäristö vaikuttaa kaikkien viihtyvyyteen. Lupajärjestelmän tarkoituksena on ennalta varmistaa se, että rakennettavaksi suunniteltu rakennus tai muu toimenpide soveltuu rakennettuun ympäristöön ja maisemaan. Lisäksi rakennuksen tulee täyttää käyttötarkoituksen edellyttämät rakenteiden lujuuden ja vakauden, paloturvallisuuden, hygienian, terveyden ja ympäristön, käyttöturvallisuuden, meluntorjunnan sekä energiatalouden ja lämmöneristyksen perusvaatimukset.