Hyppää sisältöön
Kädet näppäimistöllä

Anna palautetta varhaiskasvatuksesta tai esiopetuksesta

Toivomme saavamme palautetta toiminnastamme. Kehitämme toimintaamme saamamme palautteen perusteella.

Varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta kerätään säännöllistä palautetta huoltajille osoitetuilla kyselyillä. Varhaiskasvatuskysely toteutetaan joka toinen vuosi ja esiopetuskysely joka vuosi. Kehitämme toimintaamme saatujen vastausten perusteella.

Uudet asiakasperheet voivat antaa palautetta varhaiskasvatuksen aloitukseen liittyvästä palveluohjauksesta ja perehdytyksestä varhaiskasvatuspaikasta saadun kyselylinkin kautta.

Voit antaa palautetta varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta myös sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalaute.varhaiskasvatus@kajaani.fi

Yksityisen varhaiskasvatuksen osalta valvova viranomainen on aluehallintovirasto (AVI).

 • Anna palautetta varhaiskasvatuksesta/esiopetuksesta ensisijaisesti suoraan omaan varhaiskasvtusyksikköön (päiväkoti/perhepäivähoitaja).

  Voit halutessasi olla yhteydessä myös varhaiskasvatuksen hallintoon.

  Palautetta voi antaa myös Kajaanin kaupungin palautepalvelun kautta.

 • Varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta vastaavalle päiväkodin johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle. Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti Muistutuslomakkeella. Muistutus voidaan tehdä myös suullisesti erityisestä syystä.

  Muistutus on kirjattava ja käsiteltävä asianmukaisesti ja siihen on annettava kirjallinen vastaus kohtuullisessa ajassa muistutuksen tekemisestä. Muistutukseen annettuun vastaukseen ei saa hakea muutosta valittamalla. (Varhaiskasvatuslaki 54§ 540/2018)

  Sähköinen muistutuslomake varhaiskasvatuksen toiminnasta

 • Voit olla yhteydessä sosiaaliasiavastaavaan, jos olet tyytymätön sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen palveluihin. Tehtävä on neuvoa-antava, eikä asiavastaava tee päätöksiä tai myönnä etuuksia. Ristiriitatilanteissa asiat pyritään ratkaisemaan neuvotteluteitse ja tarvittaessa avustetaan muistutuksen tekemisessä. Palvelu on maksuton.

  Esite sosiaalialan vastaavan palveluista