Hyppää sisältöön
Lapset leikkivät yhdessä päiväkodissa

Varhaiskasvatukseen / esiopetukseen hakeminen

Jos varhaiskasvatuksen tarve johtuu huoltajan äkillisestä työllistymisestä, koulutuksesta tai opiskelusta, tulee paikkaa hakea viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin varhaiskasvatuksen tarve alkaa. Varhaiskasvatushakemus on voimassa vuoden hakemuksen saapumispäivämäärästä

Mikäli lapsella ei ole säännöllistä varhaiskasvatuksen tarvetta, on 3 – 5-vuotiaille tarjolla leikkiä, liikuntaa ja kulttuurielämyksiä painottavaa leikkikerhotoimintaa kahtena päivänä viikossa, 3 h/päivä.

Vuoropäiväkotipaikkaan on oikeutettu lapsi, jonka huoltajilla on työstä tai opiskelusta johtuva vuorohoidon tarve. Vuorohoitoon ei ole ns. subjektiivista oikeutta. Huoltajan/huoltajien on toimitettava työnantajan todistus vuorohoidon tarpeesta hakemuksen liitteeksi.

Varhaiskasvatuksen eAsiointi

Varhaiskasvatuksen eAsiointi-palvelun kautta voit asioida Kajaanin varhaiskasvatuksessa ajasta ja paikasta riippumatta. Palvelun kautta voit:

 • Ilmoittaa hoitoajat sähköisesti kunnallisiin varhaiskasvatuspaikkoihin
 • Tehdä hakemuksen kunnallisiin varhaiskasvatuspaikkoihin ja leikkikerhoihin
 • Tehdä palvelusetelihakemuksen yksityisiin varhaiskasvatuspaikkoihin
 • Ilmoittautua esiopetukseen
 • Kunnallista päiväkotipaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella eAsiointipalvelun kautta. Jokaisesta lapsesta tulee tehdä oma hakemus.

  Varhaiskasvatuspaikkaa on mahdollista hakea myös kirjallisella hakemuksella. Kirjallisen lomakkeen voi tulostaa sivun oikean reunan linkin kautta ja niitä on saatavana kaupungintalolta Kajaani Infosta sekä kaikista kunnallisista päiväkodeista. Kirjalliset hakemukset palautetaan kaupungintalolle Kajaani Infoon tai osoitteella Kajaanin kaupunki, Varhaiskasvatuspalvelut, Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani.

 • Yksityiseen päiväkotiin ja perhepäivähoitoon haettaessa tulee ensin olla yhteydessä palveluntuottajaan (päiväkoti/perhepäivähoitaja) ja tehdä tämän kanssa palvelusopimus. Palvelusopimuksen laatimisen jälkeen tulee tehdä sähköinen palvelusetelihakemus. Jokaisesta lapsesta tulee tehdä oma palvelusetelihakemus.

 • Leikkikerhoon haetaan sähköisellä hakemuksella. Hakemukseen valitaan osa-aikainen hoito ja lisätietoihin kirjoitetaan “Haetaan leikkikerhopaikkaa”.

 • Kun perhe on saanut päätöksen kunnallisesta varhaiskasvatuspaikasta, heidän on oltava viikon sisällä yhteydessä päiväkodin johtajaan ilmoittaakseen paikan vastaanottamisesta.

  Päätösilmoitus tulee sähköpostiin, jos huoltaja on ilmoittanut hakemuksessa sähköpostiosoitteen ja antanut luvan sähköiseen tiedonantoon. Varsinainen päätös löytyy eAsiointipalvelusta. Muussa tapauksessa päätös lähetetään postitse.

  Suosittelemme tutustumista varhaiskasvatuspaikkaan ennen varhaiskasvatuksen alkamista. Voitte sopia tutustumisajankohdan päiväkodin johtajan kanssa.

 • Huotari Kirsti

  Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö

  Toimipaikka

  Päiväkodit ja perhepäivähoito

  Sivistystoimiala

  Varhaiskasvatus

  Päiväkodit ja perhepäivähoito

  Sivistystoimiala

  Varhaiskasvatus

 • Sipilä Riikka

  Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö

  Toimipaikka

  Päiväkodit ja perhepäivähoito

  Sivistystoimiala

  Varhaiskasvatuksen hallinto

  Varhaiskasvatus

  Päiväkodit ja perhepäivähoito

  Sivistystoimiala

  Varhaiskasvatuksen hallinto

  Varhaiskasvatus

 • Tiihonen Mika

  Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö

  Toimipaikka

  Päiväkodit ja perhepäivähoito

  Sivistystoimiala

  Varhaiskasvatuksen hallinto

  Varhaiskasvatus

  Päiväkodit ja perhepäivähoito

  Sivistystoimiala

  Varhaiskasvatuksen hallinto

  Varhaiskasvatus

 • Okkonen Helena

  Varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuurikoordinaattori

  Toimipaikka

  Aamu- ja iltapäivätoiminta

  Esiopetus

  Kansainväliset palvelut

  Päiväkodit ja perhepäivähoito

  Sivistystoimiala

  Varhaiskasvatuksen hallinto

  Varhaiskasvatus

  Aamu- ja iltapäivätoiminta

  Esiopetus

  Kansainväliset palvelut

  Päiväkodit ja perhepäivähoito

  Sivistystoimiala

  Varhaiskasvatuksen hallinto

  Varhaiskasvatus