Hyppää sisältöön
Kaarnakatu - tonttikuvitus

Rakentamislaki 2025

Uusi rakentamislaki tuo ilmastonmuutoksen torjunnan osaksi rakentamisen lainsäädäntöä. Yksinkertaisemmalla lupajärjestelmällä ja korkeammalla lupakynnyksellä pyritään sujuvoittamaan rakentamista. Lakiuudistuksien tavoitteena on hiilineutraali yhteiskunta, rakentamisen laadun parantaminen ja digitalisaation edistäminen.

Malta vielä! Uusi Rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025

Rakentamista ohjaa jatkossa keskeisimmin kolme eri lakia:

 • Rakentamislaki 2025
 • Alueidenkäyttölaki 2025
 • RYTJ – Laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä 2024

Rakentamislain yhteydessä hyväksyttiin maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muutos, jonka myötä laista kumotaan rakentamista koskevat pykälät ja lain nimi muuttuu alueidenkäyttölaiksi. Alueidenkäyttölaki tulee voimaan 1.1.2025.

Lisäksi rakentamista ohjaa  jo voimaan tullut laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä (RYTJ-laki).

RYTJ-laki edellyttää, että kaavoituksen, rakentamisen ja tonttijakojen tietoja toimitetaan kunnan rekistereistä Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään rakennetun ympäristön tietojärjestelmään (RYHTI). Käytännössä rakentajien kannalta tämä tarkoittaa koneluettavien tietomallien laatimista rakennusluvan pääpiirustuksista. Ne toimitetaan rakennusvalvontaan luvan hakuvaiheessa sekä rakennushankkeen päättyessä lähetetään vielä lopullinen toteumamalli.

Rakentamislain, alueidenkäyttölain ja RYTJ-lain aiheuttamat muutokset rakennushankkeissa ovat kokonaisuutena huomattavat. Epäselviä ja ratkaisemattomia asioita on vielä paljon, koska rakentamista ohjaavat asetukset ja lopulliset tietomallimäärittelyt ovat vielä valmisteilla.

Rakennuslupamenettelystä vapauttaminen ei vapauta rakentamista!

Myös lupamenettelystä vapautetun rakennuksen rakentamisessa tulee noudattaa rakentamislakia, asetuksia (ml. rakentamismääräykset) ja alueella voimassa olevan kaavan ja rakennusjärjestyksen määräyksiä.

Jos lupamenettelystä vapautettu rakennus poikkeaa vähäisesti esimerkiksi kaavamääräyksestä, rakennushankkeelle on haettava poikkeamislupa, mutta se saattaa edelleen olla vapautettu rakentamislupamenettelystä.  Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi jos 29 m2 talousrakennus halutaan sijoittaa kaavassa merkityn rakentamisalueen ulkopuolelle.

Sellaisen rakennuksen rakentaminen, jolle nykyisen MRL:n mukaisesti voitaisiin myöntää rakennuslupa, vapautetaan lupamenettelystä tietyin rajoituksin. On hyvä muistaa, että jatkossakaan ei  saa rakentaa miten tahansa ja minne tahansa.

Tiedotamme asiasta lisää, kun uuden lain käyttöönotto lähenee. Lisätietoja ensisijaisesti sähköpostitse rakennusvalvonta@kajaani.fi

Rakentamislupa yksinkertaistaa lupajärjestelmää

Yksi uuden lain tavoitteista on lupaprosessien sujuvoittaminen. Laissa luetellaan sellaiset hankkeet, jotka tarvitsevat aina luvan (RakL 42 §).

  • asuinrakennus tai vapaa-ajan asuinrakennus, laajuudesta riippumatta
  • kooltaan vähintään 30 neliömetriä tai 120 kuutiometriä oleva rakennus
  • kooltaan vähintään 50 neliömetriä oleva katos
  • yleisörakennelma, jota voi käyttää yhtä aikaa vähintään viisi luonnollista henkilöä
  • vähintään 30 metriä korkea masto tai piippu
  • vähintään 2 neliömetriä oleva valaistu mainoslaite
  • maalämpöjärjestelmän energiakaivo
  • erityistä toimintaa varten rakennettava alue, josta aiheutuu vaikutuksia sitä ympäröivien alueiden käytölle
 • Vapaa-ajan asuinrakennuksen (eli mökin) määritelmän rajana voidaan pitää ruuanvalmistukseen tarvittavaa varustusta (hella, tiskipöytä yms). Mikäli rakennus on varusteltu edellä kuvatulla tavalla sille on haettava rakentamislupa.

  Talousrakennus, jossa on tulisija (esim. sauna) ja jonka laajuus on enintään 29 m2 ei tarvitse rakentamislupaa, kun siinä ei ole ruuanvalmistukseen tarvittavaa varustusta.

Lisätietoja asiasta