Hyppää sisältöön
Mittausyksikkö Kangasmaastossa

Rakennuslupaan liittyvät maksut

Rakentaminen on luvanvaraista toimintaa ja luvanhakija on velvollinen suorittamaan rakennusvalvonnan luvista tarkastus- ja valvonta- sekä rekisterin ylläpitotehtävistä kunnalle maksun vahvistetun taksan mukaisesti. Maksut peritään ennalta. Rakentamiseen saattaa liittyä muitakin maksuja (vesi- ja viemäriliitokset, hulevesiverkoston liittymäkaivomaksu, sähköliittymät jne).

Muutama esimerkki:

150 m2 asuinrakennuksen ja 50 m2 talousrakennuksen rakentaminen:

lupahinta on keskimäärin 2300-2500 euroa.

Hintaan vaikuttaa myös onko naapureiden kuulemiset annettu rakennusvalvonnan tehtäväksi.

 • Asuinrakennus perusmaksu 440 eur
 • Lisäksi neliöiden mukaan (katokset mukaan lukien) 4,40 eur/m2
 • Sijainnin merkintä (okt) 324 eur
 • Sijaintikatselmus (okt) 162 eur
 • Talousrakennus perusmaksu 250 eur
 • Lisäksi neliöiden mukaan (katokset mukaan lukien) 2,50 eur/m2
 • Sijainnin merkintä (talousrakennus) 216 eur
 • Sijaintikatselmus (talousrakennus) 108 eur
 • Aloituskokous 120 eur
 • Naapurin kuulemiset rakennusvalvonnan toimesta 50eur/naapuri

Yhden 20 m2 pihasaunan tai yhden lämpöeristetyn varaston rakentaminen:

lupahinta on keskimäärin 620-670 euroa.

Hintaan vaikuttaa myös onko naapureiden kuulemiset annettu rakennusvalvonnan tehtäväksi.

 • Talousrakennus perusmaksu 250 eur
 • Lisäksi neliöiden mukaan (katokset mukaan lukien) 2,50 eur/m2
 • Sijainnin merkintä (talousrakennus) 216 eur
 • Sijaintikatselmus (talousrakennus) 108 eur

Asuinrakennuksen lämmitysjärjestelmän muutos tai vähäinen huoneistojärjestely:

Toimenpideluvan perusmaksu on 230 euroa. Mikäli maalämpökaivoja porataan asemakaava-alueella, toimenpidelupamaksun hinnan lisäksi veloitetaan maalämpökaivon sijainninmerkintä- ja/tai sijaintikatselmusmaksu.

Mikäli toimenpidelupaan liittyy muutosneliöitä tai naapurikuulemisia rakennusvalvonnan toimesta, niistä veloitetaan erikseen.

Rakentamiseen, tontin tai muun rakennuspaikan hankintaan liittyy monenlaisia muitakin kustannuksia, joihin on hyvä tutustua ennalta:

 • tontin varausmaksut
 • kaupanvahvistajan palkkiot
 • lohkominen, muut Maanmittauslaitoksen kirjaamismaksut
 • puiden kaatopalkkiot tontilta
 • maaperä- / pohjatutkimukset rakennuslupahakemuksen liitteeksi
 • erikseen pyydettävät, ylimääräiset rakennuspaikan sijaintimerkinnät
 • talous- ja jätevesiverkostoliittymät
 • hulevesiverkostoliittymät, liitoskaivomaksut
 • sähköliittymät (paikallinen sähköyhtiö)

Yhteystiedot

Kysy lisätietoja Kajaanin kaupungin suorittamiin lupa-, valvonta-  tai muihin viranomaistehtäviin liittyvistä maksuista:

rakennusvalvonta@kajaani.fi
maankayttopalvelut@kajaani.fi (tonttipalvelut)
kajaaninvesi@kajaani.fi (Kajaanin Veden ylläpitämät talous- ja jätevesiliittymät)