Hyppää sisältöön
Lapset katsovat ikkunasta ulos

Lapsen hoitaminen kotona

Kotihoidontuki – lasten kotihoidontuki maksetaan vanhempainrahakauden jälkeen perheelle silloin, kun perheessä on alle 3-vuotias lapsi.

Yksityisen hoidon tuki maksetaan hoidon tuottajalle silloin, kun perheessä on alle kouluikäinen lapsi. Laskuri löytyy Kelan sivuilta.

Kuntalisä Kajaanissa – kuntalisän myöntämisen perusteena on lapsen huoltajien kokopäiväisestä työstä tai opiskelusta johtuva kokopäiväinen varhaiskasvatuksen tarve.

 • Kuntalisä on lapsikohtainen. Oikeus kuntalisään alkaa vanhempainrahakauden jälkeen ja päättyy koulun aloittamisvuoden heinäkuun loppuun.
 • Sivistyslautakunta päättää vuosittain kuntalisän määrästä. Esiopetusikäisestä maksetaan puolet kuntalisästä.
 • Kuntalisä myönnetään vain perheille, joiden kotikunta on Kajaani.
 • Perheen palkkaaman hoitajan täytyy olla kunnan hyväksymä ennen kuin kuntalisää voidaan maksaa
  • Hoitaja ei saa olla samassa taloudessa asuva perheenjäsen tai alaikäinen
  • Perhe ja hoitaja tekevät keskenään työsopimuksen. Perhe on työnantaja, jota koskee työnantajan velvollisuudet. Työsuhteen on oltava vähintään 1kk:n mittainen.
  • Työnantaja/perhe sopii yhteisen tapaamisen asiasta vastaavan varhaiskasvatuksen palvelupäällikön kanssa, joka tekee hyväksynnän Kelan WH 2-lomakkeeseen, joka löytyy Kelan lapsiperheiden lomakkeista.
 • Toppinen Sari

  vs. varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö

  Toimipaikka

  Päiväkodit ja perhepäivähoito

  Sivistystoimiala

  Varhaiskasvatus

  Päiväkodit ja perhepäivähoito

  Sivistystoimiala

  Varhaiskasvatus

 • Komulainen Tuula

  Varhaiskasvatuksen palveluasiantuntija

  Toimipaikka

  Aamu- ja iltapäivätoiminta

  Päiväkodit ja perhepäivähoito

  Sivistystoimiala

  Varhaiskasvatuksen hallinto

  Varhaiskasvatus

  Aamu- ja iltapäivätoiminta

  Päiväkodit ja perhepäivähoito

  Sivistystoimiala

  Varhaiskasvatuksen hallinto

  Varhaiskasvatus